--- NAVIGATIE ---

Pieter (Pytter) (Saarda)   

 

Pieter (Pytter) (Saarda)


Man.

In  1564/65  kopen Pieter Sythiez en vrouw c.s. 7 pm aen Babueren in Baeme saete van Hylck Bennerts voor 308 goudg.

Dit is de enige Pieter is die werd aangetroffen in de omgeving van landbezit van deze familie (Syouck, kind, had 1/3 van 20 pm te Baburen van haar ouders geërfd).


 

 

Gehuwd/relatie

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.stamboomprogramma.nl