--- NAVIGATIE ---

Sierk Sierks (Sierk de Oud....   

 

Sierk Sierks (Sierk de Oude) Mollema


Man. Wonende te Lutkewierum.
Overleden na 1543 .

1527 (HEN RR): Sierck Mollema wordt beboet "omdat hij Watse Syrcksz. een zijldoer offhandich gemaeckt heeft".

1530 (HEN K1 109: Folckert Pieterz. procedeert voor zijn stiefvader Hendirck als eiser enerzijds contra Syrck Syrckxz. te Lutkewierum als gedaagde anderzijds.

1543 (Benificiaalboeken 395 e.v.):  Olde Sierck Mollema is naastligger van 2 pm. land van de kerk te Lutkewierum. De pastoor van Lutkewierum beurt jaarlijks een gg. uit de sate van "olde Sierck Mollama". De prebendaris van Lutkewierum bezit 4 pm. land naast "Olde Siercks land".


 

 

Gehuwd/relatie

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl