--- NAVIGATIE ---

Renke Wols'   

 

Renke Wols'


Geboren ongeveer 1500 . Man.
Wonende te Teroele.

Renke trouwt voor 1529 op hoogstens 29-jarige leeftijd met de hoogstens 24-jarige N.N. Uilkes.

In 1529  (HvF WW1 367, YY1 229) procedeert Renke Wolsz uit naam van zijn vrouw over een sententie van het Gerecht van Doniawerstal tegen Anne Tiercksz. Er was een uitspraak met betrekking tot het testament van wijlen Wlcke Gerrytsz en Anne voert aan dat hij sedert 1516 te kort gekomen is. Het Hof acht Renke niet bezwaard en veroordeelt hem in de kosten van het proces.
Ook in de jaren 1530 t/m 1533 (HvF YY1 302, 503, 522, 639)  procederen Anne Tiercxz en Rencke Wolsz, beiden te Teroele.
In 1543 is Rencka Wolsz gegoed te Teroele, zo ook Wybe en Meyna Wols.
Commentaar: Renke is de meest aannemelijke vader van Gerrit Renkis. Gesteld dat hij schoonzoon was van Uilke Gerrits (die waarschijnlijk in 1516 is overleden) dan verklaart dat de naam Gerrit van zijn zoon en de naam Uilke van zijn kleinzoon.

(In 1565 en 1567 (HvF YY6 615, YY7 257) procedeert Eebe Wolffsz tegen Thiete Hettingha, mede vanwege Homme Hettingha en Otto Hoytema.)

 

 

Gehuwd/relatie

ongeveer 1529 (zelf ongeveer 29 jaar oud) met de ongeveer 24-jarige:
  • N.N. Uilkes
    Geboren ongeveer 1505 . Vrouw.

  • 1 kind uit dit huwelijk/relatie:
    voornaam:  geboren:    overleden:  kinderen:
    Gerrits Renkes ca.  -1535    -1598 2

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.sta-data.nl