--- NAVIGATIE ---

Watse Sierks Mollema   

 

Watse Sierks Mollema


Man. Wonende te Lutkewierum als boer.

1511 R.v.d.A. 1459. Harman Janz. huurt 80 pm. land (waaronder 43 p.. laag land en 3 pm. "saetlant"), van Wattia (Wythia) Sickz. voor f 3,=. de totale huurwaarde bedraagt f 30,12. Stemkohier nr 3 van Lutkewierum (Groot Mollema).
1511 R.v.d.A. 1440. Watthia Syrckz. gebruikt 4 pm. bouwland, 5 pm "meerlandt", 30 pm. grasland (waarvan 20 pm. laagland) en 12 pm. laagland. Stemkohier nr 4 van Lutkewierum (Klein Mollema).

1527 (HEN RR) Sierck Mollema wordt beboet "omdat hij Watse Syrcksz. een zijldoer offhandich gemaeckt heeft".


 

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.sta-data.nl