--- NAVIGATIE ---

Simke Jans   

 

Simke Jans


Geboren ongeveer 1525 . Man.
Overleden ongeveer 1557 .

1552 Monstercedul Oosterend: Simcke Jans: speer, degen.
1558 (HEN I1 347): Boedelbeschrijving in het sterfhuis van Simke Janz. De weduwe, Eelck Wityedr is hertrouwd met Ydts Claesz. te Oosterend. Bezit: een huis "op Respens" onder Oosterend (behalve de steen van 't huis), een aangebouwde kamer met schoorsteen wordt verhuurd; eigenaar van de landen is Wlbeth Respens; de kinderen erven van hun vader 1½ pm. land te Toppenhuizen. Verwanten: Hidde Janz., een broer van Simke en Sywke Wityez, een broer van Eelck. Weesrekeningen e.d.: HEN I1 347, 357, 367, 369 en 567.
1573 (HEN K4 571): Gerryt Harmenz. nomine uxoris (Eelkje Wytses) ageert met de stiefkinderen van (wijlen) Idts Claesz. Deze stiefkinderen zijn Simke en Jetske Simkes, de kinderen van Eelkje uit haar eerste huwelijk met Simke Jans.
1573 (HEN K4 588): Buwe Witsez. te Nijland wordt voormomber over Simcke Simckez. en Jets Simckdr.


 
  • Zijn vader is:

  • Jan
    Man.

 

Gehuwd

ongeveer 1549 (zelf ongeveer 24 jaar oud) met de ongeveer 19-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl