--- NAVIGATIE ---

Jarig Martens   

 

Jarig Martens


Geboren ongeveer 1490 als eerste kind. Man.
Wonende te Kubaard als boer.
Overleden ongeveer 1562 .

Jarig Martens is overleden 1562 of 1563.

Jarich was boer op en mede-eigenaar van Groot Lopens onder Kubaard. Waarschijnlijk bracht Syts bezit in Fryoelemasate te Lollum ten huwelijk in.
In 1529/30 verkoopt Jarich Martens een rente van 2 gg. uit het "goet Fryoulema" te Lollum aan Abbe Abbes.

In 1529 koopt Jarich Martens 6 pm in Lopens in een ruilkoop met Abbe Abbes
In 1534 koopt Jarich Martens alle bezit dat Eets, de vrouw van Andries Jacobs, te Franeker, in Lopens geërfd had van haar vader en moeder. Rieme te Lopens protesteert omdat ze nog niet dood is. Pas na haar dood mag de koper inkomsten uit haar bezit beuren.

In 1537 verkopen Jarich Martens en Syts Abbes een rente van 3 floreen uit hun goed aan Marten Piers en Aeff Klases.

In 1543 procedeert Gerryt Janz toe Beyste vanwege Hylck en haar zuster Tied Andriesdrs tegen Jarich Martensz toe Lopens over 1/7 deel van de landen en renten in de sate van Jarich en zijn broer, hun nagelaten door wijlen Marten en Riemeth, hun grootouders.

In 1562 verkopen Jarich Martens en Syts Abbes een rente van 10½ floreen uit hun boerderij te Lopens aan Marten Piers en Tyedt Gauckes te Lollum.
In 1563 verkoopt Syts Abbes, weduwe van Jarich Martens, een rente van 3½ floreen uit haar boerderij te Lopens aan Marten Piers en Teedt te Lollum.

 
 • Zijn vader is:

 • Marten Douwes
  Geboren ongeveer 1470 . Man.
  Wonende te Lopens.
  Overleden voor 1530 .

 • Zijn moeder is:

 • Rieme
  Geboren ongeveer 1470 . Vrouw.
  Overleden ongeveer 1538 .

 

Gehuwd

ongeveer 1515 (zelf ongeveer 25 jaar oud) met de ongeveer 20-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.sta-data.nl