--- NAVIGATIE ---

Marten Douwes   

 

Marten Douwes


Geboren ongeveer 1470 . Man.
Wonende te Lopens.
Overleden voor 1530 .

Marten en Rieme hebben vermoedelijk zeven kinderen achtergelaten van wie er vijf bekend zijn.

1511 Register van de Aanbreng, nr 1243. Marten toe Lopens gebruikt 60 en meer pondematen land: eigen bezit voor f 3.6.8, van Oegeklooster f 4, van Agger of Aedger Wybrenz. voor f 3, van "olden heere Gerryt" voor f 1.14, van zijn twee broers samen voor f 5, van de dochter van Jacob scroer voor f 2, van de weduwe van Hero Hottinga voor f 0.22.8 heerschapsrente, van Eena Douwe zwager voor f 0.22.8, van Houck Bottes weduwe voor f 0.22.8, van Lyuua voor f 0.22.8, van Saepcke Sybes weduwe voor f 1.14, van de Patroon te Kubaard (8½ pm.) voor f 3.4.8 en van "den eenen priester" te Kubaard voor f 0.11.17. De totale aanbreng bedraagt f 28 of f 27 volgens de opgave.

In 1554 procederen Jarich en Douwe Martens, mede vanwege de kinderen van hun overleden zusters Eets, Tiaert backer, Jeldw en Anne Martens, tegen Sybe Tyercxz en (de curatoren over) de overige kinderen van Tyerck Jongema.

 

 

Gehuwd/relatie

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl