--- NAVIGATIE ---

Douwe Martens   

 

Douwe Martens


Geboren ongeveer 1500 als tweede kind. Man.
Wonende te Lopens.
Overleden in 1560 te Bolsward.

Douwe trouwt voor 1524 op hoogstens 24-jarige leeftijd met de hoogtens 18-jarige Aeck Poppes ook genaamd Eelcke.

In 1543 procedeert Gerryt Janz toe Beyste vanwege Hylck en haar zuster Tied Andriesdrs tegen Jarich Martensz toe Lopens over 1/7 deel van de landen en renten in de sate van Jarich en zijn broer, hun nagelaten door wijlen Marten en Riemeth, hun grootouders.

In 1548 zijn Douwe Martens en Godsfryond Fopkez voogd over de weeskinderen van Gerryt Jans en Hylck.


Over de boerderij Groot Lopens lezen we nog het volgende: 19 oktober 1702 zathe 'Grut Lopens' of Groot Lopens te Kûbaard: Ate Johannes, koopman te Franeker, koopt van Maria Mariënburg, weduwe van Prof. Ph. Matthaeus te Dronrijp, voor 5148 goudguldens een zathe te Kûbaard, Groot Lopens, geregtigd met 2 vrije stemmen, samt een swaanemerk en een kooi, groot in 't geheel 99 pondematen, doende een jaarlijkse huur van 180 caroli guldens en een vette gans. Bron: http://www2.tresoar.nl/wumkes/datum.php?dag=19&maand=10
 
 • Zijn vader is:

 • Marten Douwes
  Geboren ongeveer 1470 . Man.
  Wonende te Lopens.
  Overleden voor 1530 .

 • Zijn moeder is:

 • Rieme
  Geboren ongeveer 1470 . Vrouw.
  Overleden ongeveer 1538 .

 

Gehuwd

ongeveer 1524 (zelf ongeveer 24 jaar oud) met de ongeveer 18-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl