Administratiekantoor YSA

Boekhoudprogramma van YSA - april 2007

 

  1. Inleiding

 • Versie 11.0 van boekhoudprogramma YSA-Plus is eind 2006 vrijgegeven. Op dit moment is een verbeterde versie op internet te downloaden. Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, waardoor het boekhoudprogramma nog fijner werkt.
 • Het maken van een backup naar bijvoorbeeld een MEMORY-STICK is aangepast. Het zip-bestand van de backup wordt nu op het andere station in de map \BOEKHOUD geplaatst.
 • De bediening van YSA-Plus kan nog steeds zonder muis. De handen kunnen aan het toetsenbord blijven. Wisselen van muis en toetsenbord is niet nodig.
 • Zoals u weet kan er ook INCLUSIEF-BTW-prijzen gefactureerd worden. Dit kan nog steeds per debiteur geregeld worden.
  top

  2. Verbeteringen in YSA-Plus versie 11.0

 • Vanaf maart 2007 de volgende verbeteringen:
  Bij het inlezen van de BRI van de RABO kan de plaats van het bestand worden opgegeven.
 • Met F10 kan er snel worden gewisseld van administratie.
 • Het zoeken naar gegevens in de boekingsregels met F3 is verbeterd. Het zoeken gebeurt nu interactief, d.w.z. na iedere invoer wordt direct het resultaat getoond. Bovendien wordt, op verzoek van een gebruiker, onthouden waarnaar de vorige keer werd gezocht.
 • Bij het corrigeren van facturen werden foutieve bedragen in het rekeningschema gezet. Het grootboek zelf was wel in orde. Dit is hersteld. Corrigeren kan door optie C in het hoofdmenu.
 • Aanpassen van waarschuwingen t.b.v. gebruik in een netwerkomgeving met meerdere gebruikers.
 • Voor het afdrukken op een envelop vanuit het debiteuren-keuzescherm is het mogelijk om een voorkeur voor de positie op te geven.

  Tot dec. 2006 de volgende verbeteringen:
 • Technische wijziging in database i.v.m. gebruik van de tegenrekening in een dagboek.
 • Optimale ondersteuning van printers aan de USB-poort.
 • Mogelijkheid voor voorkeursinstelling van het teken van in te voeren bedrag, per grootboekrekening.
 • Beheer van de administraties is verbeterd.
 • Locatie van data-bestanden is instelbaar. Opslag kan centraal in het netwerk.
 • Uitbreiding van backup- en restore-functie.
 • Kleurgebruik en accentuering van vensters om aan te geven welk venster het actieve venster is. Aanpassingen en uitbreiding van menu's.
 • Duidelijker output van invoerverslag en mutatie-overzicht.
 • Verbetering van de output naar RTF-formaat i.v.m. pagina-wissel.
 • Inlezen en coderen van bankafschriften is verbeterd.
 • Diverse verbeteringen.
 • Een complete opsomming van de versiegeschiedenis wordt gevonden op www.ysa.nl/ysa-plus/ysa-nieu.htm.
  top

  3. YSA-Plus in volledig scherm gebruiken

 • Met de toetscombinatie Alt + Enter kan gewisseld worden tussen venster en schermvullend.
  Gebruik wel steeds de linker Alt toets, want sinds Windows XP kan het niet meer met de rechter Alt-toets
 • Indien er nog problemen zijn met het gebruik van YSA-Plus en het schermformaat, dan biedt de link www.ysa.nl/ysa-plus/ysa-onde.htm misschien uitkomst met een zeer gedetaileerde uitwerking / aanpassing van de snelkoppeling naar YSA-Plus. (Windows XP)
 • In Windows Vista is het niet mogelijk om met YSA-Plus in volledig scherm te werken. top
 
Naar de website www.ysa.nl ...