De volgende tekst toont de inhoud van het bestand 'AUTOEXEC.NT' in de system32 map in windows.

Om de tekst over te nemen:
Selecteer met Ctrl-C en Start windows kladblok. Plak de tekst hierin met Ctrl-V. Sla de tekst op in de map Windows/System32 met als naam AUTOEXEC.NT.


@echo off

REM AUTOEXEC.BAT wordt niet gebruikt om de MS-DOS-omgeving te
REM initialiseren. Om de MS-DOS-omgeving te initialiseren
REM wordt AUTOEXEC.NT gebruikt, behalve als er in het PIF-
REM bestand van een toepassing een ander opstartbestand
REM is opgegeven.

REM CD-ROM-extensies installeren
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe

REM Netwerk-redirector installeren (laden vr dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir

REM DPMI-ondersteuning installeren
lh %SystemRoot%\system32\dosx

REM De volgende regel maakt ondersteuning van Sound Blaster
REM 2.0 op NTVDM mogelijk.
REM De opdracht om de BLASTER-omgeving in te stellen luidt:
REM  SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM  waarbij:
REM    A  de basis-I/O-poort van de geluidsblaster aanduidt
REM    I  de IRQ-lijn aanduidt
REM    D  het 8-bits DMA-kanaal aanduidt
REM    P  de MPU-401 basis-I/O-poort aanduidt
REM    T  het type geluidsblasterkaart
REM         1 - Sound Blaster 1.5
REM         2 - Sound Blaster Pro I
REM         3 - Sound Blaster 2.0
REM         4 - Sound Blaster Pro II
REM         6 - SOund Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM  De standaardwaarden zijn A220 I5 D1 en P330. Voor niet
REM  opgegeven schakelopties geldt de standaardwaarde. (N.B.:
REM  aangezien alle poorten virtueel zijn, hoeft de hier
REM  gegeven informatie niet overeen te komen met de daad-
REM  hardware-instellingen.) NTVDM ondersteunt alleen
REM  Sound Blaster 2.0.
REM  Schakeloptie T dient indien opgegeven op 3 te worden gezet.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3

REM Geef als u de ondersteuning voor Sound Blaster 2.0 op
REM NTVDM wilt uitschakelen een ongeldig basis-I/O-poortadres op.
REM Bijvoorbeeld: SET BLASTER=A0

REM Install CAPI support
lh %SystemRoot%\system32\capitsr

REM Instal ivm wijziging van taalcode
REM c:\windows\system32\nlsfunc.exe c:\windows\system32\country.sys
lh %SystemRoot%\system32\nlsfunc.exe %SystemRoot%\system32\country.sysREM Einde bestand