Elektronische aangifte


     

    Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers (alle administratieplichtigen) verplicht om elektronisch aangifte te doen. Deze verplichting heeft gevolgen gehad voor elke fiscaal intermediair of de ondernemer.

    Het komt er in het kort op neer dat gebruikers van het boekhoudprogramma van YSA na 1 januari 2005 de aangifte niet meer op papier doen. Eventueel kunt u contact opnemen met Administratiekantoor YSA, omdat zij de aangifte voor derden verzorgen.

    De ondernemer kan, behalve via aangifte- of administratiesoftware, ook aangifte doen via de internetsite van de Belastingdienst. De ondernemer logt dan in met een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord en kan daarna volledig beveiligd aangifte doen.

    index   home