--- NAVIGATIE ---

Sytske Djurres Mollema   

 

Sytske Djurres Mollema


Geboren ongeveer 1515 als zesde kind. Vrouw.
Wonende te Blessum.
Overleden ongeveer 1577 .

Sytske is overleden tussen 1566 en 1585. Sytske werd hoogstens 70 jaar.
Sytske trouwt voor 1539 op hoogstens 24-jarige leeftijd met de hoogstens 29-jarige Gerben Klases.

1539 (HEN K2 87: Gerben Claesz. en Syds Dyorredr, echtelieden te Blessum, kopen 2 pm. land in een sate "toe Molluma" onder Lutkewierum; bewoner: "oude Sierck Molluma"; "naet ouerlyden van de vs Sierck vry vuytgemeten zullen wordden by skeysers roede"; verkoper Hylcke Dyorrez., door ruil verkregen. "Syrck Molluma de Jonger vuytten voer olde Syrck Molluma daervoor de rato cauerende heeft d eygendom van den geproclameerde landen verspiert, nopende de proffitelycke eygendom ende (gebruyck?) ende voorts oock voor soe veel hem te nae gaet." Later "redeert" Syrck de verspiering.

Gerbens kinderen verkopen in de jaren 1564-1566 een voor een hun aandeeltjes van 20 eins in een sate te Tritsum.


 

 

Gehuwd

ongeveer 1539 (zelf ongeveer 24 jaar oud) met de ongeveer 29-jarige:
  • Gerben Klases
    Geboren ongeveer 1510 . Man.
    Wonende te Blessum.
    Overleden voor 1564 .

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl