Eisen factuur


   

  Het boekhoudprogramma Account YSA-Plus biedt standaard de mogelijkheid om per klant het btw-identificatienummer vast te leggen en af te drukken bij de factuur.

  Per 1 januari 2004 gelden in de hele Europese Unie dezelfde factuureisen. Nederlandse ondernemers moeten een aantal nieuwe gegevens gaan vermeIden. Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

 • Vermelding van het eigen BTW-identificatienummer van de ondernemer.
 • Indien de afnemer verantwoordelijk is voor BTW-afdracht moet ook het BTW-nummer van de afnemer op de factuur vermeld worden.
 • De factuur moet het geldbedrag vermeIden waarover BTW wordt berekend (de maatstaf).
 • Het BTW-bedrag moet in de munteenheid van de lidstaat waar de dienst of het produkt geleverd wordt.
 • Het factuurnummer dat overeenkomt met de administratie van de ondernemer.
 • De datum, hoeveelheid en aard van de levering.
 • Naam, adres en woonplaats van zowel de ondernemer als de afnemer.
 • Datum van een eventuele vooruitbetaling.
 • Bij BTW-vrijstelling of wanneer de afnemer BTW moet afdragen: of een verwijzing naar de betreffende bepaling in de Zesde BTW-Richtlijn, of een verwijzing naar overeenkomstige nationale wetgeving, of een andere vermelding dat de levering is vrijgesteld of onder de verleggingsregeling valt.
 • Bij toepassing van de margeregeling: een verwijzing naar artikel 26 of 26 bis Zesde BTW-Richtlijn. of de overeenkomstige nationale bepalingen, of enige andere vermelding dat de margeregeling is toegepast.
 • Indien degene die betaling van de belasting gehouden is, een fiscaal vertegenwoordiger is in de zin van artikel 21, lid 2 Zesde BTW-Richtlijn: het BTW-identificatienummer, volledige naam en adres van de fiscaal vertegenwoordiger.

  Bron: Kamer van Koophandel, november 2003. Gerard Greidanus, (058) 2954322.

  index   home