Afb.4   De officiele in gebruik name van de turbine.