--- NAVIGATIE ---

Sieuwke Wytses (Homminga)   

 

Sieuwke Wytses (Homminga)


Geboren ongeveer 1525 als eerste kind. Man.
Overleden voor 1570 .

In 1603 (RA WON S5 nr 25) wordt te Imswolt onder Tjerkwerd de nalatenschap beschreven van Doed Syuke' weduwe op verzoek van Nolle en Obe Syuckez, Jell Syuckedr, vrouw van Melys Epis, Jelmer Claesz als grootvader van Syucke Witzez bij Impck Jelmersdr, Hilck Syuckedr, vrouw van Tomas Emez, Augustinus Syuckez, Nolle Wugez voor zich en Symen Aggez als voogd over Mey, Marij en Jantien Wugedrs, haar (kinds)kinderen.

Zij hield "21 melcke koyen, 6 hocklingen, 5 calvers" enz., bezat twee huizen te Eemswolde en circa 49 pm aldaar in Homminga zate. Er is sprake van de vier getrouwde kinderen Obe en Vitze Siuckez en Jel en Hilck Siuckedrs.
Staande echt hadden Siucke Wytzez en Dued ¼ van Hommingha zate, groot 104 pm, dus 26 pm, gekocht. Tiaerd Siboltz en Siuerdtke Vlbitsdr kochten 10 pm in die zate van Hilck Vibrensdr, weduwe van mr. Augustinus, welke koop Dued overgenomen heeft. Ook nam Dued de koop over van 2 pm in de zate die Buue Vitses en Hoyt Jelledr kochten van Jel Augustinusdr, vrouw van Heyn Gerloffs.
Daarnaast wordt nog de koop gemeld door Dued van 14 pm in de zate van Hilck Vibrensdr.

De minderjarigen worden uit de boedel gekocht met 80 goudg. plus 5 pm erflanden. Wel moeten zij voor hun 1/14 deel de lasten dragen.

1558 (HEN I1 347): Sywke Wityez is een broer van Eelck Wityez.

 

  • Zijn moeder is:

  • NN
    Vrouw.

 

Gehuwd/relatie

ongeveer 1550 (zelf ongeveer 25 jaar oud) met de ongeveer 20-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl