Administratiekantoor YSA

Account YSA-Plus nieuws oktober 2003

 

Het boekhoudprogramma Account YSA-Plus wordt steeds onderhouden. Per ingang van 2004 is het verplicht om op de factuur het btw-nummer van de afnemer te vermelden. Dit is aangepast. Andere wijzigingen komen hierna aan de orde. Versie 9.88 is afgelopen week op de website gezet. Gebruikers die YSA-Plus nog geen jaar geleden hebben aangeschaft kunnen de update gratis downloaden via de website en deze update volledig gebruiken. Gebruikers waarvan de licentie ouder is dan een jaar, kunnen om een nieuwe licentiesleutel verzoeken. Graag ontvangen we daarvoor een ingevuld bestelformulier....

1. factuur/documentnummer
2. diacritische tekens
3. cijfers van 'Vorig Jaar'
4. btw-nummer van afnemer
5. relaties kopieeren
6. intro achterwege
7. menu Instellingen / diversen
8. afleveradres
9. openstaande posten
10. inlezen bank mutaties
11. extra informatie bankmutaties
12. Windows XP sneller maken
 

Factuur/documentnummer
Toegevoegd is het onderscheid tussen een factuurnummer en een documentnummer tijdens invoer. Tijdens de invoer van de mutaties in bijvoorbeeld het bankboek wordt nu het vorige gebruikte documentnummer onthouden, ook al is er tussendoor een boeking geweest voor een debiteur of crediteur.
Toelichting: Bij de boeking van een betaling door een klant voor een factuur kan het nummer van het bijbehorende bankafschrift aan de rechterzijde van het veld omschrijving worden gezet. In het veld omschrijving kan met de toets 'Page Down' het voorgaande nummer worden aangehaald; waarbij tevens ook de factuurgegevens worden ingevuld.
top
Diacritische tekens
Toegevoegd is de mogelijkheid om enkele voorkeur (is programmainstelling) voor de afdruk van enkele overzichten in te stellen: - 1. Keuze van het te gebruiken teken voor horizontale en verticale streep in factuur, exploitatieoverzicht, balans, vermogensverloop, periodeoverzichten en openstaandepostenlijst. - 2. Variabele linkermarge bij factuur. Toelichting: Door deze mogelijkheid is het mogelijk om printers te gebruiken die geen diacritische tekens af drukken. Deze tekens verschijnen anders als vreemde, rare tekens op papier.
top
Cijfers van 'Vorig Jaar'
Toegevoegd is de optie Automatisch overnemen 'cijfers vorig jaar' en daarbij is er controle op ontbrekende grootboekrekeningen in de huidige administratie. Toelichting: Hiermee is het mogelijk om in de lopende administratie gemakkelijker aansluiting te krijgen met de administratie van vorig jaar. Deze keuze in het programma is namelijk mogelijk indien er reeds boekingen in de nieuwe administratie zijn gemaakt. Voor de boekhouder, die een administratie meestal verder in het jaar (soms na afloop van een jaar) krijgt te verwerken, is dit een verbetering.
top
Btw-nummer van afnemer
Toegevoegd is de vermelding van het btw-nummer van de debiteur (=klant) in de kop van de factuur. Een vermelding van het btw-nummer van zowel de afnemer als de leverancier op de factuur is met ingang van 1 januari 2004 wettelijk verplicht
top
Relaties kopieeren
Uitgebreidere keuze bij kopieeren en plakken van relaties. Er kan, naar keuze, naar een ander relatie-nummer worden gekopieeerd. Met ALT+C wordt een relatie op het klembord geplaatst. Met ALT+V worden de relatie-gegevens in het relatie-bestand ingevoerd. Het is zelfs mogelijk om naar een andere administratie te kopieeren.
top
Intro achterwege
Het intro is achterwege gelaten; evenals de vermelding van de tijd. YSA+ start hierdoor sneller op en legt geen onnodig beslag meer op CPU-gebruik. Het CPU-gebruik is onder Windows XP te controleren door op CTRL+ALT+DEL te drukken. Bij het tabblad processen onder de procesnaam ntvdm.exe is af te lezen dat het geheugengebruik onder de 5 MB blijft. Het CPU-gebruik is bij deze versie van YSA-Plus 0 procent wanneer het programma in het hoofdmenu is. De gegevensbestanden zijn dan trouwens afgesloten.
top
Menu Instellingen / diversen
Het menu-onderdeel Instelling / diversen heeft een wijziging ondergaan en een uitbreiding van functies. Het is nu mogelijk de kolom vorig jaar automatisch van cijfers te voorzien door ze te laten overnemen van een administratie van het voorgaande jaar (of een andere administratie). Ontbrekende grootboekrekeningen in de huidige administratie worden automatisch aangevuld, en er wordt ook gecontroleerd op de aanwezigheid van groepen. Boekingen in het dagboek BALANS hebben geen gevolgen meer voor de cijfers in de kolom 'VORIG JAAR'.
top
Afleveradres
Bij de factuur kan er voor een afwijkend afleveradres worden gekozen. Indien er op de relatiekaart bij het veld 'Straatadres op pakbon' J staat ingevuld, dan wordt er niet voor het eerste postadres gekozen, maar voor het tweede adres, namelijk het straatadres. Dit is consequent doorgevoerd. Onder het kopje 'Afleveradres' op de factuur komt er dan dus ook het straatadres te staan
top
Openstaande posten
Overzicht 'Debiteuren met openstaande posten'. Dit menu-onderdeel D-7 is zo aangepast dat in de eerste geldkolom, voorzover mogelijk, alleen het totaalbedrag van de onbetaalde facturen, behorende bij de niet volledig betaalde facturen, wordt getoond.
top
Inlezen bankmutaties
Inlezen bankmutaties. Verbetering bij inlezen, omdat de laatst ingelezen datum bij ingelezen mutaties wordt onthouden.
top
Extra informatie bankmutaties
De ingelezen bankmutatie-regels met uitgebreide omschrijving afkomstig van het dagafschrift worden bij het inlezen gekenmerkt en blijven nu bewaard tijdens het 'saneren'. Dus ook wanneer het bedrag nul is verdwijnen ze niet. De niet automatisch ingelezen boekingsregels met een nulbedrag (geen factuur) zullen nog wel verdwijnen op deze manier
top
Windows XP sneller maken
Windows XP kan sneller worden gemaakt door te gaan naar: Start - Instellingen - Configuratiescherm - Systeem - Tabblad: Geavanceerd.
Klik bij Prestaties op Instellingen. In het volgende scherm 'Instellingen voor prestaties' klikt u aan: Beste prestaties. Wanneer het systeem zo wordt ingesteld, is het sneller en kan de muziek op de achtergrond beter worden afgespeeld.
top

 

 

 
Naar de website www.ysa.nl ...