--- NAVIGATIE ---

Sierk Djurres Mollema   

 

Sierk Djurres Mollema


Geboren als eerste kind. Wonende te Leeuwarden.
Overleden voor 1584 .

Sierk Djurres Mollema is overleden voor 1584 (kinderloos).
1584 (HEN K6 60): Eelcke Dyorrez. en Meynu Janckedr, echtelieden, kopen land in "Groot Molluma" sate te Lutkewierum; verkoper: Reynsck Gerbendr, gehuwd met Pieter Dircx te Blessum. Hylcke Dyorrez. verspiert als erfgenaam van wijlen Meylcke en wijlen Syrck Dyorre zonen.


 

 

Gehuwd

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.stamboomprogramma.nl