Administratiekantoor YSA

Boekhoudprogramma van YSA - juli 2007

 

  1. Inleiding

 • Versie 11.0 van boekhoudprogramma YSA-Plus is opnieuw aangepast. Op dit moment is een verbeterde versie op internet te downloaden.
 • Er kan nu een afdruk naar Pdf-formaat worden gemaakt.
 • In het invoerscherm is het venster met de naam van de grootboekrekening aangevuld met het saldo van de rekening en het saldo van vorig jaar.
 • De schermen zijn op enkele punten aangepast.
 • Zoals u weet kunt u ook met INCLUSIEF-BTW-prijzen factureren. Dit kan geregeld worden per debiteur.
  top

  2. Verbeteringen in YSA-Plus versie 11.0

  Versie 11.0, per 13 juli 2007:

 • Er kan een afdruk naar Pdf-formaat worden gemaakt. Dit algemene document-formaat draagt ook bij aan een verbetering van de afdrukken. Bovendien zorgt de Pdf-reader, welke op de meeste computers wel aanwezig is, voor een betere leesbaarheid van de documenten. U kunt dan alsnog beslissen om wel of niet af te drukken.
 • In het invoerscherm is het venster met de naam van de grootboekrekening aangevuld met het saldo van de rekening en het saldo van vorig jaar.

  Versie 11.0, per 20 juni 2007:

 • Toevoegen van de mogelijkheid tot afdrukken van overzichten 'Resultaat per rekening-groep', in het Print-menu.
 • Verbetering van de telling in het afdruk-overzicht 'Saldi van de rekeningen'. De tussentellingen bij grootboekrekeningen welke in gebruik zijn als tegenrekening bij het kasboek etc. werden alleen in dit overzicht niet correct weer gegeven.
 • Nadat bij een factuur een andere debiteur werd gekozen, trad er mogelijk een verschil op binnen die factuur. Dit is verholpen. Door middel van de aanwezige controlefunctie in het facturenmenu, kan gecontroleerd worden of er foute facturen aanwezig zijn.

 • Vanaf maart 2007 de volgende verbeteringen:
  Bij het inlezen van de BRI van de RABO kan de plaats van het bestand worden opgegeven.
 • Met F10 kan er snel worden gewisseld van administratie.
 • Het zoeken naar gegevens in de boekingsregels met F3 is verbeterd. Het zoeken gebeurt nu interactief, d.w.z. na iedere invoer wordt direct het resultaat getoond. Bovendien wordt, op verzoek van een gebruiker, onthouden waarnaar de vorige keer werd gezocht.
 • Bij het corrigeren van facturen werden foutieve bedragen in het rekeningschema gezet. Het grootboek zelf was wel in orde. Dit is hersteld. Corrigeren kan door optie C in het hoofdmenu.
 • Aanpassen van waarschuwingen t.b.v. gebruik in een netwerkomgeving met meerdere gebruikers.
 • Voor het afdrukken op een envelop vanuit het debiteuren-keuzescherm is het mogelijk om een voorkeur voor de positie op te geven.

  Tot dec. 2006 de volgende verbeteringen:
 • Technische wijziging in database i.v.m. gebruik van de tegenrekening in een dagboek.
 • Optimale ondersteuning van printers aan de USB-poort.
 • Mogelijkheid voor voorkeursinstelling van het teken van in te voeren bedrag, per grootboekrekening.
 • Beheer van de administraties is verbeterd.
 • Locatie van data-bestanden is instelbaar. Opslag kan centraal in het netwerk.
 • Uitbreiding van backup- en restore-functie.
 • Kleurgebruik en accentuering van vensters om aan te geven welk venster het actieve venster is. Aanpassingen en uitbreiding van menu's.
 • Duidelijker output van invoerverslag en mutatie-overzicht.
 • Verbetering van de output naar RTF-formaat i.v.m. pagina-wissel.
 • Inlezen en coderen van bankafschriften is verbeterd.
 • Diverse verbeteringen.
 • Een complete opsomming van de versiegeschiedenis wordt gevonden op www.ysa.nl/ysa-plus/ysa-nieu.htm.
  top

  3. YSA-Plus in volledig scherm gebruiken

 • Met de toetscombinatie Alt + Enter kan gewisseld worden tussen venster en schermvullend.
  Gebruik wel steeds de linker Alt toets, want sinds Windows XP kan het niet meer met de rechter Alt-toets
 • Indien er nog problemen zijn met het gebruik van YSA-Plus en het schermformaat, dan biedt de link www.ysa.nl/ysa-plus/ysa-onde.htm misschien uitkomst met een zeer gedetaileerde uitwerking / aanpassing van de snelkoppeling naar YSA-Plus. (Windows XP)
 • In Windows Vista is het niet mogelijk om met YSA-Plus in volledig scherm te werken. top
 
Naar de website www.ysa.nl ...