De volgende tekst toont de inhoud van het bestand 'CONFIG.NT' in de system32 map in windows.

Om de tekst over te nemen:
Selecteer met Ctrl-C en Start windows kladblok. Plak de tekst hierin met Ctrl-V. Sla de tekst hierna op in de map Windows/System32 met als naam CONFIG.NT.REM Initialisatiebestand voor Windows MS-DOS
REM
REM CONFIG.SYS vs CONFIG.NT
REM Het bestand c:\config.sys, dat normaal wordt gebruikt voor het
REM initialiseren van DOS, wordt hier niet gebruikt. Dit bestand,
REM config.nt, wordt gebruikt om c:\config.sys te vervangen als
REM er geen ander bestand in een PIF-bestand is opgegeven.
REM
REM ECHOCONFIG
REM Tijdens de initialisatie van het DOS-subsysteem wordt er niets
REM weergegeven. U kunt de opdracht 'EchoConfig' aan config.nt toevoegen
REM om de weergave tijdens de initialisatie van het DOS-subsysteem te
REM activeren.
REM
REM NTCMDPROMPT
REM Als u tijdens een TSR of tijdens het uitvoeren van een op MS-DOS
REM gebaseerde toepassing naar de opdrachtprompt teruggaat, voert Windows
REM COMMAND.COM uit. Hierdoor kan de TSR actief blijven. Als u CDM.EXE
REM in plaats van de Windows-opdrachtprompt wilt uitvoeren, dient u de
REM opdracht ntcmdprompt aan CONFIG.NT of een ander opstartbestand toe
REM te voegen.
REM
REM DOSONLY
REM U kunt standaard elk type toepassing starten als COMMAND.COM
REM actief is. Als u een toepassing start die niet op MS-DOS is
REM gebaseerd, kunnen TSR's die worden uitgevoerd, worden afgebroken.
REM Om ervoor te zorgen dat alleen op MS-DOS gebaseerde programma's
REM kunnen worden gestart, dient u de opdracht dosonly aan CONFIG.NT
REM of een ander opstartbestand toe te voegen.
REM
REM EMM
REM U kunt de opdracht EMM gebruiken om de EMM(Expanded Memory Manager) te
REM configureren. De syntaxis is:
REM
REM EMM = [A=AltRegSets] [B=BaseSegment] [RAM]
REM
REM	AltRegSets
REM     Geeft het totaal aantal Alternative Mapping Register Sets
REM     dat het systeem ondersteunt. 1 kleiner/gelijk AltRegSets kleiner/gelijk 255. De
REM     standaardwaarde is 0.
REM	BaseSegment
REM     Geeft het segmentadres in het conventioneel DOS-geheugen waar
REM     het systeem begint met toewijzen van geheugen aan EMM-tabelframes.
REM	  De waarde moet hexadecimaal zijn. 0x1000 kleiner/gelijk BaseSegment kleiner/gelijk 0x4000.
REM     De waarde wordt afgerond naar de 16KB-grens. De standaardwaarde
REM     is 0x4000.
REM	RAM
REM     Geeft aan dat het systeem alleen 64KB-adresruimte uit het Upper
REM     Memory Block (UMB) moet gebruiken voor EMM-tabelframes en de
REM     resterende ruimte (indien aanwezig) moet vrijhouden voor
REM     loadhigh- en devicehigh-opdrachten van DOS. Het systeem zal
REM     standaard al het beschikbare UMB-geheugen gebruiken voor
REM     tabelframes.
REM
REM   De grootte van EMM wordt bepaald door een pif-bestand (het pif-
REM   bestand van uw toepassing of _default.pif). Indien de grootte
REM   als 0 is aangegeven, wordt EMM uitgeschakeld en wordt de EMM-regel
REM   genegeerd.
REM
dos=high, umb
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
files=40
REM Einde bestand