Administratiekantoor YSA

Boekhoudprogramma van YSA - februari 2006

 

Versie 10.0 beschikbaar

Er is veel vraag naar goede boekhoudprogramma's. Het boekhoudprogramma van YSA is er zo een. (zie de verwijzingen naar onafhankelijke testen op de site).

Het is nu mogelijk om een afnemer te factureren vanuit een artikel-keuze-scherm met INCLUSIEF-BTW-prijzen. Per individuele klant kan gekozen worden, hoe de prijzen naar voren moeten komen: INCL. of EXCL. btw.

Met de introductie van versie 10.0 is het boekhoudprogramma extra fijn in gebruik. Er zijn talloze verbeteringen doorgevoerd..... En wat bij boekhoudprogramma's heel belangrijk is: de bediening kan nog steeds zonder muis. Kom daar maar eens om!

Inhoud:

1. Account YSA-Plus in volledig scherm gebruiken
2. Verbeteringen in versie 10.0
3. Inboeken van kas, bank of giro
4. Het zoeken van boekingsregels met F8
5. Relaties kopieŽren
6. Uitbreiding van het onderdeel Statistiek
7. Verbetering afdruk-keuzemogelijkheden
8. Overzichten voor de aangifte omzetbelasting
9. Automatisch overnemen 'cijfers vorig jaar'
10. Licentiecode aanvragen
 

1. Account YSA-Plus in volledig scherm gebruiken

Wanneer het boekhoudprogramma niet in volledig scherm komt, of wanneer de onderste helft van het beeld zwart blijft kunt u het volgende doen.
Kijk op www.ysa.nl/ysa-onde.htm voor een complete handleiding met plaatjes.
top
 

2. Verbeteringen in versie 10.0

Een complete opsomming van de verbeteringen in versie 10.0 (en voorgaande versies) is hier te vinden.
top
 

3. Inboeken van kas, bank of giro

Reeds in november 2004 is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan Account YSA-Plus. Het is het automatisch bijhouden van het saldo in het dagboek van kas, bank en giro. Aan de hand van de tegenrekening behorende bij het dagboek worden nu alle boekingen in de genoemde dagboeken door het systeem dubbel uitgevoerd.
Hierna wordt steeds gesproken over het kasboek. Dezelfde uitleg geldt voor een bankboek en een giroboek. Er mogen meerdere bankboeken etc. aanwezig zijn. Hierna volgt nogmaals de automatische werkwijze van het programma.

Uitleg: Wanneer een bedrag in het kasboek op kosten wordt geboekt, dan voegt het systeem nog een regel toe en boekt het hetzelfde bedrag tegengesteld op de tegenrekening van het dagboek. Elke boeking in het kasboek brengt dus twee boekingsregels. De tweede regel wordt steeds door het systeem gedaan. Dit heeft tot gevolg dat niet meer zelf het begin- en eindsaldo hoeft te worden geboekt. Dit houdt tevens in dat alle mutaties van het kasboek ook op de grootboekrekening KAS verschijnen met een tegengesteld teken.
Om verkeerde boekingen tegen te gaan is het slechts mogelijk om in het dagboek BALANS te boeken op een grootboekrekening welke als tegenrekening van het dagboek in gebruik is. Het beginsaldo wordt daarom geboekt in het dagboek BALANS. Het kasboek geeft in de rechter-onderzijde het kassaldo aan.

Wanneer het saldoverloop van het kasboek moet worden gecontroleerd, dan kan dat met de optie 'O' (= Overzicht dagboeken) in het hoofdmenu. De ingebrachte boekingsregels worden gesorteerd op datum weergegeven. Langs de rechterzijde staat achter elke regel het voortschrijdende kassaldo. Een eventuele negatieve kas valt direct op!

Een bijkomend gevolg is dat aantal regels in de administratie toeneemt. De huidige computers hebben zodanige capaciteiten, dat dit (in tegenstelling tot vroeger) geen enkel probleem is. Deze nieuwe methode, en de andere verbeteringen, maken het boekhouden gemakkelijker en verminderen de kans op een foutieve boeking.
top

4. Het zoeken van boekingsregels met F8

Het zoekscherm om naar gegevens in boekingsregels te zoeken, met F8, is nu ook oproepbaar in het invoerscherm vanaf de pijlpunt. Wanneer nu bij de gevonden regel op Enter wordt gedrukt, dan wordt (wanneer het een regel uit hetzelfde dagboek betreft) direct naar deze regel gesprongen in het invoerscherm, om de regel te kunnen bewerken.
Deze uitbreiding is gemakkelijke in combinatie met de genoemde codering van de automatisch ingelezen van mutaties van de bank.
top

5. Relaties kopiŽren

Uitgebreidere keuze bij kopiŽren en plakken van relaties. Er kan, naar keuze, naar een ander relatie-nummer worden gekopiŽerd. Met ALT+C wordt een relatie op het klembord geplaatst. Met ALT+V worden de relatie-gegevens in het relatie-bestand ingevoerd. Het is zelfs mogelijk om naar een andere administratie te kopiŽren.
top

6. Uitbreiding van het onderdeel Statistiek

- In optie 4 kan naast de omzet per Artikel ook het aantal verkochte Artikelen worden gezien.
- Overzichten zijn mogelijk voor de omzet voor een klant (of een serie klanten) in de verschillende boekjaren.
- Een bijkomend voordeel van dit systeem is, dat snel kan worden gezien in welke jaren (en voor welk bedrag) is geleverd aan welke klant.
- Er wordt gebruik gemaakt van een lijst met administraties van voorgaande boekjaren. De omzetzetten in de jaren van 2001 en eerder worden in het overzicht automatisch omgerekend (door gebruik te maken van een koers). Hierdoor is een goede vergelijking mogelijk. De koers kan worden aangepast, zodat het ook werkt in Belgie (Belgische Frank) en Duisland (Duitse Mark).
- De rangschikking van de jaren in het overzicht is aan te passen. De uitkomsten uit de administratie XX99, XX00, XX01, XX02 etc. komen zodoende in de goede volgorde te staan, onafhankelijk van de gebruikte naam voor de administraties van voorgaande jaren.

Het onderdeel Statistiek kan verder nog de volgende informatie op het scherm tonen:
- omzet per klant,
- omzet per klant per factuur,
- omzet per klant per artikel,
- omzet per artikel en aantal artikelen,
- omzet per artikel per klant,
- omzet per artikel per klant per factuur
- overzicht alle facturen
top

7. Verbetering afdruk-keuzemogelijkheden

Afdruk naar RTF-formaat. Dit bestand bevat instellingen voor het font, waarmee automatisch de grootte van het lettertype wordt aangepast aan de breedte van het af te drukken overzicht. De afdruk wordt zichtbaar in Wordpad of Word, waarna het eventueel nog bewerkt kan worden, voordat het wordt afgedrukt.
Bij een afdruk naar de Lpt1 poort wordt nu standaard een afdruk naar bestand 'Afdruk.DOC', 'Afdruk.TXT' en 'Afdruk.RTF' gemaakt. Bij deze laatste wordt de output van de kopregels gefilters op ASCI-tekens bover 128. Tevens worden in het middenstuk van de factuur geen lege regels toegevoegd, zodat de factuur compacter wordt.
top

8. Overzichten voor de aangifte omzetbelasting

Specificatie van de IC-leveringen (btw):
Overzicht op het scherm van:
- IC-leveringen per klant,
- IC-leveringen per klant per factuur.

Een overzicht voor de aangifte van de btw:
Overzicht op het scherm van:
- Gefactureerde omzet (hoog en laag) met bijbehorende af te dragen btw-bedragen.
- Geboekte btw-bedragen en te betalen/terug te ontvangen bedrag.

- Mogelijkheid om zelf de indeling btw-omzet hoog en laag per grootboekrekening aan te geven. Op deze manier is het mogelijk om de omzet te bepalen n.a.v. boekingen in het verkoopboek.

Dit zijn korte, duidelijke overzichten welke voldoen voor de niet al te ingewikkelde boekhoudingen. Op het overzicht zijn de invulcodes van het aangiftebiljet omzetbelasting opgenomen. Niet alle velden worden gebruikt, daarom wordt import (nog) niet gespecificeerd.
top

9. Automatisch overnemen 'cijfers vorig jaar'

Met het oog op de komende jaarwisseling wordt nog genoemd de aanwezig van de optie Automatisch overnemen 'cijfers vorig jaar'. Daarbij is er controle op ontbrekende grootboekrekeningen in de huidige administratie.
Toelichting: Hiermee is het mogelijk om in de lopende administratie gemakkelijker aansluiting te krijgen met de administratie van vorig jaar. Deze keuze in het programma is namelijk mogelijk indien er reeds boekingen in de nieuwe administratie zijn gemaakt. Voor de boekhouder, die een administratie meestal verder in het jaar (soms na afloop van een jaar) krijgt te verwerken, is dit een verbetering.
top

10. Licentiecode aanvragen

De licentiecode is gratis voor gebruikers van versie 9.99 die ook een SUPPORT - contract hebben gekozen, en is gratis voor houders van een onderhoudsabonnement.
Toelichting: In de aanvraagcode is een kenmerk van de harddisk verwerkt. Wanneer dit kenmerk hetzelfde blijft, dan betreft het een update en kan de overstap naar versie 10.0 gratis.
Het bestelformulier staat hier.
Downloaden van het programma kan hier.

 

 
Naar de website www.ysa.nl ...