Systeemeisen


   

 • Windows XP:
  De installatie van het boekhoudprogramma vanaf de website is in de meeste gevallen goed. De gebruiker hoeft bijna nooit instellingen te wijzigen.

  Het boekhoudprogramma YSA werkt goed in combinatie met Windows XP, zonder dat er iets bijzonders ingesteld moet worden. Zorg ervoor dat u als gebruiker ingelogd bent als beheerder van uw computer.

  Het boekhoudprogramma kan op een computer met Windows XP op dezelfde wijze werken als met Windows 98, Windows 95, Win 3.1 en MS-DOS.

  De gebruiker van een Windows XP computer moet dus, zoals reeds gezegd, beschikken over lees- en schrijfrechten. Dit is nodig om de map te kunnen schrijven waarin het programma komt en voor de map waarin de databestanden komen. Het programma komt bij de installatie in de map '\Ysa', in de rootdirectory. Het is trouwens niet beslist noodzakelijk dat het programma in deze map moet staan, een andere map mag ook, maar bij updates van het programma wordt ervanuit gegaan dat het programma in \YSA staat.

  Hierna volgen technische bijzonderheden. Het is achtergrondinformatie alleen bestemd voor gebruikers die meer willen weten over de werking van het programma en de computer.
  • Het 32-bits boekhoudprogramma draait in een Virtuele DOS-omgeving met het programma NTVDM.EXE van Windows XP. Op een Computer met Windows XP of NT werkt ieder DOS programma in zijn eigen NTVDM. Op deze manier kunnen ze elkaar niet verstoren. In Windows Taakbeheer wordt voor ieder DOS programma alleen maar het ntvdm.exe terug gevonden. Wanneer ntvdm.exe meerdere keren bij Taakbeheer voor komt, dan is niet zonder meer te zeggen welk DOS-programma hierin draait.

   Eventueel kan in Windows Taakbeheer (Ctrl-Alt-Del) de prioriteit lager worden gezet. Deze oplossing is echter maar tijdelijk. Om ervoor te zorgen dat het boekhoudprogramma altijd werkt met een lagere prioriteit kan beter in het aanroepende batchbestand de volgende regel worden opgenomen.
   CMD.EXE /C START /LOW YSA-PLUS.EXE
  • 1. Het bestand C:\Windows\system32\config.nt moet tenminste de volgende regels bevatten: dos=high, umb
   device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
   files=40
   buffers=40
  • 2. Het bestand C:\Windows\system32\autoexec.nt moet tenminste de 2e en 3e regel van de volgende 4 regels bevatten: (volgorde is belangrijk)
   lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
   lh %SystemRoot%\system32\redir
   lh %SystemRoot%\system32\dosx
   lh %SystemRoot%\system32\nlsfunc.exe %SystemRoot%\system32\country.sys
  • De standaard snelkoppeling naar de command-omgeving _default.pif bepaald de virtuele DOS omgeving. Deze staat in de map C:\Windows.
   Wijzig eventueel de instelling van deze snelkoppeling door erop te klikken met de rechter muisknop:
   Belangrijk is het tabblad 'Geheugen'. De instellingen moeten zijn:
    Conventioneel geheugen:
      -  Totaal: Automatisch
      -  Aanvankelijke omgeving: Automatisch
    Expanded memory (EMS):
      -  Totaal: 16384
    Extended memory (XMS):
      -  Totaal: 16384
      -  Vinkje bij 'Gebruikt HMA'
    Geheugen voor MS-DOS protected-modus (DPMI):
      -  Totaal: Automatisch

  • Taalcode
   De meeste computers in Nederland en Belgie zijn standaard ingesteld op de taal-code 850, welke goed is. Soms wordt de computer geconfigureerd met taalcode 437. In dat geval kan een opstart batchbestand worden aangepast en de commando 'chcp 850' worden gegeven, om om te schakelen naar deze taalcode. En op het einde 'chcp 437' om weer terug te gaan.
   Alleen om het omschakelen mogelijk te maken (met chcp) moet het bestand 'nlsfunc.exe' geladen zijn.

   

   

  Om de algemene snelheid van de computer wat op te krikken kan bij Windows XP de volgende instelling worden gekozen:
   Ga bij Windows XP naar:
   Start - Instellingen - Configuratiescherm - Systeem - Tabblad: Geavanceerd.
   Klik bij Prestaties op Instellingen.
   In het volgende scherm 'Instellingen voor prestaties' klikt u aan: Beste prestaties.

   

 • Andere Windows-versies
  Een niet te oude computer voldoet bijna altijd aan de minimumeisen die benodigd zijn voor het boekhoudprogramma YSA+. Het werkt zelfs op een computer met een 386-processor. Het minimum benodigde werkgeheugen van 6 Mb is tegenwoordig altijd aanwezig. In 2004 is 512 Mb al standaard.

 • Het programma werkt onder Linux in een DOS-emulator, omdat het geheel onafhankelijk kan zijn van Windows.

 • Het besturingssysteem kan MS-DOS zijn of een DOS-omgeving zoals de Command-prompt bij Windows 9x, Windows NT, ME, 2000 XP of Linux.

 • Onder Windows NT en XP moet worden ingelogd als 'administrator' om voor de installatie te beschikken over voldoende rechten.

 • In de DOS omgeving is het soms nodig om in config.sys op te nemen:
  FILES=99 en
  BUFFERS=30

 • Vanaf versie 9.76 is het mogelijk om de plek van de databestanden op de computer vrijer te kiezen. De programmabestanden moeten ook in een map staan met lees- en schrijfrechten.
  'Mijn Documenten' en 'Shared Documents' zijn voorbeelden van mappen met ruimere lees- en schrijfrechten.

 • Op de pagina Nieuw en gewijzigd wordt meer verteld over de ontwikkelingen.

 • Taalcode:
  Wanneer het programma bij het opstarten melding maakt over de taalcode, dan kan in \Autoexec.bat het commando NLSFUNC worden toegevoegd. Let hierbij op het juiste pad naar het bestand NLSFUNC.exe en het bijbehorende bestand COUNTRY.sys;
  en op de volgende regel het commando CHCP 850. Met dit commando wordt geschakeld naar de taalcode 850.
  In DOS-modus kan hiertoe het bestand YSA.bat worden aangepast. In dit bestand is aangegeven hoe de opdrachten eruit kunnen zien. Een voorbeeld van een goede regel is:
  c:\windows\command\nlsfunc.exe c:\windows\command\country.sys

  De computer moet wel even opnieuw worden opgestart, om NLSFUNC te laden en de gewijzigde instelling actief te maken.

  Onder Windows XP moet de aanvulling NLSFUNC komen in het bestand autoexec.nt in de map 'system32'. Een voorbeeld van een goede regel is:
  c:\windows\system32\nlsfunc.exe c:\windows\system32\country.sys

   

 • Afdrukken:
  Er kan worden afgedrukt naar een tekstbestand. Dit bestand kan automatisch worden geopend in Wordpad om het af te drukken.

  Anders wordt een printer gebruikt die onder DOS moet kunnen werken. Gemakkelijke printers zijn de HP Desket 500, 510 en 520 enzovoort.

  De printer mag aangesloten zijn in een netwerk. Het is mogelijk om af te drukken op een printer van een andere computer in het netwerk. De afdrukken kunnen naar keuze worden verzonden naar LPT1, LPT2 enz. De keuze van de printerpoort moet in het programma worden aangegeven. Bijna altijd is de aanwezige instelling voor een deskjet printer de juiste keuze.

  Bijzonderheden over printers van Hewlett Packard kan gevonden worden op Hewlett Packard printers.

  index   home