--- NAVIGATIE ---

Jarich Juws van Dekema   

 

Jarich Juws van Dekema


Man. In leven raad in het Hof van Friesland en grietman van Baarderadeel en later van Franekeradeel..
Overleden 1554 te Franeker.

In 1523 werd hij "raad" in het Hof van Friesland en grietman van Baarderadeel. Later in 1551 werd hij grietman van Franekeradeel en "olderman" van Franeker. Daar is hij in 1554 overleden. Zijn vrouw overleefde hem.
Het was deze Jarich van Dekema, die de ruilovereenkomst met de "Voogden van de rechte Armen in Bolswert" sloot. 

  • Zijn moeder is:

  • Yds Unia
    Vrouw. Overleden op zondag 2 juli 1476 . Begraven te Weidum in de kerk.

 

Gehuwd

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl