Index van personen gerangschikt op VOORNAAM letter: _

Personen index

Naar voornamen beginnend met letter 1

Totaal 604 personen met 2 verschillende voornamen beginnend met een :
(603)
'Maior Afonso' Madragana (1)

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATS
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?      
?   ongeveer 1848   
?   ongeveer 1919   
? Aebinga van Humalda      
? Andela      
? Andela      
? Anema      
? Anema      
? Attema      
? Bakker      
? Bangma      
? Bastiaans      
? van den Berg      
? Bergsma      
? Bergsma      
? Bergsma      
? Bijlsma      
? Bijlsma      
? Bleeker      
? Bode      
? Boekema      
? de Boer      
? de Boer      
? de Boer      
? de Boer      
? de Boer      
? de Boer      
? de Boer      
? de Boer      
? Boersma      
? Boersma      
? Boersma      
? Bogtstra      
? Bokma      
? Boks   18-12-   
? Bonnema      
? Boomsma      
? Boonstra      
? Bootsma      
? Bootsma      
? Bootsma      
? Bootsma      
? Bosch      
? Bosch      
? Bosch      
? Bosma      
? Boterhoek      
? Bothwell      
? Bottema      
? Bouma      
? Bouwhuis      
? Braaksma      
? Brattinga      
? de Brock      
? Bron      
? Bruinsma      
? v.d. Burg      
? Canrinus      
? de Celle      
? Cnossen      
? Cramer      
? Damsma      
? Deinum      
? Diekstra      
? Dijkstra      
? Dijkstra      
? Dijkstra      
? Dolgoroekaja      
? van Dompselaar   4-1874  Minneapolis
? Dooper      
? Dooper      
? Dotinga      
? Douwenga      
? Draijer      
? Draijer      
? van de Erve      

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATS
? van Eysinga      
? Faber      
? Feenstra      
? Feenstra      
? Fijnia      
? Fijnia      
? Flapper      
? Foekema      
? Fokkema      
? Folkertsma      
? Folkertsma      
? Folkertsma      
? Folkertsma      
? Fritsma      
? Geerdes      
? Gerbrandy      
? Gietema      
? Gietema      
? Goudberg      
? Greidanus      
? Groeneveld      
? Groenveld      
? de Groot      
? de Groot      
? de Groot      
? Groot      
? de Haan      
? de Haan      
? de Haan      
? Haanstra      
? Haarsma      
? van Habsburg-Oostenrijk      
? Haitsma      
? Hallema      
? Hanenburg      
? Hannema      
? Harinxma      
? Harkema      
? Heeg      
? Heeg      
? Heeringa      
? Heida      
? Hettema      
? Hettinga      
? Hibma      
? Hiemstra      
? Hiemstra      
? Hiemstra      
? Hoekstra      
? Hoekstra      
? Hoekstra      
? Hofstee      
? Hogeboom      
? Holwerda      
? Hooghiemstra      
? Hooghiemstra      
? Hornstra      
? Hovenga      
? Huisman      
? Idsinga      
? de Jager      
? Jansen      
? Jansen      
? Jellema      
? Jensma      
? de Jong 1 kB    
? de Jong      
? de Jong      
? de Jong      
? Jong      
? de Jong      
? Jong      
? de Jong      
? Jongema      
? Kaastra      
? Kampen      
? Kamstra      
? Keuning      
? Kingma      
? Kingma      
? Kingma      
? Kingma      
? Klijnsma      
? de Koe      
? Koehoorn      
? Koldijk      
? Kolk      
? Koning      
? Kooistra      
? Kooistra      
? Koopmans      
? Koopmans      
? Kramer      
? Kramer      
? Kramer      
? Krol      
? Kuijs      
? Kuiper      
? Kuipers      
? Kuipers      
? de Lange      
? Langhout      
? Langman      
? Lieuwes      
? Lolkema      
? Lukkes      
? Lycklama à Nijeholt      
? Mantel      
? Marjew      
? Van der Mark      
? van der Meer      
? van der Meer      
? van der Meer      
? van der Meer      
? van der Meer      
? van der Mei      
? Meijerink      
? Meindertsma      
? Meinsma      
? Melchers      
? Mesken      
? Miedema      
? Miedema      
? Mol      
? van der Molen      
? Moscoviter      
? Mous      
? Mous      
? Mulder      
? Mulder      
? Mulder      
? Niemarkt      
? NN      
? NN      
? Oenema      
? Oenema      
? Poederbach      
? Poelstra      
? Poelstra      
? Poelstra      
? Poelstra      
? Posthuma      
? Posthuma      
? Posthuma Smit      
? Postma      
? Postma      
? Postma      
? Postma      
? Postma      
? Potma      
? Rabius      
? Reitsma      
? Reitsma      
? Reitsma      
? Riemersma      
? Rijpkema      
? Ringnalda      
? Rispens      
? Robben      
? Rodenhuis      
? Rusticus      
? Rusticus      
? Rusticus      
? van der Schaaf      
? Schaap      
? Schat      
? van der Schoot      
? Schouwstra      
? Schreur      
? Schukken      
? Schuurman      
? Schuurmans      
? Schuurmans      
? Schuurmans      
? Siderius      
? Sienema      
? Sieperda      
? Sinnema      
? Sjaarda      
? de Smeth van Deurne      
? Smit      
? Smit      
? Sonsma      
? Span      
? van der Staag      
? Stapenséa      
? Steenaart      
? Stellingwerf      
? Sterkenburgh      
? Sybesma      
? Sypersma      
? Sypersma      
? Talsma      
? Talsma      
? Teerenstra      
? Teerenstra      
? Teitsma      
? Terpstra      
? Tjalsma      
? van der Tol      
? Tromp      
? Tuinier      
? Twijnstra      
? Twijnstra      
? Twijnstra      
? Udding      
? Valkema      
? van der Veen      
? van der Velde      
? Veldhuis      
? Veldman      
? Venema      
? Verduijn      
? Verhey      
? Vincent      
? Visbeek      
? Visser      
? Visser      
? de Vreeze      
? de Vries      
? de Vries      
? de Vries      
? van der Wal      
? van der Wal      
? van Wegen      
? Weitenberg      
? van der Werf      
? Westra      
? Wiegers      
? Wiersma      
? Wiersma      
? Wiersma      
? Wiersma      
? Wijnia      
? Wijnia      
? Wijnia      
? de Wind      
? Witteveen      
? Wolbers      
? Wolff      
? Woloszyn      
? Wuijts      
? van der Zee      
? van der Zee      
? Zeinstra      
? Zeldenrust      
? Zeldenthuis      
? Zeldenthuis      
? Zijlstra      
? Zondervan      
? Zwaan      
? Zwaga      

VOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTGEB.DATUMGEB.PLAATS
'Maior Afonso' Madragana Ben Aloandro   1230   

Totaal 604 personen in deze lijst met letter .

Naar voornamen beginnend met letter 1

Personen index