Index van personen gerangschikt op GEBOORTEPLAATS letter: _

Personen index

Naar geboorteplaatsen beginnend met letter 1

Totaal 17117 personen met 4 verschillende geboorteplaatsen beginnend met een :
(17069)
's-Gravenhage (42)
's-Heerenberg (3)
's-Hertogenbosch (3)

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
  ( - 2017) ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ?    
    ? Aebinga van Humalda    
    ? Andela    
    ? Andela    
    ? Anema    
  ( - 2017) ? Anema    
    ? Attema    
    ? Bakker    
    ? Bangma    
    ? Bastiaans    
    ? van den Berg    
    ? Bergsma    
    ? Bergsma    
    ? Bergsma    
    ? Bijlsma    
    ? Bijlsma    
    ? Bleeker    
    ? Bode    
    ? Boekema    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? de Boer    
    ? Boersma    
    ? Boersma    
    ? Boersma    
    ? Bogtstra    
    ? Bokma    
    ? Bonnema    
  ( - 1965) ? Boomsma    
    ? Boonstra    
    ? Bootsma    
    ? Bootsma    
    ? Bootsma    
    ? Bootsma    
    ? Bosch    
    ? Bosch    
    ? Bosch    
    ? Bosma    
    ? Boterhoek    
    ? Bothwell    
    ? Bottema    
    ? Bouma    
    ? Bouwhuis    
    ? Braaksma    
    ? Brattinga    
    ? de Brock    
    ? Bron    
    ? Bruinsma    
    ? v.d. Burg    
    ? Canrinus    
    ? de Celle    
    ? Cnossen    
    ? Cramer    
    ? Damsma    
    ? Deinum    
    ? Diekstra    
    ? Dijkstra    
    ? Dijkstra    
    ? Dijkstra    
    ? Dolgoroekaja    
    ? Dooper    
    ? Dooper    
    ? Dotinga    
    ? Douwenga    
    ? Draijer    
    ? Draijer    
    ? van de Erve    
    ? van Eysinga    
    ? Faber    
    ? Feenstra    
    ? Feenstra    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    ? Fijnia    
    ? Fijnia    
    ? Flapper    
    ? Foekema    
    ? Fokkema    
    ? Folkertsma    
    ? Folkertsma    
  ( - 2017) ? Folkertsma    
  ( - 2016) ? Folkertsma    
    ? Fritsma    
    ? Geerdes    
    ? Gerbrandy    
    ? Gietema    
    ? Gietema    
  ( - 1986) ? Goudberg    
    ? Greidanus    
    ? Groeneveld    
    ? Groenveld    
    ? de Groot    
    ? de Groot    
    ? de Groot    
    ? Groot    
    ? de Haan    
    ? de Haan    
  ( - 2016) ? de Haan    
    ? Haanstra    
    ? Haarsma    
    ? van Habsburg-Oostenrijk    
    ? Haitsma    
    ? Hallema    
    ? Hanenburg    
    ? Hannema    
    ? Harinxma    
    ? Harkema    
    ? Heeg    
    ? Heeg    
    ? Heeringa    
    ? Heida    
    ? Hettema    
    ? Hettinga    
    ? Hibma    
    ? Hiemstra    
    ? Hiemstra    
    ? Hiemstra    
    ? Hoekstra    
    ? Hoekstra    
    ? Hoekstra    
    ? Hofstee    
    ? Hogeboom    
    ? Holwerda    
    ? Hooghiemstra    
    ? Hooghiemstra    
    ? Hornstra    
    ? Hovenga    
    ? Huisman    
    ? Idsinga    
    ? de Jager    
    ? Jansen    
    ? Jansen    
    ? Jellema    
    ? Jensma    
    ? de Jong 1 kB  
    ? de Jong    
    ? de Jong    
    ? de Jong    
    ? Jong    
    ? de Jong    
  ( - 2015) ? Jong    
    ? de Jong    
    ? Jongema    
    ? Kaastra    
    ? Kampen    
    ? Kamstra    
    ? Keuning    
    ? Kingma    
    ? Kingma    
  ( - 1932) ? Kingma    
    ? Kingma    
    ? Klijnsma    
    ? de Koe    
    ? Koehoorn    
    ? Koldijk    
    ? Kolk    
    ? Koning    
    ? Kooistra    
  ( - 1990) ? Kooistra    
    ? Koopmans    
    ? Koopmans    
    ? Kramer    
    ? Kramer    
    ? Kramer    
    ? Krol    
    ? Kuijs    
    ? Kuiper    
    ? Kuipers    
    ? Kuipers    
    ? de Lange    
    ? Langhout    
    ? Langman    
  ( - 1990) ? Lieuwes    
    ? Lolkema    
    ? Lukkes    
    ? Lycklama à Nijeholt    
    ? Mantel    
    ? Marjew    
    ? Van der Mark    
    ? van der Meer    
    ? van der Meer    
    ? van der Meer    
    ? van der Meer    
    ? van der Meer    
    ? van der Mei    
  ( - 1992) ? Meijerink    
    ? Meindertsma    
    ? Meinsma    
    ? Melchers    
    ? Mesken    
    ? Miedema    
    ? Miedema    
    ? Mol    
    ? van der Molen    
    ? Moscoviter    
    ? Mous    
    ? Mous    
    ? Mulder    
    ? Mulder    
    ? Mulder    
    ? Niemarkt    
    ? NN    
    ? NN    
    ? Oenema    
    ? Oenema    
    ? Poederbach    
    ? Poelstra    
    ? Poelstra    
    ? Poelstra    
    ? Poelstra    
    ? Posthuma    
    ? Posthuma    
    ? Posthuma Smit    
    ? Postma    
    ? Postma    
    ? Postma    
    ? Postma    
    ? Postma    
    ? Potma    
    ? Rabius    
    ? Reitsma    
    ? Reitsma    
  ( - 2014) ? Reitsma    
    ? Riemersma    
    ? Rijpkema    
    ? Ringnalda    
    ? Rispens    
    ? Robben    
    ? Rodenhuis    
    ? Rusticus    
    ? Rusticus    
    ? Rusticus    
    ? van der Schaaf    
    ? Schaap    
    ? Schat    
    ? van der Schoot    
    ? Schouwstra    
    ? Schreur    
    ? Schukken    
    ? Schuurman    
    ? Schuurmans    
  ( - 2016) ? Schuurmans    
  ( - 2016) ? Schuurmans    
    ? Siderius    
    ? Sienema    
    ? Sieperda    
    ? Sinnema    
    ? Sjaarda    
    ? de Smeth van Deurne    
    ? Smit    
    ? Smit    
    ? Sonsma    
    ? Span    
    ? van der Staag    
    ? Stapenséa    
    ? Steenaart    
    ? Stellingwerf    
    ? Sterkenburgh    
    ? Sybesma    
    ? Sypersma    
    ? Sypersma    
    ? Talsma    
    ? Talsma    
    ? Teerenstra    
    ? Teerenstra    
    ? Teitsma    
    ? Terpstra    
    ? Tjalsma    
    ? van der Tol    
    ? Tromp    
    ? Tuinier    
    ? Twijnstra    
    ? Twijnstra    
  ( - 2017) ? Twijnstra    
    ? Udding    
    ? Valkema    
    ? van der Veen    
    ? van der Velde    
    ? Veldhuis    
    ? Veldman    
    ? Venema    
    ? Verduijn    
  ( - 2015) ? Verhey    
    ? Vincent    
    ? Visbeek    
    ? Visser    
    ? Visser    
    ? de Vreeze    
    ? de Vries    
    ? de Vries    
    ? de Vries    
    ? van der Wal    
    ? van der Wal    
    ? van Wegen    
    ? Weitenberg    
    ? van der Werf    
    ? Westra    
    ? Wiegers    
    ? Wiersma    
    ? Wiersma    
    ? Wiersma    
    ? Wiersma    
    ? Wijnia    
    ? Wijnia    
    ? Wijnia    
    ? de Wind    
    ? Witteveen    
  ( - 1977) ? Wolbers    
    ? Wolff    
    ? Woloszyn    
    ? Wuijts    
    ? van der Zee    
    ? van der Zee    
    ? Zeinstra    
    ? Zeldenrust    
    ? Zeldenthuis    
  ( - 1971) ? Zeldenthuis    
    ? Zijlstra    
    ? Zondervan    
  ( - 2017) ? Zwaan    
    ? Zwaga    
    A van der Zee    
    Aafje Teunis Berghof 1 kB  
    Aafje Wilhelmina Terra    
    Aafke    
    Aafke de Boer    
    Aafke de Groot    
    Aafke Harmens    
    Aafke de Jong    
    Aafke Steensma    
    Aafke Alberts van der Meer    
    Aafke Bouwes Zeen    
    Aafke Cornelis'    
    Aafke Doekes Roedema    
    Aafke Dooitzes    
    Aafke Feddes van der Lee    
    Aafke Hessels Pettinga    
    Aafke Jacobs    
    Aafke Jacobs Dijkstra    
    Aafke Jans Postma    
    Aafke Jelles Lantinga    
    Aafke Johannes    
    Aafke Johannes (Akke) van der Meer    
    Aafke Lieuwes    
    Aafke Ottos Wiersma    
    Aafke Pieters    
    Aafke Rientses Hofma 1 kB  
    Aafke Ruurds Feitsma    
    Aafke Sietzes de Boer    
    Aafke Sijbes    
    Aafke Sjoerds Algera    
    Aafke Sybrens Hoekstra    
    Aafke Tjebbes de Boer    
    Aafke Wiggers Wytsma    
    Aag Sjoerds Hofman    
    Aag Tjerks Groeneveld    
    Aagje Feenstra    
    Aagje ten Hoeve    
    Aagje Jans Miedema    
    Aagje Jeremias Corée    
  (1718 - ) Aagje Taekes (Agatha) 1 kB  
    Aagje Thomas Schuurmans    
    Aal van der Wal    
    Aaltie Annius Vos    
    Aaltie Hessels    
    Aaltie Jouckes    
  (1756 - ) Aaltien Huising    
    Aaltien Spinnekers    
  ( - 2016) Aaltje    
    Aaltje Andela    
  ( - 1987) Aaltje Bakker    
    Aaltje Bekema    
    Aaltje Binnema    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Aaltje Bloemsma    
    Aaltje Bos    
    Aaltje Brouwer    
    Aaltje Deinum    
    Aaltje van Dijk    
    Aaltje Groot    
    Aaltje Heeleveld    
  ( - 2002) Aaltje Hiddema    
    Aaltje van der Meulen    
    Aaltje Negenman    
    Aaltje Palsma    
    Aaltje van Rijn    
    Aaltje Schuiling    
    Aaltje Sijtsema    
    Aaltje Smit    
    Aaltje Veldman    
    Aaltje Vos    
    Aaltje Weening    
    Aaltje van der Werff    
    Aaltje Westerman    
    Aaltje van der Weyde    
    Aaltje Wybenga    
    Aaltje Zijlstra    
  ( - 2014) Aaltje Zwart    
    Aaltje Alberts Lindeboom    
    Aaltje Anskes de Jong    
    Aaltje Broers Eekma    
    Aaltje Dirks    
    Aaltje Douwes Roode    
  ( - 1814) Aaltje Epkes    
    Aaltje Epkes Kingma    
    Aaltje Everts Katsma    
  (1803 - 1882) Aaltje Folkerts Graafsma    
    Aaltje Franciscus Cordel    
    Aaltje Geerts van der Berg    
    Aaltje Gerbens    
    Aaltje Gerrits Zondag (Zontag)    
    Aaltje Hanzes van der Meer    
    Aaltje Hendriks Oort    
    Aaltje Hessels Miedema    
    Aaltje Hylkes    
    Aaltje Jackles Hulshof    
    Aaltje Jeens de Boer    
    Aaltje Johannes Boonstra    
    Aaltje Johannes Schotanus    
    Aaltje Keimpes (of Aaltje Jans)    
  (1740 - 1775) Aaltje Klases    
    Aaltje Klazes    
    Aaltje Kornelis van Gelder    
    Aaltje Lazes    
    Aaltje Oeds Bijlsma    
    Aaltje Piers van Goyinga    
    Aaltje Pieters Sytsma    
    Aaltje Reinders    
    Aaltje Rintjes van der Beek    
    Aaltje Rinzes Rinsma    
    Aaltje Siebes Schaap    
    Aaltje Symens Sipma    
  (1737 - 1818) Aaltje Tjeerds    
    Aaltje Willems Hofman    
    Aaltje Willems Scholte    
    Aaltje Wobbes de Vos    
    Aaltje Wybes Schaafsma    
  ( - 1984) Aaltje (Alie) Groenendal    
    Aant Reitsma    
    Aarnt Lyckles Schaper    
    Aartje Jans Meinsma    
  ( - 1785) Aatje Hanzes 1 kB  
    Aatje Tietes    
  ( - 1555) Abbe Gerlofs    
    Abe Franzen    
    Abe Kornelis    
    Abe Willemsma    
    Abe Bernardus    
    Abe Herkes    
    Abe Jeltes van der Pol    
    Abe Klazes Hainja    
    Abe Piers Santema    
    Abe Pieterz.    
  ( - 1729) Abe Poppes (Popma)    
    Abe Ruurds Hemstra    
    Abe Wytzes de Boer    
    Abel Jans de Boer    
  (1724 - 1790) Abelis (doopnaam: Abel) Wiarda 1 kB  
    Abraham Cuperus    
    Abraham van Dijk    
    Abraham Visser    
    Abraham Isbrandi Mellinga    
    Acke Jans Kuindersma    
    Acke Taeckles    
    Acke Ulbes Foeckema    
    Ad Hoekstra    
  ( - 1226) Ada van Holland    
    Ada van Schotland   50447049 
    Ada de Vries    
  ( - 968) Adalberto van Italië   1879069248 
  ( - 923) Adalberto van Ivrea   7516276992 
  ( - 1982) Adam Kooistra    
    Adam Mure of Rowallan   7478530 
    Adam Monzes Faber    
    Adela   1614284289 
    Adela van de Betuwe   201785537 
  ( - 1158) Adelaïde van Leuven   117441831 
    Adelaide Louise André de la Porte    
    Adelheid von Anhalt-Dessau    
  ( - 1343) Adelheid van Heinsberg en Blankenberg   1576449 
    Adelheid van Leuven    
    Adelheid van Namen   201785539 
  ( - 901) Adelheid van Parijs   12914274321 
    Adelheid van Rosoy   12611599 
    Adelheid van Solms    
    Adelheid (Judith) van Normandië   469767313 
  ( - 1376) Adelheyd van Vianden (Luxemburg)   788225 
  ( - 1451) Adelise van Herwijnen    
    Adilia Maria Hoogbruin    
    Adolf van Holstein-Gottorp   14338 
    Adolf van Kleef    
  ( - 1420) Adolf van Nassau    
    Adolf van Nassau-Wiesbaden    
    Adolf Friedrich II Mecklenburg-Strelitz   1794 
    Adolf I van Kleef    
    Adolf II van der Marck   788226 
  ( - 2007) Adolf (Olferts) Yntema    
  ( - 1541) Adriaan van Reede   42790 
  ( - 1772) Adriaan Antony Luchtenberg    
    Adriaan Pieters (Adrianus) Bijvoets    
    Adriaantje Folkerts Ypma    
  (1769 - 1824) Adriaantje Jouws    
    Adriana Roovers    
    Adriana Hendrika Weerdenburg    
    Adriana Jansdr. Yzenbeek    
    Adriana Maria Smits    
  ( - 2005) Adriana Maria (Jeanne) Koopman    
    Adrianus van den Hoeven    
    Adrie v.d. Vegt    
    Aebe Feddes Bos    
  ( - 1969) Aebele Reen    
    Aecht Jans    
    Aechte van Steenhuysen    
    Aede Unia    
  ( - 1503) Aede Riencksz van Andla    
  ( - 1656) Aeff Pouwels    
    Aelcke Pyttersdr    
    Aelfleda van Bernicia   12914274323 
    Aeltie Hanses    
    Aeltsje Bonnema    
    Aelze Aelze Sinnema    
    Aette Gerbens    
  ( - 2012) Afke Agricola    
    Afke Bleeker    
  ( - 2003) Afke Bouwhuis    
    Afke Feddes    
    Afke Folmer    
    Afke Fopma    
    Afke Rijpkema    
    Afke Ruardi    
  ( - 2015) Afke de Wolff    
    Afke Zeldenthuis    
    Afke Alberts van Aken    
  ( - 2010) Afke Ali Agricola    
    Afke Atzes Bergsma    
    Afke Bontjes van der Valk    
    Afke Gatses    
    Afke Hanzes    
    Afke Jans    
    Afke Johannes    
    Afke Pieters    
  (1726 - ) Afke Sybrens    
    Afke Sybrens Molenaar    
    Afke Thomas Hottinga    
    Afra Fels    
    Afra Maria (Afke) Engwerda    
    Agatha van Balen    
  ( - 2014) Agatha Dijkstra    
    Agatha Heeres    
    Agatha Potijk    
    Agatha Vrohlage    
  ( - 1987) Agatha van der Werff    
  ( - 1968) Agatha Catharina van der Hut    
    Agatha Elizabeth Galama    
  (1738 - 1809) Agatha Hessels    
  ( - 1878) Agatha Johanna Oosterbaan    
    Agatha Roelofs Scheltinga    
    Agatha Theodora Leek    
    Agatha Willems Bouma    
    Agatha (Aggie) Hettinga    
    Age ten Brink    
  ( - 2013) Age Cnossen    
    Age Cordel    
    Age Feenstra    
  ( - 1996) Age Jorna    
    Age Roorda    
    Age Alles Kroontje    
    Age Andries Boersma (Haanstra)    
    Age Daniëls Strikwerda    
    Age IJntes    
    Age Jans Beintema    
    Age Jelles Bouma    
  ( - 1781) Age Klases (Walta) 1 kB  
    Age Lieuwes    
    Age Lieuwes Overmeer    
    Age Louws    
    Age Ottes Vallinga    
    Age Piers Fokkens    
    Age Sibles Agema    
    Age Sjirks Cnossen    
    Age Symons Baarda    
    Age Thomas Vallinga    
    Age Tjitte Huitema    
    Age Wietzes de Boer    
    Agge Fokkes    
    Agge Watzes Stapert    
    Aggie    
    Aggy Huitenga    
    Agnes    
    Agnes van Blankenberg   6305797 
    Agnes van Bourgondië    
    Agnes van Glogau    
    Agnes Hessel Kassel    
    Agnes Hoekstra    
  ( - 1360) Agnes van IJsselstein   2738657 
    Agnes Klötter    
  ( - 1464) Agnes van Lannoy   684671 
    Agnes van Leiningen   3152897 
    Agnes van Reede   21395 
    Agnes Tolsma    
    Agnes van Twickelo   21393 
    Agnes Carels Ongering    
  ( - 1370) Agnes Cruschina von Leuchtenberg    
    Agnes Petronella Anna Jelgersma    
    Aimery V de Thouars    
    Aise Bouma    
    Aize Kramer    
    Ake Bouwes    
    Akke Attema    
    Akke Bruinsma    
    Akke Flapper    
    Akke Flapper    
    Akke Haantjes    
    Akke Hilverda    
    Akke Homminga    
    Akke de Jong    
    Akke Jorritsma    
    Akke Kort    
    Akke Meesters    
    Akke Miedema    
    Akke Miedema    
    Akke Oppedijk    
    Akke Overal    
    Akke Plantinga    
    Akke Stellingwerf    
    Akke Talsma    
  ( - 1948) Akke van der Weg    
    Akke van der Werf    
  ( - 1835) Akke Wudmers    
    Akke Zijlstra    
    Akke Alberts    
    Akke Alberts Hooyenga    
    Akke Ansches de Boer 1 kB  
    Akke Aukes Postma    
    Akke Dirks    
  (1752 - 1818) Akke Doedes    
    Akke Douwes Douwma    
    Akke Douwes Teernstra    
    Akke Douwes van der Zee    
    Akke Durks Dijkstra    
    Akke Eesges    
    Akke Foekes Wynia    
    Akke Foppes Dongjema    
    Akke Gerbens    
    Akke Gerkes    
    Akke Gerrits    
    Akke Gerrits van der Hof    
    Akke Gerrits Meinsma    
  ( - 1868) Akke Harings Teernstra    
    Akke Hendriks    
    Akke Hendriks van der Meulen    
    Akke H. Huitema    
    Akke Jaans    
    Akke Jacobs Andringa    
    Akke Jacobs Bonnema    
    Akke Jacobs Hoekstra    
    Akke Jacobs Holkeboer    
    Akke Jacobs de Vries    
    Akke Jacobs de With    
  ( - 1836) Akke Jans Kooten    
  ( - 1779) Akke Jans van der Meer    
    Akke Jans Oppedijk    
    Akke Jelles    
    Akke Jelles Vossenberg    
    Akke Jentjes Buma    
    Akke Johannes    
    Akke Johannes    
  (1720 - ) Akke Jorrits 1 kB  
    Akke Joukes    
    Akke J. Veenstra    
    Akke Klases Hottinga    
    Akke Klazes van Dijk    
    Akke Matheus    
    Akke Matthijs Boozer    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Akke Melles Smeding    
  ( - 1756) Akke Pieters    
  ( - 1836) Akke Pieters    
    Akke Pieters Feenstra    
  ( - 1869) Akke Pieters Jorritsma    
    Akke Pieters Leen    
    Akke Pieters Tjaardstra    
    Akke Pieters Vossenburg    
    Akke P. Andringa    
    Akke Reinders Dijkstra    
    Akke Rientzes Bantema    
    Akke Rienzes Sybranda    
    Akke Rinkes    
  ( - 1819) Akke Ruurds    
    Akke Sakes Engwerda    
    Akke Scheltes Hibma    
    Akke Siebrens    
    Akke Sijbes    
    Akke Simmes Andringa    
  (1783 - ) Akke Simmes Andringa    
    Akke Sints Schaafsma    
  ( - 1872) Akke Sipkes Westra    
  ( - 1821) Akke Sjoerds Heslinga    
    Akke Sybrens    
    Akke Sytzes    
    Akke Taedes Koopmans    
    Akke Tjallings Terpstra    
    Akke Tjeerds Vogelzang    
    Akke Tjibbes Terpstra    
    Akke Tjipkes de Jong    
    Akke Watses    
    Akke Wiebes    
    Akke Wiebes van der Schel    
    Akke Wiegers Tuininga    
    Akke Wiegers Wynia    
    Akke Wigles Westra    
  (1802 - 1865) Akke Willems Zeinstra 1 kB  
  ( - 1810) Akke Wopkes    
    Akke Wopkes    
    Akke Wybes Tolsma    
  (1765 - ) Akke Ymkes (Aafke) Dries 1 kB  
    Akkes Hayes de Vries    
    Alain Cavallier    
    Alard Schade    
    Albart Botes Ketelaar    
    Alberada van Lotharingen   1879069251 
  ( - 491) Albero   52896867614720 
    Albert van Aernsma    
  ( - 1922) Albert Grimaldi van Monaco    
    Albert Harkema    
  ( - 2012) Albert Jensma    
    Albert Koopmans    
    Albert Mellema    
    Albert de Ruiter    
    Albert Wijers    
  (1799 - 1880) Albert Aukes    
  ( - 2001) Albert A. Ploegh    
    Albert Bokkes Bokma    
    Albert Bruins van der Hem    
    Albert Eelkes Leyenaar    
    Albert Feikes van der Wal    
  ( - 1810) Albert Frederik Karel van Castell-Castell   196 
    Albert Geerts Smits    
    Albert Gerlofs    
    Albert Gosses Roorda    
    Albert Harmens Rouing    
  ( - 1722) Albert Hendiksz    
    Albert Hendriks Hooyenga    
    Albert Jans Stelwagen    
    Albert Jenties    
    Albert Johan Hubert (Ab) van Riet    
    Albert Meine Slump    
    Albert Nannes de Vries    
    Albert Ottes Foekema    
    Albert Pierius Winsemius    
    Albert Symons Algera    
    Albert Tjipkes Sikkema    
    Alberta Peelen    
    Alberta Portiek    
    Alberta Johanna Pitt    
  ( - 2005) Albertha de Graaf    
    Albertine Henriëtte von Isenburg-Büdingen   387 
    Albertje Dijkstra    
    Albertje Dooper    
    Albertje Jans Oordt    
    Albertje Johannes van der Bles    
    Albertje Oepkes Ringenerus    
    Albertje Ypes Eikema    
    Albertus van Amstel    
    Albertus Johannes van Dompselaar    
    Albertus Lucas ten Have    
    Albrecht van Pruissen   28674 
    Albrecht II van Brandenburg    
  ( - 1404) Albrecht IV van Oostenrijk aartshertog    
    Alcaide-mór de Serpa Garcia de Melo    
    Aldonca Annes de Briteiros    
    Ale Brouwer    
    Ale Alberts    
    Ale Cornelis Wijbinga    
    Ale Jans Deelstra    
    Ale Klazes Terpstra    
    Ale Sikkes Brouwer    
    Ale Tjeerds Boomsma    
  ( - 1284) Aleida van Holland   6305881 
    Aleida Idsinga    
    Aleida Scholtens    
    Aleida Geertruid van Hemert    
    Aleida Jeanetta (Netty) van der Valk    
    Aleida Maria Theresia Rohof    
    Aleidis van Gelre   25223525 
  ( - 1237) Aleidis van Kleef    
  ( - 1718) Aleksej Romanov    
  ( - 1918) Alesej Romanov    
    Alex Schrichte    
    Alex Visser    
    Alexander de Medici    
  ( - 1863) Alexander Douglas Hamilton    
    Alexander Joseph Spiertz    
    Aleyd Schade    
  (1699 - ) Aleyd Sytses    
    Aleyda Elisabeth Muller    
    Alfonso II van Aragon   100894152 
    Alfrida Johanna Willemsen    
    Alger Kornelis de Jong    
    Alice von Battenberg    
    Alice Soares de Toledo    
    Alida Grader    
    Alida de Haas    
    Alida Insma    
    Alida Kroon    
  ( - 1882) Alida Kuipers    
    Alida Jans Draayer    
  ( - 2009) Alida Petronella Kramer    
  (1734 - 1794) Alida Thomas    
    Alida (Lida) Perk    
  ( - 1999) Alie    
    Alie Brouwer    
    Alie Jaspers    
    Alie de Jong    
    Alie Lok    
    Alke van Steenwijk    
    Allagonda Wijnants    
    Alle Andela    
    Alle Jager    
    Alle Kuipers    
  ( - 1999) Alle Minnema    
  ( - 1835) Alle Jans Schaafsma    
    Alle Johannes de Wal    
    Alle Klazes Wedzinga    
    Alle Roels Kerkhof    
    Allegonda Elisabeth Oomkens    
    Allert Jans    
    Allert Jeltes    
    Allert Pieters Hogema    
    Aloisius Wiegbertus Fortuin    
    Aloysius Calès    
  ( - 1983) Aloysius Tolsma    
  ( - 1995) Alphons Bergervoet    
    Altje Egberts    
    Amadeus III van Geneve    
    Amalia von Fraunberg    
    Amalia Stockmann    
    Amalia Bernhardina Hettlage    
    Amalia Mary Maud Cassel    
  (1708 - ) Amelia Johanna Kutsch    
    Ana Do¤a de Melo Holguin    
    Anastasia de Islas y Ladrón de Guevara    
  (1786 - 1843) Anastasia (Ansch of Anskje) Hettinga    
    Ancke Gerryts    
    Ancke Jacobs    
    Andela Meier    
    Andela Palsma    
    Andela Douwe Boorsma    
    Andela Jans Valkema    
    Andela Thomas Boomsma    
    Andersche Siemons    
    Anderske Hommes de Jong    
    Andies Jentink    
    Andle Wopkes Popta    
    André Huitenga    
    André de Laborde de Monpezat    
  ( - 1985) Andre H. Ydema    
    Andreas Griekenland-Sleeswijk Holstein    
    Andreas Hoekema    
    Andreas Vos    
    Andreas Antonius Leonardus Ledel    
    Andreas Jacobs Tjaarda    
    Andreas Jacobus Ludovicus Willemse    
  ( - 1944) Andreas Lambertus Leemeijer    
    Andreas Sjoukes Dijkstra    
  ( - 1976) Andrew Anderson    
    Andrew Parker Bowles    
    Andrianus (Jos) Sluijs    
    Andries de Boer    
  ( - 1991) Andries de Boer    
    Andries Brouwer    
  ( - 2001) Andries Brouwer    
  (1912 - 1975) Andries Haarsma    
    Andries Hoepermans    
    Andries de Jong    
  ( - 1971) Andries Siemonsma    
    Andries Terveer    
    Andries van Veen    
    Andries Verhoeck    
    Andries Ages    
    Andries Andries    
  ( - 1749) Andries Andries' 1 kB  
    Andries Annes Veenstra    
    Andries Aukes Swart    
    Andries Bouwes van Solkema    
    Andries Douwes Donia    
    Andries Eelkes de Jong    
  (1718 - ) Andries Gerarduszn Althusius    
    Andries Jans Bergsma    
    Andries Joppen    
  ( - 2004) Andries M. de Jong    
    Andries Sjoerds    
    Andries Sybrens Hoekstra    
    Andries Tietsen    
    Andries Uilkes Bottema    
    Andries Wiebes de Vries    
    Andriesjen Andries de Lange    
    Andrieske Hamstra    
    Andrieske Gerrits    
    Andrieske Meinzes Visser    
    Andrieske Reinzes    
    Andrieske Sikkes Tekstra    
    Andriëtta Gezina Hakstege    
    Ane    
    Ane van der Zaag    
  (1702 - 1742) Ane Jans 2 kB  
    Ane Jelles Jukema    
    Ane Otte Huitema    
    Ane Paulus Strikwerda    
  (1920 - ) Ane Pybes    
  (1616 - ) Ane Pybesz.    
  (1628 - ) Ane Pybesz.    
    Angela Johanna Lampe    
    Angela Maria Brenninkmeijer    
    Angenietje Kornelis Houtsma    
    Angnietje Johannes Hamers    
    Angnietje Sipkes Bijlsma    
    Ank (Annie) Obdeijn    
  ( - 1994) Anke de Glee    
    Anke Johannesma    
    Anke Nijholt    
    Anke Siemonsma    
    Anke Valkema    
    Anke Abels Lantinga    
    Anke Douwes    
    Anke Jouws    
    Anke Pieters de Boer    
    Anke Pieters (Antie Piters)    
  (1792 - 1868) Anke Rintjes Kloosterga    
  (1624 - ) Anke Rintses    
    Anke Sikkes Lanting    
    Anke Thomas Sippens    
    Anke Tjeerds Bergstra    
  (1724 - ) Anke Wabes    
    Anke Willems    
    Anke Wytses Houtsma    
  (1794 - 1797) Anke Yntes Kingma    
  (1797 - 1800) Anke Yntes Kingma    
  ( - 1931) Anna    
  ( - 2012) Anna    
  ( - 2013) Anna    
  ( - 2013) Anna Andringa    
    Anna Bakker    
    Anna van Bohemen & Hongarije    
    Anna Bootsma    
    Anna Borbosa    
  ( - 1977) Anna Bottema    
    Anna Brada    
    Anna Dekkers    
    Anna Dikmans    
    Anna van Eppstein en Konigstein   49267 
  ( - 1887) Anna Ferwerda    
    Anna Gosliga    
  ( - 1792) Anna Hall    
    Anna Hemstra    
    Anna Hooghiemstra    
    Anna ter Horst    
    Anna Huisman    
    Anna Huizinga    
    Anna Huselaar    
  ( - 1968) Anna Jelluma    
    Anna de Jong    
    Anna de Jong    
  ( - 2006) Anna de Jong    
    Anna Jongma    
    Anna Jorna    
    Anna van Katzenelnbogen-Dietz   98531 
  ( - 1674) Anna van Kelder    
    Anna Kraft    
    Anna Kuipers    
    Anna Langedijk    
    Anna Leufkens    
    Anna van Luxemburg Bohemen    
  ( - 1606) Anna Manderscheyd    
    Anna Mansfeld    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
  ( - 2013) Anna van der Meer    
    Anna Nieuwenhuis    
  ( - 1642) Anna van der Noot    
    Anna Outgers    
    Anna Paulusma    
    Anna Peek    
    Anna van der Plaats    
    Anna Potijk    
    Anna van Pruisen   12645 
    Anna Reinsma    
    Anna Rink    
    Anna Schaap    
    Anna Schik    
    Anna van Solms Braunfels    
    Anna Tecklenburg   58393 
    Anna van der Vegt    
    Anna van der Velde    
    Anna Vermeulen    
  ( - 2003) Anna van der Wal    
    Anna Warwick    
    Anna van der Weide 1 kB  
    Anna van der Werf    
    Anna van Wied Runkel    
    Anna de Wit    
    Anna Wolff    
    Anna Agatha Hamers    
  ( - 1988) Anna Agatha de Jong    
  ( - 1635) Anna Agnes van Munster   5349 
    Anna Annes Bakker    
    Anna Augusta von Waldeck   3075 
    Anna Auguste Amalia Donnerberg    
    Anna Berends    
    Anna Catarina Brühl    
    Anna Catharina Heijligers    
    Anna Catharina Nagtheim    
  ( - 1861) Anna Catharina Rienstra    
    Anna Catharina van Spare    
    Anna Catharina Vetter    
    Anna Catharina (Anny) Hoekstra    
    Anna Christina Stoeltje    
    Anna Cornelis Romkema    
    Anna Dorothea Koolen    
    Anna D. Oppedijk    
  (1645 - ) Anna Elisabeth Copes    
    Anna Geertruida Schoot    
    Anna Geertuijd Houtvast    
    Anna Ghijsen    
  ( - 1935) Anna G. Posthumus    
    Anna Harmens    
    Anna Harmens Glyza    
    Anna Hiddes Stallinga    
  ( - 2007) Anna Jacoba Uit Oude Groeneveld    
  (1623 - ) Anna Jans Gravius    
    Anna Jaspers Zijlstra    
    Anna Johannes Hannema    
    Anna Johannes de Jong    
    Anna Johannes Marinus    
    Anna Johans    
    Anna Judith van Echten tot den Oldenruitenborgh    
    Anna J. van der Weide    
  ( - 1840) Anna Margaretha Bergsma    
    Anna Margaretha Jongstra    
    Anna Margaretha Catharina Vollmer    
  ( - 1985) Anna Maria de Bakker    
    Anna Maria ten Berge    
    Anna Maria Boersma    
    Anna Maria Boosten    
  (1759 - 1814) Anna Maria Driessen    
    Anna Maria Gerards    
    Anna Maria Heijnen    
    Anna Maria Maclaine    
    Anna Maria Roos    
    Anna Maria Schaepkens    
    Anna Maria von Schwarzburg   50571 
    Anna Maria van Sminia    
    Anna Maria Vonk    
    Anna Maria Catharina Alberda van Ekenstein    
    Anna Maria Catharina Schröder    
    Anna Maria Elisabeth Theresia Westers    
    Anna Maria Hubertina Voncken    
    Anna Maria Lucia Vorberg    
    Anna Maria Theresia Luster    
    Anna Maria (Annie) Sentenie    
    Anna Martens Zonsma    
    Anna Nolles Adema    
    Anna Ritskes van der Vorm    
  (1734 - ) Anna Sibrandus Mekema / Meekma    
    Anna Sofie van Schwarzburg-Rudolstadt   899 
    Anna Sophia Dorothea Jordan    
    Anna Susanna Bijlard    
    Anna Susanna Blom    
  ( - 1607) Anna Taeckesdr.    
    Anna Tjaerds Goerda    
  (1766 - 1806) Anna Tjerks Jelgersma    
    Anna Ulbes (Hanna)    
    Anna (Annie) Zijlstra    
    Anna (Antje) Pieters Andringa    
    Anne Boorsma    
    Anne van der Bos    
  ( - 1936) Anne Flapper    
  ( - 1990) Anne Flapper    
    Anne de Glee    
    Anne Heidsma    
    Anne Hettinga    
    Anne Hyde    
    Anne de Jager    
    Anne Kampen    
  ( - 1919) Anne Koenen    
    Anne Kruis    
    Anne de Longin    
    Anne Mortimer   1869625 
    Anne Oosterbaan    
  ( - 1971) Anne Reekers    
    Anne Rijpkema    
    Anne Strikwerda 1 kB  
    Anne Terpstra    
  ( - 1949) Anne Walta    
    Anne Andries de Lange    
    Anne Annes Bouma    
    Anne Annes de Jong    
    Anne A. de Boer    
  ( - 1772) Anne Buwes (Bouwes)    
    Anne Douwes    
  ( - 1801) Anne Gaties Buma ?    
    Anne Gerrits Bruinsma    
    Anne Jacobs Rusticus    
  ( - 1856) Anne Jans Faber    
    Anne Jans Koopmans    
    Anne Jans van Tuinen    
    Anne Jelles Hemstra    
    Anne Johannes    
    Anne Johannes Osinga    
    Anne Johannes Rispens    
  (1767 - ) Anne Johannes Zwaga    
    Anne Klazes van der Klaver    
    Anne Klazes Terpstra    
    Anne Lolkes de Groot    
    Anne Martens Visser    
    Anne Melles Rauwerda    
  ( - 1639) Anne Ottes    
    Anne Pieters Hiemstra    
    Anne Pieters Tekstra    
  ( - 1546) Anne Pybes Pybes 1 kB  
    Anne Regnerus de Wendt    
    Anne Ruyrts 1 kB  
    Anne Sweitses Huisman    
  ( - 2014) Anne Tjeerds (Toon) Jorna    
    Anne Uiltjes de Jong    
    Anne Wiebes de Boer    
  (1758 - 1826) Anne Wierds Wierdsma 1 kB  
    Anne Wytzes Tekstra    
    Anne Wytzes van der Weit    
  ( - 2002) Anneke Hoekstra    
    Anneke Osinga    
  ( - 2016) Anneke Posthuma    
    Anneke Saakstra    
    Anneke Sikkes    
    Anneke Wassenaar    
  ( - 1985) Anneke Ypma    
    Anneke Jans Cuperus    
    Anneke Jans Vierstra    
    Anneke Piers    
  ( - 2016) Annemien Walstra    
    Annetie/ Antje Sybrens/ Antje Minnes    
    Annie    
  ( - 2013) Annie Anema    
    Annie de Boer    
  ( - 1982) Annie de Boer    
    Annie Bus    
    Annie Cannegieter    
    Annie Halma    
    Annie Hoekstra    
  ( - 2002) Annie Hylkema    
    Annie Jorna    
    Annie Kamsma    
    Annie de Kroon    
  ( - 2011) Annie Metz    
    Annie Schouten    
  ( - 2001) Annie Smeenk    
    Annie Veltman    
    Annie Visser    
    Annie Vredenburg    
    Annie Willemze    
    Annie Witteveen    
    Annie Jans' Woudstra    
    Annie Maria Rijper    
    Annie M. Gras    
    Annigje Wind    
    Annigje Christiaans Smit    
    Annigje Hermanus Vos    
    Annigje Jans Reinders    
    Annigje Ottes Geneé    
    Annigje Tj. van der Meer    
    Annius Isbrands Vos    
  (1807 - ) Anno (Anne) Hettinga    
    Anny Huurman    
    Anny Ludema    
  ( - 1998) Anny Rijpkema    
    Anny van der Tol    
  ( - 570) Ansbertus 1 kB 13224216903680 
    Ansch Hommes de Jong    
    Anscharius II van Ivrea   15032553984 
    Ansche Eeltjes de Boer    
    Ansche Rinkes van der Ploeg    
    Ansck Andles Hiddinga    
    Ansck Lolckes    
  (1627 - ) Ansck Pybes    
  (1733 - 1808) Ansk Gerkes    
    Anske Hoeben    
  (1795 - ) Anske Allerts (Ansche) Hogema    
    Anske Bockes Bruynsma 1 kB  
    Anske Johannes van Asperen    
    Anske Laases Piekema    
    Anskje Boersma    
    Anskje Waayer    
    Anskje Folkerts Wagenaar    
  (1796 - 1838) Anskje Gerkes Huitema    
  ( - 1817) Anskje Johannes Woudboer    
    Anskje Riemers Huitema    
    Anskjen Reinders Jilderts    
  ( - 1987) Ant de Jong    
    Anthonia Anna (Ton) Wegman    
    Anthonius van Klaaveren    
    Anthonius Quaflijg    
    Anthonius Petri    
  ( - 1942) Anthony van de Wetering    
    Anthony Ages Wassenaar    
  ( - 2009) Anthoon Eikens    
    Anthoon Jozef Albertus Melein    
    Anti Dirx    
    Antie Annius Vos    
  ( - 1666) Antie Beerns    
  (1767 - 1808) Antie Bontes Yntema    
    Antie Engels    
    Antie Hessels    
    Antie Johannes    
  ( - 1712) Antie Lazes    
  (1700 - ) Antie Menso Mensonides    
    Antie Ryurdts    
  (1744 - ) Antien Ymes    
  ( - 1826) Antje    
    Antje    
    Antje    
    Antje Bakker    
  ( - 1975) Antje de Boer    
    Antje Bosman    
  ( - 1913) Antje Brouwer    
  ( - 1977) Antje Bruning    
    Antje Elzinga    
    Antje Evers    
    Antje Haackma    
    Antje Jellema    
    Antje Jellema    
    Antje Klaver    
    Antje Kooistra    
    Antje Kuiper    
    Antje Nauta    
  ( - 2015) Antje Oord    
    Antje de Rijk    
    Antje Roodhof    
    Antje Sijtsma    
    Antje Strikwerda    
  ( - 2009) Antje Terpstra    
    Antje Tuinstra    
    Antje Wigles    
    Antje Willems    
    Antje de Witte    
    Antje Woudstra    
    Antje Yntema    
    Antje Abrahams Krootsma    
    Antje Ages    
    Antje Andles Hiddinga    
    Antje Anes    
    Antje Annes Kingma    
    Antje Annes Swart    
    Antje Anskes Syperda    
    Antje Arjens    
    Antje Ates Hoogendorf    
    Antje Baukes    
  (1759 - ) Antje Baukes    
    Antje Berends Burgers    
    Antje Botes Nijdam    
    Antje Boukes Wagenaar    
    Antje Broers Sprongsma    
  ( - 1933) Antje B. (Anna) Meintema    
    Antje Christoffels Postma    
    Antje Cornelis Kamstra    
    Antje Daams Damstra    
    Antje Dirks Oenstra of Sjaarda 1 kB  
    Antje Dirks van der Woude    
    Antje Douwes    
    Antje Douwes Hobma    
    Antje Douwes Metz    
    Antje Durks    
  ( - 1853) Antje Durks Terpstra    
    Antje Durks van der Woude    
    Antje Eesges    
    Antje Elisabeth van der Heijde    
    Antje Emes/Ymes    
    Antje Everts Yntema    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Antje Feddes Wielenga    
    Antje Foekes    
    Antje Fokkes Feitsma    
    Antje Fokkes de Groot    
    Antje Folkerts Sinnema    
    Antje Foppes (Wiegersma)    
    Antje Frankes Zijlstra    
    Antje Franses Tilstra    
    Antje F. Kloosterman    
    Antje Geerts Lok    
    Antje Geerts van der Veen    
  ( - 1783) Antje Gerbens    
    Antje Gerbens Kooistra    
    Antje Gerrits van der Ley    
    Antje Hanzes Uitsma    
  ( - 1787) Antje Harmens    
  ( - 1814) Antje Harmens    
    Antje Harmens    
    Antje Harmens    
    Antje Harmens Asma    
  ( - 1821) Antje Heeres Taekema    
    Antje Heerkes    
  ( - 1720) Antje Heerts    
    Antje Heines    
    Antje Heins    
    Antje Hendriks Bosma    
    Antje Hendriks Elzinga    
    Antje Hendriks Hannema    
    Antje Hendriks van der Ploeg    
  (1733 - ) Antje Hessels    
    Antje Hessels de Boer    
  (1716 - 1751) Antje Hessels Hommema    
    Antje Hessels van der Kolk    
    Antje Hieltjes van der Zee    
    Antje Hotses    
  ( - 1786) Antje Hotses    
  ( - 1827) Antje H. de Boer    
    Antje Idses Wiglama    
    Antje Jacobs    
  (1733 - 1809) Antje Jacobs    
    Antje Jacobs    
    Antje Jacobs    
    Antje Jacobs Faber    
  (1747 - ) Antje Jacobs de Jong    
    Antje Jacobs Mulder    
    Antje Jacobs Strikwerda    
    Antje Jacobus Zijlstra    
    Antje Jans    
    Antje Jans    
    Antje Jans    
    Antje Jans    
    Antje Jans    
    Antje Jans Agema    
    Antje Jans Jansen    
    Antje Jans Jongsma    
    Antje Jans Jorritsma    
    Antje Jans Lanting    
    Antje Jans Rispens    
    Antje Jans Spoelstra    
    Antje Jans Vermeer    
  ( - 1836) Antje Jans Wybenga    
    Antje Jans Wynia    
    Antje Jans Zwart    
    Antje Jarings van der Velde    
    Antje Jelles Kloosterhof 1 kB  
  ( - 1843) Antje Jilderts Kuipers    
    Antje Jilles de Boer    
    Antje Jippes Miedema    
    Antje Jogchums Epema    
    Antje Johannes Brinksma    
    Antje Johannes Veldman    
    Antje Johannes Veltman    
    Antje Johannnes Faber    
    Antje Joseph Rozinga    
    Antje Jozefs Zalmstra    
    Antje Klases    
  (1758 - 1761) Antje Klases    
  (1761 - 1782) Antje Klases 1 kB  
  (1731 - ) Antje Kleises    
    Antje Kornelis Hornstra    
    Antje Kornelis Kuipers    
    Antje Lieuwes    
    Antje Lieuwes Mulder    
    Antje Lieuwes van der Veen    
  (1706 - ) Antje Louws Fopma    
    Antje Mathevis (Ypma)    
    Antje Meies    
    Antje Meinderts    
    Antje Minnes Koopmans    
    Antje Niezes Zondervan    
  (1687 - ) Antje Obbes 1 kB  
    Antje Oeges Kamminga    
    Antje Olferts Odinga    
    Antje Pabes Hiemstra    
  ( - 1772) Antje Piers    
    Antje Piers    
    Antje Piers Bovenga    
  ( - 1670) Antje Pieters    
    Antje Pieters Blinksma    
  ( - 1842) Antje Pieters van der Meij    
    Antje Pieters Postma    
    Antje Pieters Steenstra    
  (1808 - 1845) Antje Pieters Witteveen    
    Antje Pieters (Aaltje) Veersma    
    Antje Popkes Groeneveld    
    Antje Reins    
    Antje Rienks    
  (1703 - 1769) Antje Ruurds 1 kB  
    Antje Sapes Douma    
    Antje Sapes Elzinga    
    Antje Sietses Stornebrink    
    Antje Sikkes Stornebrink    
    Antje Simens Cnossen    
    Antje Simons Attema    
    Antje Sipkes Tjilserda (Tjilzerda)    
    Antje Sipkes Venema    
    Antje Sjirks Joustra    
  ( - 1782) Antje Sjoerds    
  ( - 1773) Antje Sjoerds Hoitinga    
    Antje Sjoerds Tilma    
    Antje Sjoerds Wiarda    
    Antje Sybouts Hibma    
    Antje Sybrens    
    Antje Sybrens Fijnja    
  ( - 1862) Antje Sybrens Hogenbrug    
    Antje Sybrens Visser    
    Antje Sytses Rienstra    
    Antje Sytzes Kooistra    
    Antje Taekles Wiersma    
    Antje Teades    
    Antje Thomas de Vos    
    Antje Tjallings Heerema    
    Antje Tjallings Terpstra    
    Antje Tjeerds Bosma    
    Antje Tjeerds de Haan    
    Antje Tjeerds Jorna    
    Antje Tjitzes van der Wal    
    Antje Tjitzes van der Wal    
    Antje Ulbes    
    Antje Wiebes Looyenga    
    Antje Wierds Douma    
    Antje Wijbrens    
    Antje Willems    
    Antje Willems    
    Antje Willems Asma    
    Antje Willems Kamstra    
    Antje Wopkes Hoogma    
    Antje Ydes Sinnema    
    Antje Ykes de Boer    
    Antje Ymtes Greydanus    
    Antje (Anna) Haitsma    
    Antje (Anne) Boorsma    
  ( - 1987) Antje (Anne) Melchers    
    Antjen Jans de Ram    
    Antoine van Bourbon    
    Antoine II Lotharingen    
    Antoinetta Margrieta Coops    
  ( - 2015) Anton    
  ( - 1415) Anton Bourgondië    
    Anton Dreesmann    
    Anton Dreesmann    
    Anton Kuhlmann    
  ( - 2004) Anton Siemensma    
    Anton Stockmann    
  ( - 1998) Anton Yntema    
    Anton Zeinstra    
    Anton Christiaan Dominicus (Chris) Stockmann    
    Anton Joseph Vankan    
    Anton Prof.dr.drs. (Mijnheer Anton) Dreesmann    
  ( - 1806) Antonetta Antony Jansen    
    Antonia van Haaren    
    Antonia Kerkhoff (of Kerckhoff)    
    Antonia Rombouts 1 kB  
    Antonia Temming    
    Antonia Elisabeth (Töne) Bürger    
    Antonio van Portugal    
  ( - 1969) Antonius Adema    
    Antonius Potma    
    Antonius Bernardus Teitink    
    Antonius Frederik Kerkhoven    
    Antonius Herman Henrikus Maria (Anton) Brenninkmeijer    
    Antonius Jacobus Schomaker    
  (1797 - ) Antonius Piers Jorritsma    
    Antony Armstrong-Jones    
    Antony Bonekamp    
  ( - 1969) Antoon Beljon    
    Antoon de Jong    
  ( - 2003) Antoon Mous    
    Antoon Oud    
    Antoon Schrand    
  ( - 2011) Antoon Sikkes    
    Antoon Ummels    
    Antoon Anne (Jonkheer) van Andringa de Kempenaer    
    Apollonia Petrus Bos    
    Archibald Douglas   116850 
  ( - 1031) Archimbald II van Bourbon   30631831104 
  ( - 2012) Arend Cornelis Galema    
  (1806 - 1830) Arend Willem Hermanus' Witte    
    Arendina Brouwer    
  ( - 1818) Arendje Klazen    
    Arent van Boeymer    
  ( - 2015) Arentje (Aty) Politiek    
    Argotta 1 kB 211587470458881 
    Argotta   52896867614721 
  ( - 1574) Ariaen Annesz.    
  ( - 1992) Arjen Boersma    
    Arjen Bonnema    
  ( - 1992) Arjen Draaisma    
    Arjen Hilt    
  ( - 1947) Arjen Norder    
    Arjen de Vries    
    Arjen Wassenaar    
    Arjen Andries Wassenaar    
    Arjen Jans 1 kB  
  (1723 - 1762) Arjen Jans Osinga 1 kB  
    Arjen Joukes de Vries    
  ( - 2000) Arjen Pieter Witteveen    
    Arjen Sikkes    
    Arjen Sytzes Sytsma    
    Arjen Wybrens Jaarsma    
    Arlette van Falaise   469767369 
    Arnold van Gelre    
  ( - 1961) Arnold Jansen    
  ( - 2014) Arnold Jorna    
    Arnold van Randerode    
    Arnoldus   6612108451846 
  ( - 601) Arnoldus   6612108451840 
    Arnoldus Banning    
    Arnoldus Arjens van Balen    
    Arnoldus Gerardus de Brie    
    Arnoldus Johannes Kok    
    Arnoldus Tjerks Albada Jelgersma    
  (1776 - ) Arnoldus Tjerks (Nolle) Jelgersma    
    Arnoud II van Kleef    
    Arnoud IV van Oudenaerde   12611598 
  ( - 993) Arnulf van Holland   3228611072 
    Arthur    
  ( - 1502) Arthur Tudor    
    Artje Gerkes Molenaar    
    Arue Johannes' de Jong    
    Arvilla Hamblin    
    Aschwin Thedel Adelbert von Sierstorpff-Cramm   26 
    Assuerus Brandsma    
    Assuerus Hendriks Nijdam    
    Ass. Huitema    
  ( - 2007) Ate Bijlsma    
    Ate Feenstra    
    Ate Talsma    
    Ate Ates    
    Ate Douwes Dijkstra    
    Ate Douwes de Klaver    
    Ate Douwes Ligthart    
  ( - 1593) Ate Eelkes    
    Ate Fokles    
    Ate Hillebrants    
    Ate Klazes Wiersma    
    Ate M. Wiersma    
    Ate Piebes de Boer    
    Ate Piers Gerritsma    
    Ate Pieters Talsma    
    Ate Reins    
  (1718 - ) Ate Sakes    
    Ate Siemens Knol    
    Ate Sjoukes Huitema    
    Ate Sybrens de Vries    
    Ate Thomas Wiersma    
    Ate Watzes    
    Ate Ypes Kamsma    
  ( - 1813) Athe Jans Grijpma 1 kB  
    Athy Aedes Unia    
    Athy Rienckzdr van Andla    
  (1751 - 1753) Atje Klases    
  (1753 - 1793) Atje Klases 1 kB  
    Atje Pieters Hogema    
    Atje Pieters Oosterbaan    
    Atje Ruerds Bekema    
  (1756 - ) Atje Yttes    
    Atsje de Boer    
    Atsje Watzes    
    Atte Hoekstra    
    Atte Wiarda    
    Atte Jans Bakker    
    Atte Jans Nauta    
    Atte Sjoerds Reinstra    
  ( - 1999) Attie van der Meer    
  ( - 1999) Attie Minnema    
  ( - 2017) Attie Yntema    
    Attie Harmens    
    Attje    
    Attje Terpstra    
    Attje Berends Brouwer    
    Attje Jans    
    Attje Meyes Plantinga    
    Attje Pieters Vallinga    
    Attje Rimmers    
  ( - 1920) Attje Teunis Sikma    
    Atze Freerks van der Bos    
    Atze Ypes Groeneveld    
    Auck    
    Auck Sioeks    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
  ( - 1679) Auck Tyaerdtsdr 6 kB  
    Aucke 1 kB  
  (1724 - ) Auckje Acronius    
    Auckje Koops    
  ( - 1667) Auckje Siercks Hanckema    
  (1705 - ) Auckjen Menso Mensonides    
    August Brenninkmeijer    
  ( - 1758) August Willem (van Pruisen) van Hohenzollern   456 
    Augusta Reuss zu Ebersdorf    
    Augusta van Saksen Coburg    
  ( - 1921) Augusta van Sleeswijk-Holstein    
    Augusta Frederika Wilhelmina van Nassau-Idstein-Wiesbaden   1009 
    Augustina Johanna (Aukje) Hylkema    
    Augustina Maria Schrage    
    Augustinus Wilhelmus Franciscus Woudboer    
    Auk Bauckes    
  ( - 2001) Auke Algra    
    Auke Bonnema    
  ( - 2015) Auke Hoekstra    
  ( - 1991) Auke Koopmans    
    Auke Osinga    
  ( - 2012) Auke Osinga    
  ( - 1992) Auke Prins    
    Auke Visser    
    Auke de Vries    
    Auke Wiersma    
  ( - 1989) Auke Aan Jongbloed    
    Auke Auke Frankena    
  (1784 - 1865) Auke Aukes    
    Auke Aukes Frankena    
    Auke Gosses    
  ( - 1762) Auke Hotses    
  (1785 - 1849) Auke Jans Aukes    
    Auke Jans Boersma    
    Auke Jans Jansma    
  (1723 - ) Auke Johannes'    
    Auke Martens van der Zee    
    Auke Nannes de Vries    
    Auke Oeges Breeuwsma    
    Auke Okkes op Rispens    
    Auke Pieters de Vries    
    Auke Pytters    
  (1706 - ) Auke Ruurds 1 kB  
    Auke Sjoerds Bonga    
    Auke Sjoerds Kamstra    
  ( - 1998) Auke (Jannes) Poepjes    
    Aukje Bijlsma    
    Aukje Boekema    
    Aukje Bonekamp    
    Aukje Dijkstra    
    Aukje Eringa    
    Aukje Geertsma 1 kB  
    Aukje Hendriks    
    Aukje Hoekstra    
    Aukje Hoogma    
    Aukje Labordus    
    Aukje Loonstra    
    Aukje Osinga    
  ( - 1983) Aukje Osinga    
    Aukje Reitsma    
    Aukje Tolsma    
    Aukje Feddes Graaf    
    Aukje Folkerts Postma    
    Aukje Franzes Roorda    
    Aukje Gerbens van der Velde    
    Aukje Hendriks Bakker    
    Aukje Jans de Boer    
    Aukje Jans Westerhuis    
  ( - 1811) Aukje Johannes    
    Aukje Piers Gosliga    
  ( - 1631) Aukje Pieters    
    Aukje Ruurds Wynia    
    Aukje Sipkes Sipkema    
    Aukje Ulbes Rypma    
    Aukje Willems    
    Aukjen Ates Mulder    
    Aukjen Goikes Crasburg    
    Aukjen Ruurds Bekema    
    Aukjen Sikkes Kuipstra    
    Aukjen Ybeles van Rees    
    Aurelia Hillema    
    Averardo de' Medici    
    A. Abma    
    A. Adema    
  ( - 2002) A. Agricola    
    A. ten Berge    
    A. Bierma    
    A. Bijlholt    
    A. Bijlsma    
    A. Bleeker    
    A. Bleeker    
  ( - 1990) A. de Boer    
    A. de Boer    
    A. de Boer    
    A. Boersma    
    A. Bonnema    
    A. Bos    
    A. Bosma    
    A. Bouma    
    A. Bouma    
    A. Bouma    
    A. Brandsma    
    A. Brenninkmeijer 1 kB  
    A. Broersma    
    A. Brouwer    
    A. Deinum    
    A. van Dijk    
  ( - 1995) A. van Dijk    
    A. Dijkstra    
  ( - 1988) A. Dölle    
    A. Dölle    
  ( - 2014) A. de Dood    
    A. Dooper    
    A. Draisma    
    A. van Esveld    
    A. Feenstra    
    A. Fischer    
    A. Galama    
    A. de Haan    
    A. Hannema    
  ( - 2015) A. Hiemstra    
    A. Hoekstra    
    A. Hoekstra    
    A. Hofma    
  ( - 2014) A. Jellema    
    A. de Jong    
    A. de Jong    
    A. de Jong    
    A. de Jong    
    A. Jorna    
  ( - 1977) A. Jukema    
  ( - 2012) A. Jukema    
    A. Kamsma    
    A. van Kempen    
    A. Kooistra    
    A. Koopmans    
    A. Kreineman    
    A. Kuipers    
    A. van der Leij    
    A. Lenes    
    A. Ludema    
    A. Miedema    
    A. Monsma    
    A. Nagelhout    
    A. Nota    
    A. Overal    
    A. Piebenga    
  ( - 1985) A. Pijper    
  ( - 2006) A. Postma    
    A. Potijk    
    A. Roeda    
    A. Rypma    
    A. Saris    
    A. Schukken    
    A. Siemonsma    
    A. Sipma    
    A. Smeding    
    A. Smeding    
    A. Spijker    
    A. Spoelstra    
  ( - 1983) A. Spoelstra    
    A. Stapenséa    
    A. Suyker    
    A. Terpstra    
    A. Terpstra    
    A. Terpstra    
    A. Velthuys    
  ( - 2014) A. de Vries    
    A. de Vries    
    A. van der Wal    
    A. Wallien    
    A. Weersma    
    A. Weersma    
    A. van der Werff    
    A. Werkman    
    A. Wiersma    
    A. Wiersma    
    A. Wijngaarden    
    A. van Wijngaarden    
    A. Wouda    
    A. Wûbbold    
    A. Wynia    
  ( - 1993) A. Zijlstra    
  ( - 1999) A. Zijlstra    
    A. Zijlstra    
    A. Simon Berg    
    A.A. Mulder    
    A.A.T. Palstra    
    A.B. van der Werf    
    A.C. Fortuin    
  ( - 2005) A.C.G. (Fons) van Steen    
    A.C.M. Knoef    
    A.D. Boersma    
    A.E. Westra    
    A.E. (Akke) Rijpkema    
    A.F. Koopmans    
    A.F. (of: A.L.B.) van der Werf    
    A.F.W. Bronkhorst    
  ( - 2007) A.G.J. (Gerard) Poiesz    
  ( - 2002) A.I. Homma    
  ( - 2012) A.J. Bosma    
  ( - 2013) A.J. Folkertsma    
    A.J. Honebecke    
  ( - 2012) A.J. van Hulsen    
    A.J. Smolders    
    A.J. Wynia    
    A.K. Fortuin    
    A.M. Brinkmann    
    A.M. (Tine) de Vries    
    A.M.C. Müller    
    A.N. Osinga    
  ( - 2013) A.S. Buma    
    A.Th. (Anke) van Balen    
    A.Tj. Jorna    
    A.T.M. van Iersel    
  ( - 2012) A.W. van Ameyden    
    A.W. Pieper    
  ( - 1967) A.W. Terpstra    
    Baatje Alberts    
  (1752 - 1760) Baatje Andries'a Andla    
    Baatje Douwes Donia    
    Baatje Ynzes    
    Baaye Lieuwes de Jong    
    Bae Pieters 1 kB  
    Bae Pyters    
    Baetje Ages    
    Baltus Ariens    
    Barbara Hulscher    
    Barbara Rolf    
  ( - 1681) Barbara Augustinus Cocx    
    Barbara Harmens Schaap    
    Barbara Maria von Chelius   23 
    Barbara Pieters Peel    
    Barber Hoytema    
    Barbera Scheurs    
    Barbera Wouters    
    Barbera Sophia Knock    
    Barnabo Visconti    
    Bart Sibles Brandenburg    
    Barteld Jacobs Hoks    
    Bartele Meilof    
    Bartele Dirks de Vries    
    Bartelt Setten    
    Barthold Jan de Schepper    
  ( - 2011) Bas Zeinstra    
    Basina   105793735229441 
    Bastiaan van Campen    
    Bauck van Meynsma    
    Bauck Hanses Stapert    
    Bauck Jacobs    
    Bauck Ysbrants    
  ( - 1721) Baucke Bauckes Unia 1 kB  
  ( - 1677) Baucke Gerrolts    
  (1697 - ) Baucke Hoytes    
  (1705 - ) Baucke Hoytes    
    Baucke Pybes    
  (1752 - ) Bauckje Durks'    
    Bauckje Riencksdr van Andla (of Camstra)    
  ( - 2014) Bauke    
  ( - 2013) Bauke Deinum    
    Bauke de Roos    
    Bauke Ros    
  ( - 2013) Bauke Sienema    
  ( - 2007) Bauke Tilma    
    Bauke Visser    
    Bauke de Witte    
  ( - 2004) Bauke B Hooghiemstra    
    Bauke Booyens Tolsma    
    Bauke Broers Miedema    
    Bauke Durks Tuinstra    
  ( - 1841) Bauke Foekes Landman    
    Bauke Folkerts Kamstra    
    Bauke Franciscus Wartna    
  (1711 - ) Bauke Hessels Hommema    
    Bauke Jacobs Groothof    
    Bauke Jans Bruinsma    
    Bauke Jans Laroos    
    Bauke Jans Salverda    
    Bauke Klazes Seffinga    
    Bauke Lolkes Wartna    
    Bauke Meinderts Haarsma    
    Bauke Oenes Sieperda    
    Bauke Ottes    
    Bauke Piers Lettenga    
    Bauke Piers Lettinga    
  ( - 1823) Bauke Pieters Bootsma    
    Bauke Pieters Veldman    
  (1624 - ) Bauke Pybesz.    
    Bauke Rientses Bakker    
    Bauke Rinnerts de Boer    
    Bauke Rinses    
    Bauke Ruurds van Donia    
    Bauke Sjoerds    
  ( - 1973) Bauke Sjoerdt Zeinstra    
    Bauke Tjallings Sieswerda    
    Bauke Tjeerds    
    Bauke Wopkes de Ruiter    
    Baukien Fokkes Steensma    
    Baukien Pieters de Jong    
    Baukje    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Baukje de Boer    
    Baukje Bosma    
  ( - 1997) Baukje Hoekstra    
  ( - 1951) Baukje Kuipers    
    Baukje Nauta    
    Baukje Ruidenga    
    Baukje Sietsma    
    Baukje Talstra    
  ( - 1996) Baukje Tamminga    
    Baukje Veldman    
    Baukje Vervat    
    Baukje Zijlstra    
    Baukje Agges Poelstra    
    Baukje Allardus Nicolai    
    Baukje Annes Hoekstra    
    Baukje Baukes Jansen    
    Baukje Botes de Boer    
    Baukje Bouwes Postma    
    Baukje Broers Haagsma    
  ( - 1744) Baukje Douwes    
  ( - 1836) Baukje Folkerts Jensma    
    Baukje Geeuwkes de Boer    
    Baukje Hedzers Tiemersma    
    Baukje Hendriks Hoekstra    
    Baukje Hessels    
    Baukje Hessels Dijkstra    
    Baukje Hessels Rolsma (Rollema)    
    Baukje Idzes    
    Baukje Jans    
    Baukje Jans de Jager    
    Baukje Jans Sikma    
    Baukje Jenzes Talsma    
  ( - 1825) Baukje Jorrits    
    Baukje Joukes    
    Baukje Klases    
    Baukje Klazes    
  ( - 1812) Baukje Meyes    
  ( - 1829) Baukje Pieters Postma    
  ( - 1836) Baukje Sjoukes Poelstra    
    Baukjen Dirks (Beukjen)    
    Baukjen Jacobs Slotsma    
    Baukjen Johannes Marijnen    
    Baukjen Lolkes Durksz    
    Baukjen Murks Abma    
    Baukjen Pieters Palstra    
    Bauwe (Berentje) Popkes    
    Béatrice de Louvain   807153257 
    Béatrice de Montluçon   239311181 
  ( - 1384) Beatrice della Scala   917519 
  ( - 1478) Beatrijs van Haeften    
  ( - 1286) Beatrix van Bohemen    
    Beatrix van Heuckelom Otten    
    Beatrix van Neurenberg    
    Beatrix van Rethel   29360459 
    Beatrix della Scala    
    Beatrix van Vlaanderen    
    Beatrix Cecilia de Haan    
    Beatrix Sijmons    
    Been Hendriks Hofstra    
    Beerend Gerrits van der Hoff    
    Beeuwkjen Dirks    
    Bego II   25828548642 
    Beint Rijpkema    
    Beint van der Schaaf    
    Beits Jetses    
  ( - 2013) Beitske Cnossen    
  (1782 - ) Beitske Hettinga    
    Beitske Roorda    
    Beitske Clases Ludum    
    Beitske Ikes    
  (1783 - 1807) Beitske Jacobs Hettinga    
  (1700 - ) Beitske Jans 1 kB  
    Beitske Jelles Bergsma    
    Beitske Jentjes    
    Beitske Lieuwes    
    Beitske Lolkes    
  (1705 - ) Beitske Louws Fopma 1 kB  
  (1731 - 1732) Beitske Meinderts 1 kB  
  ( - 1846) Beitske Pieters de Jong    
    Beitske Sipkes Sipkema    
    Beitske Sybes de Boer    
    Beitske Wijpkes    
    Bella van der Meer    
    Ben Hendriks    
  ( - 2003) Ben W. Donders    
    Benjamin Mennes de Jong    
    Ber Ringnalda    
  ( - 2014) Berber Kamsma    
    Berber Vogelzang    
    Berber Gosses    
    Berber Hendriks Tabes    
    Berber Lammerts Dijkstra    
    Berber Lammerts Dijkstra    
    Berber Rinnerts    
    Berber Sikkes Brouwer    
    Berber Thomas de Haan    
    Berber Thomas Stornebrink    
    Berend Feenstra    
    Berend Froklage    
    Berend Lines    
    Berend Franses    
    Berend Hendriks Damhuis    
    Berend Jacobs van der Hof    
    Berend Jans (de Jong)    
    Berend Lammerts Roodhof    
    Berend Wybe van Klaarbergen 1 kB  
    Berendina Selis    
    Berendina Smeding    
    Berendina Helena de Zwart    
    Berendje Elisabeth Jonkmans    
    Berengaria van Navarra    
  ( - 924) Berengario van Friaul   15032553986 
  ( - 966) Berengario II van Ivrea   3758138496 
    Berengarius II   100892770 
    Berkjen Pieters    
  ( - 1853) Bernard Brenninkmeijer    
  ( - 1992) Bernard Kroon    
  ( - 2013) Bernard van der Meer    
    Bernard Smelt    
    Bernard Vroom 1 kB  
    Bernard Anton Tombeil    
    Bernard Georg Schrakamp    
    Bernard Georg Stockmann    
    Bernard Herman Woortman    
    Bernard Herman August Stockmann    
  (1686 - ) Bernardina Nanninga    
    Bernardina Emelia Stockmann    
    Bernardus Boskagie    
    Bernardus Dijkstra    
    Bernardus Drost    
    Bernardus Graafsma    
  ( - 1968) Bernardus Ludema    
    Bernardus van der Meer    
    Bernardus Veltman    
    Bernardus de Vries    
    Bernardus Woltring    
    Bernardus Zijlstra    
    Bernardus Franciscus Randshuizen    
  ( - 1788) Bernardus Gerrits Wesling    
    Bernardus Hendriks Blumers    
    Bernardus Henricus Vroom    
    Bernardus Henricus Theodorus Pijper    
    Bernardus Hermanus (Berend / Beernt) Rohling    
  ( - 1782) Bernardus Jans Koelman    
    Bernardus Joekes Overdijk    
  ( - 1953) Bernardus Johannes Drewes    
    Bernardus Johannes Henckes    
    Bernardus Lamberts    
    Bernardus Pieters Veltman    
  (1790 - 1846) Bernardus Tjallings Andela    
  ( - 1598) Bernd Buck    
    Bernerdina Huitema    
    Bernhard von Heyden   42788 
    Bernhard Kubbinga    
  ( - 2015) Bert Albersen    
    Bert Overdijk    
    Berth Millovitch    
    Bertha Colijn    
    Bertha van Heukelom   5477315 
  ( - 2001) Bertha Veldman    
    Bertila   15032553987 
    Bertus Boss    
  ( - 1986) Bertus van der Meer    
  ( - 2005) Bertus van der Werf    
    Beth de Jong    
    Beth Vogelzang    
    Betje Bosma    
    Betje Franses Kamsma    
    Bets Douwes    
    Betsy van der Werf    
    Bettie Bosma    
  ( - 2010) Bettie Poelsma    
    Betty Dijkstra    
    Betty Leyendekker    
    Beverly Nielsen    
    Beyts Douwes    
    Bibiana Bos    
  ( - 2010) Binke Herrema    
    Binne Jans Binnema    
    Binnert Ruurds Adema    
  (1684 - ) Bintie Jorna    
  (1734 - ) Bintie Binkes Acronius    
    Bintie Theunis Faber    
    Bintje Jans Riedstra    
    Bjettje Rintjes    
    Blanche van Lancaster    
    Blanche van Napels    
  ( - 2017) Boate Jorna    
    Bocke Bruynsma    
    Bocke van Burmania    
  ( - 1558) Bocke Annez toe Scheltinge    
    Bokje Piers van Gosliga    
  ( - 2010) Bokke Asma    
    Bokke Dijkstra    
  ( - 2013) Bokke de Vries    
    Bokke Abes    
    Bokke Douwes Boermans    
    Bokke Gerlofs de Vries    
    Bokke Seerps Scheltinga 1 kB  
    Bokke Syses    
  ( - 2002) Bokke Teake Huitema    
    Boleslaw von Beuthen und Kosel    
    Boleslaw II van Silezië zu Lieg    
  ( - 1301) Bolko I van Silezië zu Schweidnitz    
  ( - 1410) Bolko III van Silezië-Munsterberg    
  ( - 2010) Bonifacius (Bonte) Witteveen    
    Bonne Armagnac    
  ( - 1425) Bonne van Artois    
    Bonne van Luxemburg   7478473 
  ( - 1625) Bonne Hotzez Lycklama    
  ( - 1841) Bonnefacius Bijvoets    
    Bonnie Hanenburg    
  ( - 2007) Bonte de Bruin    
  (1730 - ) Bonte Everts Yntema    
    Bonte S. Yntema    
    Bontje Jans Reitsma    
  (1760 - 1809) Boote Wytzes Hiemstra 1 kB  
    Borre Petronella    
    Boso van Arles   7516276994 
    Bot Hendriks    
    Bote Bonnet    
  ( - 2006) Bote Bouma    
    Bote Engwerda    
    Bote Galema    
    Bote Huitema    
    Bote Minnema    
    Bote Johannes Brouwer    
    Bote Pieters Pietersma    
    Bote Romkes    
    Bote Wybrens Pieksma    
    Botho van Stolberg   49266 
    Botie Auckes 1 kB  
  ( - 1834) Botje Bouwes Tilstra    
    Botje Jentjes    
  (1727 - ) Botje Johannes'    
    Botje Wybrens Waltinga    
    Botke 1 kB  
  ( - 2013) Botsje v.d. Brug    
    Botte Alberts    
    Botte Foppes Wiersma    
  ( - 1641) Botte Siurdtsz 1 kB  
  ( - 2000) Bottje Hijlarides    
    Bottje Ages    
  ( - 1855) Bottje Gerrits de Boer    
    Bottje Symons Huizinga    
    Bouchard van Avesnes   12611760 
    Boudewijn van Loo    
  ( - 1891) Boudewijn van Saksen-Coburg-Gotha    
    Boudien Smit    
    Boudien van der Werf    
    Boudina Jozefina Poelsma    
  ( - 1981) Bougina Maria Mous    
    Bouk Minnema    
    Bouke Bakker    
    Bouke de Boer    
  ( - 1998) Bouke Kemker    
  ( - 2013) Bouke Oudega    
  ( - 1977) Bouke Roorda    
  ( - 2005) Bouke Siebenga    
  (1761 - 1803) Bouke Dirks (Badilon of Baucke) (Zweep Van Der) 1 kB  
  ( - 1728) Bouke Gerrits    
    Bouke Jan Dooper    
    Bouke Kornelis Dijkstra    
    Bouke Taekes    
    Boukien Gerrits (Baukje)    
    Boukje Boersma    
  ( - 1993) Boukje Jurna    
  ( - 2009) Boukje Osinga    
    Boukje Plat    
    Boukje Veldman    
  ( - 1824) Boukje Hayes Wybrands    
    Boukje Jans    
    Boukje Jelles    
    Boukje Jettes    
    Bouwe    
    Bouwe Algera    
  ( - 1987) Bouwe Boersma    
    Bouwe Bouma    
    Bouwe Feenstra    
  ( - 2016) Bouwe Hoekstra    
    Bouwe Andries Smeding    
    Bouwe Baukes Westra    
  ( - 1800) Bouwe Fopkes Bandstra    
    Bouwe Heeres Hoekstra    
  ( - 1820) Bouwe Jan    
    Bouwe Jans Jongstra    
    Bouwe Siebrens de Boer    
    Bouwe Ydes van der Meulen    
    Bouwina Clant, van het huis Scheltkema-Nijenstein    
    Boy de Geer    
    Branca Coutinho    
    Brandt Andries Bergsma    
    Brecht Pieters Hollander    
    Brecht Skeltes Reinsma    
    Brechtie Jackles Hobbema 1 kB  
    Brechtje de Jong    
    Brechtje Koopmans    
    Brechtje Johannes Gercama    
  ( - 1819) Bregtie Siebolts    
    Bregtje Hendriks Fridsma    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Bregtje Minnes Klaver    
    Bregtus Dijkstra    
    Brites de Sousa    
    Brites de Sousa-Chirorro    
  ( - 1920) Broer de Boer    
  ( - 2001) Broer Boersma    
    Broer Haytsma    
  ( - 1998) Broer Tilstra    
    Broer Hendriks    
    Broer Klazes de Vreeze    
    Broer P. Haringsma    
    Broer Tjeerds Bakker    
    Brord Swart    
    Brugtje Taekes Fopma    
    Bruin Agricola    
    Bruin Franzes Hoekema    
    Bruinsje Bouwstra    
    Bruinskje Gerbens van der Kooy    
  ( - 1415) Brustijn Jansz van Herwijnen    
    Burde    
  (1736 - ) Burde Ennes    
  ( - 1511) Buwa Wabbaz 1 kB  
    Byntje Ages    
    B. Agema    
    B. Bakker    
    B. Boersma    
    B. Boonstra    
    B. van den Bosch    
    B. Brandsma    
    B. v.d. Brug    
    B. Douma    
    B. Feenstra    
  ( - 2010) B. op de Hoek    
    B. de Jong    
    B. Jonkman    
    B. Pauwels    
    B. Peterson    
  ( - 2016) B. Piersma    
    B. van Seijen    
    B. Straatsma    
    B. Weersma    
    B. Wybenga    
    B. (Zus) Rijpkema    
    B.A. Huisman    
    B.A. de Schiffart    
    B.A. Wilbrink    
    B.A.G. Krekelberg    
    B.H. Engwerda    
    B.J. Hofstede    
    B.J. Huisman    
    B.M. (Bep) Janssen    
    B.Ph. Sterkenburgh    
    B.P. Zwerver    
    B.S. Santema    
    B.T. van der Zee    
  ( - 1990) B.W.A. (Bote) Flapper    
    Carel Jan Jacob Wijckerheld Bisdom    
    Carl Philip von Unruh   194 
    Carlos    
    Carlos Morales    
    Carolie Leopoldine barones van Hogendorp    
    Carolien Anna Elisabeth Ferié    
    Carolina Luckenholz (Luikenholst)    
    Carolus Henricus Cammans    
    Carolus Johannes Jorritsma    
    Caspar Leonardus Maassen    
    Castellano de Rezende y Pavia Martin Affonso de Melo    
  ( - 1445) Catharijn 1 kB  
  ( - 1255) Catharina   60162817 
    Catharina    
    Catharina Aden    
    Catharina Beemsterboer    
    Catharina Bleeker    
    Catharina Boersma    
    Catharina Bouma    
    Catharina van Bourbon    
    Catharina Brouwer    
    Catharina van Burmania    
    Catharina Collin    
    Catharina Flapper    
  ( - 1407) Catharina van Geneve    
    Catharina Holtzbroek    
  ( - 1978) Catharina Hoogma    
  ( - 1675) Catharina van Hottinga    
  ( - 1989) Catharina Huitema    
    Catharina de Jong    
    Catharina Jonkman    
    Catharina Jozinski    
    Catharina van Kleef    
    Catharina Lens    
    Catharina van Lintelo   42789 
    Catharina Merx    
  (1692 - ) Catharina Murray    
  ( - 1415) Catharina van Randerode    
    Catharina van Rozevelt    
    Catharina van Saksen-Launenburg   229377 
    Catharina Smeding    
  ( - 1968) Catharina van Sorge    
    Catharina Straatsma    
    Catharina Swynford   3739241 
  ( - 1446) Catharina van Valois    
    Catharina Vester    
  ( - 1619) Catharina van Vierssen    
    Catharina van der Wal    
    Catharina Wolthuis    
    Catharina Zijlstra    
  ( - 1853) Catharina Agatha Langemeijer    
    Catharina Agnes Oosterbaan    
    Catharina Alles    
    Catharina Charlotte Georgina Frederika Louise Sophia Theresia van Saksen-Hildburghausen   255 
    Catharina Elisabeth Engwerda    
    Catharina Elisabeth Winter    
    Catharina F. (T.) Bos    
    Catharina Gerrit Busendr.    
    Catharina Juliana Huitema    
    Catharina Louisa Venema    
    Catharina Magthilde Geertruida Meijes    
    Catharina Maria ten Berge    
    Catharina Maria Wiebenga    
    Catharina Maria Anna ter Horst    
    Catharina Maria Josephine Hubertina Giesberts    
    Catharina Pieters de Groot    
  ( - 1791) Catharina Pieters Weynen    
    Catharina Posthuma Bleeker    
    Catharina Taekes Poelsma    
    Catharina Theodora de Vries    
  (1786 - 1830) Catharina Tjepkes van der Wal    
    Catharina Walpurg von Haren   2673 
  ( - 1328) Catharina (bastaarde) van Holland 1 kB 5477313 
    Catharina (Cathrien) M. Hettinga    
  ( - 1644) Catharina (Tringen) Scheren 1 kB  
    Catharine Koning    
    Catharine Parr    
    Catharinus Tjeerds Andringa    
    Catharinus Watze (O.Carm.) van Balen    
    Cathrine Metz    
    Catrien Rijpkema    
    Catrijn Hendriks    
    Catrina Maria Vinke    
    Catrine Witteveen    
    Catrinus Broersma    
    Cecelia Mecklenburg-Schwerin    
  ( - 1483) Cecilia van Haeften    
    Cecilia Jellesma    
    Cecilia Neville   934813 
    Cecilia Tenambergen    
    Cecilia Geertruida Burghart    
    Cecilia Harmens Tromp    
    Cecilia Sjoerds Jorritsma    
    Cees Agricola    
  ( - 2017) Cees Rodenhuis    
  ( - 1572) Charles van Teligny    
    Charles Gabriel Henri von Malortie   164 
    Charlotte van Brunswijk    
    Charlotte Marck de la-Bouillon    
    Charlotte de Montfort-Laval   29195 
    Charlotte van Sovoye    
  ( - 1722) Charlotte Wittelsbach Keurvorst v. Palts    
  ( - 1860) Charlotte Alexandra van Pruisen    
    Charlotte Catherine Tremoille-Thouars de la    
    Charlotte Sophie Meckelenburg-Strelitz    
    Chris Bootsma    
    Chris Bootsma    
    Christiaan Anhalt-Zerbst   490 
    Christiaan Cloots    
    Christiaan van der Mesche    
  ( - 1878) Christiaan Vrancken    
    Christiaan van Wijngaarden    
    Christiaan Wüst    
    Christiaan Bernard Posthumus    
    Christiaan Carel Lochnaar Duhoux    
    Christiaan Daniëls van Dijk    
    Christiaan Hendriks Peters    
  ( - 1999) Christiaan Hendrikus Petrus Gaarman    
    Christiaan Lodewijk Schleiermacher    
    Christiaan Lolles de Vreeze    
    Christian Grassiot    
    Christianna Maria Augusta Voss    
    Christianus van Campenhout    
    Christianus Klebach    
    Christina Hoever    
  ( - 1799) Christina Osse    
    Christina Sinke    
    Christina de Vreeze    
    Christina Anna Elisabeth Maria Bloemen    
    Christina Dorothea van Lepel 1 kB  
    Christina Emerentia Lewe van Aduard    
    Christine van Hessen   14339 
    Christoffel van Arentsma    
    Christoph Heinrich Böduel    
    Chr. Johon    
    Cilia M. van Balen    
    Cilia (Cily) van der Werf    
  ( - 2000) Cily Landskroon    
    Cimburga van Masovië    
    Claas den Dubbelden    
    Claas Citses (Boer)    
    Claas Heerts    
  ( - 1766) Claas Jansen    
    Claas Jurriens    
    Claas Pieters de Jong    
    Claaske Sipkes Adema    
  (1668 - 1702) Claaske Tiards (Claeske Tjeerds)    
  ( - 1668) Claes Eelckes    
    Claes Gerbens Ludam    
    Claes Pieckes    
    Claire Marie de Nassau    
    Clara Aebinga van Humalda    
    Clara van de Berg    
    Clara Jonghen    
    Clara Hendrika Maria Bodewes    
    Clara Maria von Oër   671 
    Clara Maria Antonius de Haan    
    Clasina Huitema    
  ( - 1524) Claudia van Valois    
    Claudia Felicia van Tirol    
    Clazina Hylkema    
    Clemens Brenninkmeijer    
    Clementina Sobieska    
    Clitildis   13224216903681 
    Clodimirus IV    
  ( - 445) Clodius   105793735229440 
    Clodius IV    
    Cloterius I   26448433807362 
    Cl.S. Boomsma    
  ( - 2016) Coba    
    Coba de Bruin    
    Coba Hettinga    
    Coby Bentink    
    Coenraad Hamstra    
    Coenraad de Vries    
    Coenraad Hendriks Kuhlman    
    Coenraad Willem Sloet tot Lindenhorst en Slotenhagen    
    Conradus Vinken    
    Constance van Sicilië   14680229 
  ( - 1995) Constant A.J. Lenglet    
    Constantia Johanna Josephina (Conny) van Gennip    
  ( - 2013) Cor Beemster    
  ( - 2012) Cor de Wit    
    Cordula van Gemen    
    Cornelia van Altena    
    Cornelia Bonnema    
    Cornelia de Haan    
  ( - 1992) Cornelia Hobma    
    Cornelia van der Meulen    
    Cornelia Nota    
    Cornelia Oosterhaven    
    Cornelia Pruidon    
    Cornelia Verbogt    
  ( - 1812) Cornelia Cornelis Mertens    
    Cornelia Hendrika van Giffen    
  ( - 1828) Cornelia Huybert Emmen    
    Cornelia Johanna Brüning    
    Cornelia Mary Wagner Newhouse    
    Cornelia Paulus Ennema    
    Cornelia Tjallings Feensma (Teensma)    
  ( - 2001) Cornelia (Kee) de Boer    
    Cornelis Bastiaans    
    Cornelis Cnossen    
    Cornelis Colmer    
    Cornelis Dieteren    
    Cornelis Hoitinga    
    Cornelis Lansen    
  ( - 1875) Cornelis van der Meulen    
  ( - 1596) Cornelis van Nes    
    Cornelis Nieboer    
    Cornelis Potgieter    
    Cornelis Wanjon    
    Cornelis Wassenaar    
    Cornelis Abraham Rigter    
    Cornelis Berends Bouma    
    Cornelis Clazes Romkes    
    Cornelis Constantinus van Scherpenseel    
    Cornelis Dirk Waal    
  ( - 1984) Cornelis Dirks van der Tol    
    Cornelis Durks de Meer    
    Cornelis Eeltjes Akkerboom    
  ( - 1666) Cornelis Feike Rodenhuis    
    Cornelis Gerrits Laaglander (Laagman)    
    Cornelis Jacob Speelman    
  ( - 1792) Cornelis Jan Emmen    
    Cornelis Jans van Asma    
    Cornelis Jochums    
    Cornelis Johannes Bouma    
    Cornelis Johannes Maas    
  (1768 - 1829) Cornelis Johannes Zwaga    
    Cornelis Johannes (Cor) van der Drift    
    Cornelis Josephus (Kees) Verbunt    
    Cornelis Jozephs Weitenberg    
    Cornelis Klazes Schaaf    
    Cornelis Klazes Witteveen    
    Cornelis Livius Politiek    
    Cornelis Paulus (Blanksma)    
    Cornelis Pieters de Boer    
  ( - 1521) Cornelis Pieterszn Suys    
    Cornelis Reijnerszn de Jonge    
    Cornelis Rikkerts de Rijk    
  ( - 1996) Cornelis Rudolfus Tijsma    
    Cornelis Sjoerds Hoekstra    
  (1726 - 1805) Cornelis Taekes Bijlsma    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Cornelis Ypes van der Tol    
    Cornelis (Kees) Tel    
  ( - 2012) Cornelis (Knillus) Flapper    
    Corneliske Lucas Sinnema    
    Corneliske Minnes Walsweer    
    Corneliske Tjeerds (Korneliske) Bekema (of Piekema)    
    Corneliske Ulkes    
    Cornelius Grol    
    Cornelius Eduard Mohren    
  ( - 2013) Corrie    
  ( - 2008) Corrie Bosma    
    Corrie Hylkema    
    Corrie Lampfen    
  ( - 1980) Corrie Straatsma    
    Corrie de Vries    
    Corry    
    Corry Huitenga    
  ( - 1995) Corry Terpstra    
  ( - 2015) Corry Zuidema    
    Cosimo Tesauro    
    Cunegonda van Bronkhorst   342333 
    C. Bijlholt    
  ( - 2016) C. Bijlsma    
  ( - 2013) C. de Boer    
    C. Boersma    
  ( - 2015) C. Dijkstra    
    C. Draijer    
  ( - 2011) C. v.d. Hoeve    
    C. Homminga    
  ( - 2013) C. Jellema    
    C. Jong    
    C. Jongema    
    C. Ketting    
    C. Lemstra    
    C. Melchers    
    C. Miedema    
    C. Nelissen    
    C. Reitsma    
    C. Schreiner    
    C. Smeding    
    C. Smeding    
    C. van Soelen    
    C. Tilstra    
    C.  (Stien) Sonsma    
  ( - 2007) C. (Kees) Bemelman    
    C. (Kees) de Boer    
    C. (Nina) Albada Jelgersma    
    C. (Tine) Smeding    
    C. (Tine) Smeding    
    C. (Tiny) Langedijk    
    C. (Zr. Anna) van Esveld    
    C.A.M. Rademakers    
    C.D. Müller    
    C.E. Schaafsma    
    C.I.M. Lambooy    
    C.J. van Erp    
  ( - 1977) C.J. Fleer    
    C.L.M. Lunter    
    C.M. Kingma    
    C.M.A. Steeman    
    C.V. (Tinie) Altenburg    
    Dagmar van Denemarken    
    Dagobert 1 kB 13541598109368416 
    Daniel Griesheimer    
    Daniël Suys    
  (1683 - ) David Hansos Acronius    
  ( - 1153) David I van Schotland    
  ( - 1371) David II Bruce    
    David Jans Grijpma    
    David Jans Grijpma    
  (1676 - ) Davidt Hansos Acronius    
    Dedde Sipkes Broersma    
  ( - 2012) Deelstra    
    Degenhard van Eyll   5350 
  ( - 1702) Deijtzen van Roorda    
    Dennis Bojo    
    Derk Hoeksema    
    Derk Stumpel    
    Derk Jakobs Huising    
    Desiderata (of Ermengarda of Gerperga) van Lombardije    
  ( - 786) Desiderius (Diederik) van Lombardije    
    Det    
    Detje Steenstra    
  ( - 1739) Detje Jans    
    Dettje Arendz    
    Dettje Dirks Kouwenberg    
    Deuteria    
    Deuwke Sippes Sinnema    
    Diana Williamson    
    Dick van den Oever    
  ( - 1303) Diederik I van Spanheim   3152898 
  ( - 1254) Diego López III de Haro    
  ( - 1977) Dieke Hoekstra    
    Dieke Jacobi    
  ( - 1954) Dieke Wijmenga    
  ( - 1720) Dieucke Heins    
    Dieuke Bodes Acronius    
  (1709 - ) Dieuke Minnes Faber 1 kB  
    Dieuke Rimmers    
  ( - 1755) Dieuke Wabes    
    Dieuwe Anes Anema    
    Dieuwertje Ubbels    
    Dieuwke de Boer    
    Dieuwke Bruinsma    
    Dieuwke Hoekstra    
  ( - 2002) Dieuwke Kramer    
    Dieuwke Nauta    
    Dieuwke Rypma    
    Dieuwke Sjollema    
    Dieuwke Abes Pel    
  (1783 - 1836) Dieuwke Andries Koopmans 1 kB  
    Dieuwke Andries Tiemersma    
    Dieuwke Douwes    
    Dieuwke Eelkes de Jong    
    Dieuwke Gaukes    
    Dieuwke Gerbens    
    Dieuwke Gerrits Rolsma    
    Dieuwke Harmens van der Zee    
    Dieuwke Herres Kingma    
    Dieuwke Jans Steenstra    
    Dieuwke Klazes Voskuil    
    Dieuwke Lieuwes Kas    
    Dieuwke Meinderts    
    Dieuwke Nannes Veltman    
    Dieuwke Pieters    
    Dieuwke Pieters de Vries    
    Dieuwke Pieters Woudstra    
  ( - 1786) Dieuwke Rebodis    
    Dieuwke Reyloffs 2 kB  
    Dieuwke Rintjes    
    Dieuwke Siebrens    
    Dieuwke Sybrens Brouwer    
    Dieuwke Thomas Andringa    
  ( - 1814) Dieuwke Tjebbes de Boer    
    Dieuwke Tjebbes de Ree    
    Dieuwke Tjipkes Posthumus    
    Dieuwke (Djoke) Krol    
    Dieuwke (Dooijke) Bernardus    
    Dieuwkjen Douma    
    Dineke Oosterhout    
    Dingelom Klazes Hoogma    
    Dinglom Wopkes Hoogma    
    Dinglum Hoogma    
    Dini Laverman    
    Dirck Gerloffsz    
    Dirck Pieters    
  ( - 1625) Dirck Pieters Hollander    
    Dirckien ?    
    Dirk    
    Dirk Bosma    
  ( - 2005) Dirk Bouwmeester    
    Dirk Brouwer    
    Dirk de Jong    
  ( - 1787) Dirk Kort    
    Dirk Lampe    
    Dirk Miedema    
    Dirk Miedema    
    Dirk Risselada    
    Dirk van der Schaaf    
  ( - 2003) Dirk Sijbesma    
  (1512 - ) Dirk van Teylingen    
  ( - 2013) Dirk van der Tol    
  ( - 1989) Dirk van der Werf    
    Dirk van der Werf    
    Dirk Ates Visser    
    Dirk baron van Hogendorp    
    Dirk Bokkes Stremler    
    Dirk Dirks Bouma    
    Dirk Dirks Post(Ma) 1 kB  
    Dirk Douwes Libarius    
  (1738 - 1818) Dirk Eeltje (Durk Hieltjes) Kortrijk    
    Dirk Gerkes de Jong    
    Dirk Hendriks Haagsma    
    Dirk Hendrikus Brouwer    
  ( - 939) Dirk I van Holland   12914444288 
  ( - 988) Dirk II van Holland   6457222144 
  ( - 1039) Dirk IV van Holland    
    Dirk Jans Heeg    
    Dirk Jans Oudeboon    
    Dirk Jelkes Dijkstra    
    Dirk Jelles Postma    
    Dirk Johannes Twerda    
    Dirk Niesses Oppedijk    
    Dirk Pieters Rijpstra    
    Dirk Pieters (Dijkstra)    
    Dirk Poppes Vlietstra    
    Dirk Posthuma de Boer    
    Dirk Rintjes Stapert    
    Dirk Sakes Saakstra    
    Dirk Siedzes Koopmans    
    Dirk Sjoerds van Zon    
    Dirk Thomas Vellinga    
  ( - 1203) Dirk VII van Holland    
    Dirk (Dick) Schuiten    
    Dirkje de Boer    
    Dirkje Duinstra    
    Dirkje Hissink    
    Dirkje Kuiken    
    Dirkje Miedema    
  ( - 1973) Dirkje Veenbaas    
    Dirkje Wijma    
    Dirkje Wijngaarden    
    Dirkje Atzes    
    Dirkje Douwes Hooghiemstra    
    Dirkje Jacobs Hemrica    
    Dirkje Jans de Boer    
    Dirkje Klazes    
    Dirkje Theunis Wynia    
  ( - 2007) Dirkje (Dukke) Tamminga    
  ( - 2010) Djoeke Jellesma    
    Djoeke Jans Spijkerman    
    Djurre Meiles 3 kB  
    dochter    
    dochter    
    dochter Andringa    
    dochter Hanenburg    
    dochter Hoekema    
    dochter Palsma    
    dochter Palsma    
    Doda   3306054225921 
  ( - 1567) Doecke Annesz.    
  ( - 1607) Doecke Jansz 4 kB  
  (1702 - ) Doeckle Abes    
    Doede van Gosliga    
    Doede Andries Koopmans    
    Doede Arjens Jaarsma    
    Doede Doedes Fennema    
    Doede Doedes van der Weide    
    Doede Gerbens    
    Doede Jacobs de Jong    
    Doede Jans Dijkstra    
    Doede Jans van der Zee    
    Doede Martens Rollingswier    
    Doede Ottes Wierdema (Wierama)    
    Doede Pieters de Boer    
    Doede Sjoerds Wijngaarden    
    Doede Theodorus (Dodoneus) Dijkstra    
    Doedt Piersdr.    
    Doeke Bekius    
  ( - 1994) Doeke Engwerda    
  ( - 2011) Doeke Meijer    
    Doeke Hoytes (of Doco)    
    Doeke Jolts Oostra    
    Doeke Keimpes Roedema    
  (1690 - 1735) Doeke Obbes 1 kB  
    Doeke Olferts Odinga    
    Doeke Symons Schouwstra    
  ( - 1820) Doeke Taekes Fopma    
  ( - 1995) Doekele Gerben Langhout    
    Doekle Gerrits Gerritsen    
    Doekle Sjoerds van der Plaats    
    Doekle Sjoerds Ypma    
    Doet Greidanus    
    Doet van der Hem    
    Doetie Doedes Haarda    
  (1748 - ) Doetje Abes    
    Doetje Ages de Boer    
    Doetje Fokkes    
    Doetje Harmens    
  (1802 - ) Doetje Murray Banning    
    Doetje Sakes van der Hoek    
    Doetje Sierks Douma    
    Doetje Sybolts    
    Doetje Tjeerds de Vries    
    Doetje Ulbes Foeckema    
    Doetje Ypes    
    Doetje Ypes    
    Doettje Boekema    
    Doitzen Ipes    
    Dollie Alida van Dompselaar    
    Domhnall I van Mar   29914118 
    Dominicus Flapper    
  ( - 1988) Dominicus Huitema    
    Dominicus Kamsma    
    Dominicus Ketelaar    
  ( - 1970) Dominicus Jitte Galama    
  ( - 1823) Dominicus Nicolaus van der Veen    
    Dominicus (Minekus) Ketelaar    
    Dongelom Willems Huizinga    
    Dooitse Sapes Gravius    
    Dooitse Theunis Bootsma    
  ( - 1975) Dooitze van den Berg    
    Dooitze Klazes Ydema    
    Dooitze Klazes Yedema    
    Dooye Rypma    
    Dooytze Annes Dijkstra    
    Dora    
  ( - 2007) Dora    
    Dora Hooghiemstra    
    Dora van der Werf    
    Dora Murks    
    Dorathea Bootsma    
    Dorathy May Tolsma    
    Dorie Vilders    
    Dorie A. Foekema    
    Dorothea van Denemarken   28675 
    Dorothea Fransen    
    Dorothea van Holstein-Gluuckburg    
    Dorothea Huitema    
    Dorothea de Jong    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Dorothea Friederike von Hammerstein-Equord   81 
  ( - 1799) Dorothea Maria van Hessen Philippstal   395 
    Dorsen Ypes    
    Dotje Pieters Jongstra    
    Doutje Aukes    
    Doutje Harmens    
    Doutsen Ides    
    Doutsje Bouma    
    Doutzen van Sassinga    
    Doutzen van der Veen    
  ( - 1998) Doutzen Wijnalda    
    Douwe    
    Douwe Anema    
    Douwe van den Berg    
    Douwe Bierma    
  ( - 2016) Douwe de Boer    
    Douwe de Boer    
    Douwe Buma    
    Douwe Buwalda    
  ( - 1997) Douwe Cnossen    
    Douwe Damstra    
  ( - 1976) Douwe Foekema    
    Douwe op de Hoek    
    Douwe Huizinga    
    Douwe Koehoorn    
    Douwe Kuipers    
    Douwe Walta    
    Douwe van der Werf    
  ( - 1925) Douwe van Wieren    
    Douwe Willemsma    
    Douwe van 't Zet    
    Douwe Alberts (Andela)    
    Douwe Alles    
    Douwe Andries Donia    
    Douwe Annesz.    
    Douwe Ates de Boer    
    Douwe Baukes Walta    
    Douwe Cornelis de Boer    
  ( - 1994) Douwe Cornelis Sipkes    
    Douwe Dirks Tjalsma    
    Douwe Douwes    
    Douwe Douwes    
    Douwe Douwes Douma    
  (1647 - 1710) Douwe Douwes Hoitinga    
    Douwe Douwes Hoitinga    
    Douwe Douwes van der Werf    
    Douwe Douwes (Hoitinga)    
    Douwe Durks Swart    
    Douwe Egberts de Jong    
    Douwe Feije van Grovestins    
    Douwe Fijes Veenema    
    Douwe Fokeles Obbema    
  ( - 1586) Douwe Folckerts 1 kB  
    Douwe Frederiks Boorsma    
    Douwe F. de Jong    
    Douwe Geerts Rijpkema 1 kB  
    Douwe Gerloffsz    
    Douwe Gerrits Bakker    
    Douwe Gerrits Barkmeijer    
  ( - 1824) Douwe Gerrits Robijns    
    Douwe Harkes de Jong    
    Douwe Hendriks van der Heide    
    Douwe Hendriks Koel    
    Douwe Hendriks Ligthart    
    Douwe Hendriks Tigchelaar    
    Douwe Hessels Hobbema    
    Douwe Hiddes    
  ( - 1882) Douwe Hilbrands de Boer    
  ( - 1728) Douwe Hillebrands    
    Douwe Hilles Hoitinga    
    Douwe Hoites Zijlstra    
    Douwe Jacobs Dirks    
    Douwe Jacobs Lap    
    Douwe Jaitses    
    Douwe Jans Bijlsma    
    Douwe Jans Boschma    
    Douwe Jans Draayer    
    Douwe Jans Kuperus    
    Douwe Jarigs Walta    
  ( - 1841) Douwe Jelles Douma    
    Douwe Johannes Bouma    
    Douwe Johannes Wagenaar    
    Douwe Jurres Reitsma    
    Douwe Lammerts Veltman    
  (1741 - 1811) Douwe Meinderts 1 kB  
  ( - 1841) Douwe Meinderts de Boer    
    Douwe Mijnders    
  ( - 1958) Douwe M. Reitsma    
    Douwe Obbes Apma    
    Douwe Oedses Bangma    
    Douwe Ottes    
    Douwe Piers Boermans    
    Douwe Piers van Sijtzama    
    Douwe Pieters de Jong    
    Douwe Rientzes van Sluis    
    Douwe Rinses    
  (1698 - 1788) Douwe Ruurds 1 kB  
    Douwe Ruurds van den Berg    
  (1794 - 1873) Douwe Siebes Zwaga    
  ( - 1774) Douwe Sjoerds    
    Douwe Sybrens Kamstra    
    Douwe Sybrens Reitsma    
  (1729 - ) Douwe Taekes    
    Douwe Teakeles Brouwer    
    Douwe Theunis Dijkstra    
    Douwe Thijssen Bruinsma    
    Douwe Tjeerds Abma    
    Douwe Tjepkes    
  ( - 1846) Douwe Tjerks    
    Douwe Ulbes    
    Douwe Wiebes Vogelzang    
    Douwe Willems Boermans    
    Douwe Willems Ybema    
    Douwe Wypkes Haagsma    
    Douwe Ypes Jongma    
    Douwe Ypes van Randen    
  ( - 1979) Douwe Y. Cnossen    
    Douwina Bouma    
    Douwke Foppes Hoekstra    
  ( - 1680) Douwtie Ides    
    Dukke Gillebaard    
    Dukke Politiek    
    Durk    
  ( - 1975) Durk Bakker    
    Durk Bruinsma    
    Durk Dijkstra    
    Durk Dikland    
    Durk Haarsma    
    Durk Haringsma    
    Durk                                        a Hylkema    
  ( - 1911) Durk Piersma    
    Durk Siemensma    
    Durk Terpstra    
    Durk Venema    
  ( - 2016) Durk de Vries    
    Durk Yntema    
    Durk Alles (Overmeer)    
    Durk Annes de Klaver    
    Durk Aukes Hoekstra 1 kB  
    Durk Beerends Nagelhout    
    Durk Durks de Vries    
  ( - 1770) Durk Gerrits 1 kB  
    Durk IJmes Haarsma    
    Durk Jacobs    
    Durk Jacobs    
  ( - 1821) Durk Jans Janzen    
    Durk Jelles Reijenga    
    Durk Joukes Tuinier    
    Durk Klazes Boekema    
    Durk Kornelis (Cornelis)    
    Durk Luitzens van Dekken    
    Durk Lyckles Schaper    
    Durk Oepkes van der Meer    
    Durk Robijns Polder    
    Durk Steffen Rutkes    
    Durk Teekes van der Pal    
  ( - 1800) Durk Thomas    
    Durk Tjittes (Dirk)    
    Durk Willems    
    Durk Willems Canrinus    
    Durk Yettes Flapper    
    Durk Yskes van der Meulen    
  ( - 2000) Durkje Kingma    
    Durkje Harmens van Dijk    
    Durkje Hayes Eerdeken    
    Durkje Sjoerds Alberda    
    Durkjen Teyes de Boer    
    Dutje Jentjes    
  (1772 - 1812) Dutje Pieters Pietersma    
    Dutje Thomas Teppema    
    Duttje Cornelis Dijkstra    
    Duttje Klazes Hoekstra    
    Duttje Wybrens Douma    
    Dyu Jacobs    
    D. van Aalzum    
    D. Bijlholt    
  ( - 2016) D. Bijlsma    
    D. de Boer    
    D. Boersma    
    D. Bouwhuis    
    D. Doper    
    D. Hendriksen    
    D. Hettinga    
  ( - 2010) D. Jongstra    
    D. Jukema    
    D. Kleis    
    D. de Leeuw    
    D. van der Meen    
    D. Osinga    
  ( - 2011) D. Ouderkerken    
    D. Rienks    
    D. de Winter    
    D. Wolthuizen    
    D. Yntema    
    D.A. Bos    
    D.A. van der Werf    
    D.A.M. Sterk    
    D.C. Verdonk    
    D.E. Schaap    
    D.J. Bouma    
    D.J. de Vries    
    D.J. (Durk) van Balen    
  ( - 2005) D.J. (Joke) Terpstra    
    D.P. Kok    
    Eb de Jong    
    Eb Frankes Zijlstra    
    Ebba van Fulkila Munck    
    Ebbele Mulder    
    Ebe Ruurds    
    Eberhard   403571074 
    Eberhard van Isenburg-Grenzau    
    Eberhard Friedrich Gustav Wilhelm von dem Bussche-Ippenburg   22 
    Ed Speerstra    
    Edmund Mortimer   7478500 
  ( - 1456) Edmund Tudor v. Richmond   467404 
    Eduard Voss    
    Eduard Constant Louis Jansen    
    Edward van Hannover    
  ( - 1471) Edward Lancaster    
  ( - 1484) Edward van York    
    Edward I the Elder   12914274322 
    Edward Jacobus Hillebrandt    
  ( - 1483) Edward V van York    
    Edzard van Grovestins    
    Edzerdt Leensma    
    Eeduwer Tiaerdtsdr    
    Eeke Jacobs    
    Eeke Jans    
    Eeke Jans Tolsma    
    Eeke Siebrens    
    Eelck Titema    
  ( - 1551) Eelck Jarichs    
  ( - 1668) Eelcke Claesz.    
    Eelckien Gerbens Jelgersma    
    Eelco Alta 1 kB  
    Eele    
    Eelke Aukes van der Zee    
  ( - 1782) Eelke Eelkes de Jong    
    Eelke Eelkes Postma    
    Eelke Feddes Viersen    
    Eelke Harmens (Veldman)    
    Eelke Hommes de Jong    
    Eelke Pieters de Winter    
  ( - 1607) Eelke Tjepkes    
    Eelke Ypkes Huisman 1 kB  
    Eelkje Kalma    
    Eelkje Ytsma    
  (1752 - ) Eelkje Durks    
    Eelkje Gerbens    
    Eelkje Hauks Jilderts    
    Eelkje Hilbrands Kroontje    
    Eelkje Jans Kooistra    
    Eelkje Jans Steensma    
    Eelkje Nannes    
    Eelkje Piers    
    Eelkje Tjipkes Zuidema    
    Eelkjen Buwalda    
    Eelkjen Douwes van Dijk    
    Eelkjen Pieters Annema    
    Eeltje Haitses Bonnema    
    Eeltje Hiltjes Kortrijk (Cortrijck)    
    Eeltje Johannes de Boer    
    Eeltje Oepkes Holkeboer    
    Eeltje Sjoerds Roorda    
    Eeme Idtses    
    Eempcke    
  ( - 1983) Eerde de Jong    
    Eesge Jukkes    
  ( - 1640) Eets Haije Elingsdr    
    Eets mr.Douwedr.    
    Egbert Bouwhuis    
    Egbert ten Hoeve    
  ( - 2000) Egbert Schlüter    
    Egbert Douwes de Jong    
    Egbert Eelkes Bouma    
    Egbert Gatzes Struiksma    
    Egbert Gerrits Bouwhuis    
    Egbert Wicher de Boer    
  ( - 1818) Egbert Wypkes van Popta    
    Eibert    
    Eibert Sakes de Vries    
    Eildert Annema    
    Eilisbeth Premyslovna    
  ( - 1763) Eilsabeth Jans    
  ( - 2015) Eise    
    Eize Chr. Velinga    
    Eke Clazes    
    Eke Jans Dijkstra    
    Eke Reins van der Werf    
  (1811 - 1845) Eke Siebrens Roorda    
  ( - 1995) Ekke Landman    
    Ekke Attes de Jager    
  ( - 1927) Ekke F. Atsma    
    Eko Isbrandi    
  ( - 1585) Elant Djurres Mollema    
  ( - 1593) Elant Eelkes    
    Elant Watses    
    Elbrig Jans Smits    
  ( - 1558) Eleonora van Habsburg    
    Eleonora Palts-Neuburg    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
  ( - 1355) Eleonora Plantagenet    
    Eleonora van Portugal    
    Eleonora Vroon    
    Eleonore Montmorency Damville    
    Eli I de Maine   234883682 
    Eling Hofmeijer    
    Elis Jacoba Schippers    
    Elisa Wilhelmina Shutz    
    Elisabeth    
    Elisabeth Ahdick    
    Elisabeth van Amshaugk   1835029 
    Elisabeth Anema    
    Elisabeth van Beieren    
    Elisabeth Beljon    
    Elisabeth van Bohemen    
    Elisabeth Bovens    
  ( - 1827) Elisabeth Bruning    
    Elisabeth van Denemarken   57347 
    Elisabeth van Denemarken   15363 
    Elisabeth van Dorth    
    Elisabeth Ettema    
  ( - 2012) Elisabeth Flapper    
    Elisabeth Fleer    
    Elisabeth Fokkes    
    Elisabeth Gohmann    
    Elisabeth Grey   467407 
    Elisabeth de Groot    
    Elisabeth van Habsburg-Oostenrijk    
    Elisabeth Hanting    
    Elisabeth van Henneberg   917513 
    Elisabeth van Hessen Kassel   25293 
    Elisabeth von Holstein-Schaumburg   6145 
    Elisabeth van Isenburg Budingen    
    Elisabeth Jaquet    
    Elisabeth Kingma    
    Elisabeth Kouwenburg    
    Elisabeth van Luxemburg    
    Elisabeth Muijtjens    
  ( - 1355) Elisabeth Mure of Rowallan   3739265 
  ( - 1459) Elisabeth van Nassau-Beilstein    
    Elisabeth Pescke    
    Elisabeth Plantagenet    
    Elisabeth Ploemen    
    Elisabeth Postma    
  (1700 - 1742) Elisabeth Prickartz    
  ( - 1602) Elisabeth van Raesfelt    
    Elisabeth Riemersma    
    Elisabeth Rypma    
    Elisabeth Silvius    
    Elisabeth Tusch    
    Elisabeth van Ulster   14957003 
    Elisabeth Ummels    
    Elisabeth Veltman    
    Elisabeth Wiersma    
    Elisabeth Wiggers    
  ( - 1503) Elisabeth van York   233703 
    Elisabeth Alderts Wilkens    
    Elisabeth Ates Wiersma    
    Elisabeth A. (Bets) van Dinteren    
    Elisabeth A. (Zr. Norbertha) of Liesbeth Galama    
    Elisabeth Catharina Huitema    
    Elisabeth Catharina (Lize) Sikkes    
  ( - 1744) Elisabeth Charlotte van Orléans    
    Elisabeth Christina Brunswijk-Wolfenbuttel    
    Elisabeth Cornelis    
  ( - 1824) Elisabeth Hendriks Hofstede 1 kB  
    Elisabeth Hendriks Meijners    
    Elisabeth Henriëtte von Kameke   195 
    Elisabeth Jacobus van Balen    
  ( - 1760) Elisabeth Jans    
  ( - 1770) Elisabeth Joekes    
    Elisabeth Louisa Leonora Steenstra    
    Elisabeth Martina Vossenberg    
    Elisabeth Merks van der Mei    
    Elisabeth M. Terpstra    
    Elisabeth Petronella Theodora Voogel    
    Elisabeth Sabina de Boer    
    Elisabeth Tjitzes    
    Elisabeth Wilhelmina de Jode    
    Elisabeth (bastaarddochter) van Beieren    
  ( - 1893) Elise Voss    
    Elise Hedwig Alexandrine von Vieregge   9 
    Elizabeth Ament    
  ( - 1989) Elizabeth van Deudekom    
    Elizabeth Sierdsma    
    Elizabeth Veldboer    
    Elizabeth de Winter    
    Elizabeth Arjens Gelders    
    Elizabeth Broers van der Plaats    
    Elizabeth Harmens Lenes    
  (1803 - ) Elizabeth Hommes Panboer    
    Elizabeth P. Engwerda    
    Ellen Moora    
    Ellie Plaat    
    Els    
    Elsje Woudbeek    
    Elsje Tjerks Brons    
    Elske    
    Elske Folkertsma    
    Elske Jaarsma    
  ( - 1960) Elske Woudstra    
    Elske Doekes    
    Elske Jans    
    Elske Jans Foekema    
    Elske Pieters    
    Elske Wytses    
    Emanuel van Vendôme hertog    
    Eme Oenes    
    Emil August Schade    
  ( - 1813) Emkje Harmens    
    Emma van Anhalt-Bernburg-Schaumburg   125 
    Engbert Durks van der Meulen    
  ( - 1809) Engbert Jans Groenestege    
    Engbertus Becker    
    Engel Bisschop    
    Engelbert van Boeymer    
    Engele Jans de Vries    
    Engelina Johanna Maria Derksen    
    Engeltje Cornelis Mensing    
    Engeltje Gabes van Hettema    
    Engeltje Ottes van der Veen    
    Enke AEdes    
    Enne Baukes    
    Enne Harmens Koopmans    
  ( - 1768) Entien Pieters    
    Epcke Ruerdsen    
    Epe Hiddes    
    Epke Jouwstra    
  ( - 1999) Epke Leenstra    
  ( - 1994) Epke Werkman    
    Epke Pieter Rijpstra    
    Epke Tytjes    
  ( - 1994) Eppie Schouwstra    
    Erich II van Pommerin-Stettin   114690 
  ( - 869) Ermentrudis   25828548641 
    Ermesinde van Luxemburg   12611765 
  ( - 1921) Ernest Cassel    
  (1734 - ) Ernst    
  ( - 1595) Ernst van Habsburg    
    Ernst zu Leiningen    
  ( - 1424) Ernst de Leeuw van Stiermarken    
  ( - 1800) Ernst Frederik van Saksen-Coburg-Gotha    
  ( - 1941) Ernst Friedrich Oskar Grosskunz    
  (1727 - ) Ernst Tjeerds    
    Errit Vriesema    
    Ester Maria van Gent    
    Etje de Boer    
    Ettje Gurbes Werksman (Werkman?)    
    Ettje Sipkes de Jong    
    Eufemia von Beuthen und Kosel    
    Eufemia van Silezië-Munsterberg    
  ( - 1386) Euphemia de Ross    
    Euphemia Maria Weernink    
    Eva    
    Eva Gooykes Huizinga    
    Eva Hendriks    
    Everardus Sleiver    
    Evert Ages de Vries    
    Evert Berends de Vries    
  ( - 2009) Evert Cornelis van Asma    
    Evert Gerbens de Groot    
  ( - 1730) Evert Johannes    
  (1754 - ) Evert Johannes    
    Evert Martens Hiemstra    
    Evert Santman Portheine    
    Evert Symens    
    E. Abma    
    E. van Asperen    
    E. Atsma    
    E. Bleeker    
    E. de Boer    
    E. Bonnema    
    E. Bos    
    E. Bosma    
  ( - 1995) E. van Dijk    
    E. van Ewijk    
  ( - 2014) E. Feenstra    
    E. Fischer    
  ( - 2014) E. de Groot    
    E. Hainja    
    E. Huisman    
    E. Janssen    
    E. de Jong    
    E. Kooistra    
    E. Kooistra    
    E. Kröber    
    E. Lolkema    
    E. Ludema    
    E. Miedema    
    E. Pijper    
    E. Reimerink    
    E. Rijpkema    
    E. Sixma    
  ( - 2012) E. Spijkerman    
    E. J. Engwerda    
    E. (Beb) ten Böhmer    
    E. (Femy) de Vries    
    E. (of N.) Trautwein    
    E.B. de Vries    
    E.C.J.M. (Betty) de Kluys    
  ( - 2004) E.C.M. (Betty) Rijpkema    
    E.H. ten Hoeve    
    E.J. Fortuin    
    E.J. Kruizinga    
    E.J.H. Müller    
  ( - 2012) E.J.J. Bosma    
  ( - 2012) E.J.S. Bron    
    E.L. Brewe    
    E.L.F.M. (Eleonoor) Stammeijer    
    E.M.J. Commissaris    
    E.M.J. (religieuse) Flapper    
  ( - 2013) E.P. Sikkes    
    E.W.A.M. Fransen    
    Fabiola de Mora di Aragon    
    Fecco van Jeltinga    
    Fed Douwedr. Popma    
    Fedde    
  ( - 2003) Fedde Bos    
    Fedde Fokkes van der Wey    
    Fedde Lieuwes    
    Fedde Popkes van der Graaf    
    Fedde Riemers van der Meulen    
    Fedde Sybrens (Graaf)    
    Fedde Tjerks Viersen    
    Fedde Tj. de Wolff    
    Fedderik Franses    
    Fedderikje Abes de Boer    
  ( - 1777) Feddrik Jelles 1 kB  
    Feddrik Seerps    
  ( - 1486) Feijcke Keympes van Unia    
    Feik Haiedr.    
    Feike Bijlsma    
    Feike de Boer    
    Feike de Boer    
    Feike Boschma    
  ( - 1997) Feike Bruinsma    
    Feike Haanstra    
    Feike Hoogma    
    Feike Nauta    
  ( - 2014) Feike Politiek    
  ( - 2002) Feike Cornelis Nauta    
    Feike Douwes Buma    
    Feike Durks Bijlsma    
  ( - 1639) Feike Feikes Rodenhuis    
    Feike Franses Bergsma    
    Feike Harmens Tjallema    
    Feike Sybrens    
  ( - 1981) Feike Willem Boschma    
    Feike Wytses    
    Feikje Dijkstra    
    Feikje Dirks    
    Feikje Everts Hiemstra    
    Feikje Feikes Zijlstra    
    Feikje Hylkes    
    Feikje Jans    
    Feikje Jans van der Akker 1 kB  
  (1743 - 1825) Feikje Jans Teppema    
    Feikje Jans Teppema    
    Feikje Roukes    
    Feikje Ruurds Bijlsma    
  ( - 2005) Feite Klijnstra    
    Fekke Gerbens de Vries    
    Fekke Johannes    
  ( - 1980) Felicianus Petrus Aloysius Witteveen    
    Felippa Do¤a da Cunha    
    Felix Bourbon-Parma    
    Femia van Balen    
    Femke Koenes de Ruiter    
    Femkje Jacobs Noordmans    
    Femme Gabes    
    Femmeke Douwes    
    Femmeke Douwes    
    Femmetje van der Laan    
    Femmigje Helfferich    
    Femmigjen Geerts    
    Fenna Boonstra    
    Fentje Douwes    
    Ferdinand van Aragon    
    Ferdinand van Aragon Calabrie    
  ( - 1595) Ferdinand van Habsburg & Tirol    
  ( - 1802) Ferdinand van Parma    
    Ferdinand Schöne    
  ( - 1564) Ferdinand I van Habsburg-Oostenrijk    
  ( - 1637) Ferdinand II van Habsburg-Oostenrijk    
  ( - 1657) Ferdinand III van Habsburg-Oostenrijk    
  ( - 1654) Ferdinand IV van Habsburg-Oostenrijk    
  ( - 1799) Ferdinand Louis Francois Michel d'Oultrmont    
    Ferdinand VI van Bourbon-Anjou    
    Fereolus    
    Ferk Gerryts van der Plaats    
    Fernando da Silveira    
    Fernao Anes de Lima    
    Ferreolus    
    Fetje Kingma    
    Fetje Osinga    
    Fetje Bruins van der Hem    
  (1770 - 1857) Fetje Hayes Boekema    
    Fetje Hessels Baarda    
    Fetje Jans    
    Fetje Johannes (Boer De)    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Fetje Louws Hettema    
    Fetje Obbes Schaap    
    Fetje Simons Hemstra 1 kB  
    Fetje Sytses    
    Fetje Tjepkes van Althuis    
    Fetje Wiebes    
    Fetsje Dijkstra    
    Fettie Paulus    
  (1744 - 1823) Fettje Arjens (Tetje)    
  ( - 1829) Fettje Bruins Bruinsma    
    Fettje Fekkes de Vries    
    Fettje Jobs Faber    
    Fettje Ulbes Faber    
    Fetze Annes Elgersma    
  (1775 - 1851) Feye Lolkes Wartna 1 kB  
    Fieke van der Meer    
    Fiekje Siebesma    
    Fietje Werkman    
    Filippus Wybes Breuker    
    Fimkje Kalma    
    Fimme van der Wal    
    Fimme Beerends Nagelhout    
    Fintje Tolsma    
  ( - 1749) Fintje Franses    
    Fintje Meijes van der Zee    
    Finy Zeldenthuis    
    Floris Rodenhuis    
  ( - 1258) Floris de Voogd van Holland    
    Floris Franses Keestra    
  ( - 1422) Floris II van Borsele    
  ( - 1122) Floris II van Holland   201788192 
  ( - 1190) Floris III van Holland   50447048 
  (1774 - 1830) Floris Sybrens Jorna    
    Floris Tjeerds Jorna    
  ( - 1766) Floris Tjeerds (Jorna)    
    Floris Ysbrands    
    Floriske IJsbrands Westerdijk    
  (1731 - 1801) Focke Tjeerds (Fokke)    
    Foeck Jentjes    
    Foeke Boomsma    
    Foeke Dijkstra    
    Foeke Heerkes Veenstra    
  ( - 1997) Foeke H. Kuiper    
    Foeke Jans    
    Foeke Klazes Wiersma    
    Foeke Siebrens (Hannema)    
    Foeke Sybrens Wijnia    
    Foekje Dirks Roeda    
    Foekje Feites    
  ( - 1873) Foekje Johannes van Nussen    
    Foekje Pieters Reitsma    
  ( - 1775) Foekje Wopkes    
    Foekje Wybrens    
    Fokel Oedzedr    
    Fokel Sijbrants Bonga    
    Fokelinus van der Wal    
    Fokeltje van der Velde    
  ( - 1801) Fokeltje Durks    
    Fokeltje Louws Bakker    
    Fokeltje Oeges    
    Fokeltje Sjirks Joustra    
    Fokeltje Sjoukes Kroes    
    Fokeltje Tjeerds Postma    
    Fokeltje Wybes Jellema    
  ( - 1991) Fokje Boonstra    
  ( - 1947) Fokje Bouma    
    Fokje Hoekstra    
    Fokje van der Plaats    
    Fokje van Sminia    
    Fokje Symens Faber    
    Fokjen Jans de Jong    
    Fokjen Lolles Steensma    
    Fokjen Reins Palma    
    Fokjen Tjisses Jonkman    
    Fokjen Yedes    
    Fokke Agricola    
  ( - 1984) Fokke de Boer    
  ( - 2001) Fokke Hempenius    
  ( - 1989) Fokke Hiemstra    
    Fokke Postma    
    Fokke de Vries    
    Fokke Bockes Dijkstra    
    Fokke Christoffels Klein    
    Fokke Douwes Poelstra    
    Fokke Feddes Veldstra    
  ( - 1829) Fokke Idses van der Ploeg    
    Fokke Jans Miedema    
    Fokke Johannes Brouwer    
    Fokke Lolkes de Groot    
    Fokke Pieters Reitsma    
    Fokke Reinders Algra    
    Fokke Rientses Plantinga    
    Fokke Rinzes Dijkstra    
    Fokke Rinzes Dijkstra    
    Fokkje Lubberts de Jong    
  ( - 1691) Fokle Goslicks    
    Folckert    
  ( - 1585) Folckert    
    Folkert Boersma    
  ( - 2009) Folkert Kuipers    
  ( - 1992) Folkert Landman    
  ( - 1985) Folkert Sikkes    
    Folkert van der Werf    
    Folkert Ates    
    Folkert Folkerts    
    Folkert Hendrikus Meter    
    Folkert Jacobs Kuipers    
    Folkert Jelles Jellesma    
    Folkert Jetzes Bouma 1 kB  
    Folkert Lucas Sinnema    
    Folkert Lucas Sinnema    
    Folkert Pieters Wagenaar    
    Folkert Reinders Rispens    
  (1765 - 1827) Folkert Reintjes Graafsma 1 kB  
    Folkert Ysbrands    
    Folkje Rinsma    
  (1763 - ) Folkje Rintjes 1 kB  
    Folkjen Syks    
    Fonger    
    Fonger Sybrens Elzinga    
    Fonger Taekes van der Pal    
    Fonger Willems Roorda    
    Foockel Watzes    
  ( - 1803) Fopke Wudmers    
    Foppe Abma 1 kB  
  ( - 2014) Foppe Jorna    
    Foppe Molenaar    
  ( - 1975) Foppe Poelstra    
    Foppe Aukes de Boer    
    Foppe Bastiaans' Mossel    
    Foppe Broers Eekma    
    Foppe Jans Teernstra    
    Foppe Jetzes Huizinga    
  ( - 1689) Foppe Lammerts (Roodenhuys)    
    Foppe Meinderts Metz    
    Foppe Oebeles Smeding    
    Foppe Paulus Hoekstra    
    Foppe Piers de Jong    
    Foppe Pieters Jonker    
    Foppe Sakes Visser    
  ( - 1596) Foppe Sybrens    
  ( - 1684) Fou Fetses    
    Fou Gerkes Huitema    
    Fou Hanses 1 kB  
    Fouw Meyes    
    Fraderik Louws Fransen    
    Frán Gilmartin    
    Francisca Vahle    
  ( - 2001) Francisca A. Hiemstra    
    Francisca Josephina Normann    
    Francisca Sophia Hettema    
  ( - 1673) Francisco Capitan de Melo Couti¤o    
    Franciscus Landskroon    
    Franciscus Muijtjens    
    Franciscus Pabst    
    Franciscus Ruurda    
    Franciscus Josephs Zweitser    
  ( - 1982) Franciscus (Frans) Huitema    
    Franciska B. Galama    
    Francois van Aerssen    
    Francois Tour d'Auvernge de la    
    Francoise Lannoy    
    Françoise Moreau    
  ( - 2013) Frank    
    Frank de Vries    
    Frank van der Werf    
    Franke Reinders Frankena    
    Franke Ydes Frankena    
    Frankjen Minzes    
    Frans Bruinsma    
    Frans van Dijk    
    Frans Engwerda    
    Frans Frölich    
    Frans Homminga    
    Frans Horjus    
    Frans Jorna    
    Frans Olivier    
  ( - 2011) Frans Olivier    
  ( - 1806) Frans van Saksen Coburg Gotha    
    Frans Scheepers    
  ( - 2011) Frans Talsma    
    Frans Witteveen    
    Frans Alberts Vonk    
    Frans Antoons Burkels    
    Frans Gerrits    
    Frans Hayes Zaadstra    
    Frans Heinrich Fischer    
  ( - 1765) Frans I van Duitsland    
    Frans I de Medici    
    Frans Jans Klingen    
    Frans Johannes Krips    
    Frans Josias Saksen-Coburg-Saalfeld   898 
    Frans Julius Johan jonkheer van Eysinga    
    Frans Meinderts Engwerda    
    Frans Sibbele de Winter    
    Frans Siebrens Roorda    
    Frans Theodoor Vroomen    
    Frans Wytses de Boer    
    Frans Wytzes Fransen    
    Frans Ymes Haarsma    
    Franscke van Groestra    
    Franske Eeltjes Kapper    
    Franskje Eeltjes Kapper    
    Franziska    
  ( - 2002) Fré Hylkema    
    Fredericus Dominicus Rooswinkel    
    Frederik van Bronckhorst    
    Frederik van Burmania    
  ( - 1636) Frederik Hillema 1 kB  
    Frederik Holstein-Gottorp   976 
    Frederik Holt    
    Frederik Schöne    
    Frederik Hendrik Leopold (Ve) Jansen    
    Frederik II van Schwaben   58720912 
    Frederik Johannes' Langenhorst    
    Frederik Karel Nicolaas van Pruisen    
  ( - 1875) Frederik Lodewijk Hendrik van Castell-Castell   98 
  ( - 1493) Frederik V    III van Habsburg    
    Frederik Willem Wegener Sleeswijk    
    Freerk Hoekstra    
    Freerk Anes Koopmans    
  ( - 1847) Freerk Gaeles Hoekstra    
    Freerk Gerrits Raadsveld    
    Freerk Murks    
    Freerkje Brouwer    
    Freerkje Freeks Abbema (Buma)    
    Frerik Reinders (Steenhuizen)    
    Friederike von Mandelsloh   165 
    Friederike Christiane Emilie Hohenlohe-Langenburg   99 
    Friedrich I    
    Friedrich III van Pfalz Simmern    
    Friedrich IV von Oettingen    
    Friedrich Wilhelm Hackmann    
    Friedriech Bernard Mauritz Poiesz    
    Frits Jansen    
    Frits Snelter    
    Frouck Sibles    
    Frouck Sibles    
    Frouk ?    
    Frouke Duursema    
    Froukje    
    Froukje    
    Froukje Adema    
    Froukje de Beer    
    Froukje Ellens    
    Froukje Hielkema    
    Froukje van Hout    
  ( - 2013) Froukje de Jong    
    Froukje Voersma    
    Froukje Witteveen    
    Froukje Zijlstra    
    Froukje Anna Saakstra    
    Froukje Annes    
    Froukje Hotses Lycklama    
    Froukje Johannes    
    Froukje Johannes Rijpkema    
    Froukje Johannes Smits    
    Froukje Johannes Woudboer    
    Froukje Klazes    
    Froukje Klazes Bosma    
    Froukje Klazes Visser    
    Froukje Lases    
    Froukje Lazes van der Zee    
    Froukje Martens Hofstra    
  ( - 1715) Froukje Minnes    
    Froukje Pieters    
    Froukje Pieters Andersma    
    Froukje Rintjes    
    Froukje Rinzes    
    Froukje Sietes Bies    
    Froukje Sikkes Vogelvanger    
  ( - 1837) Froukje Sjoerds Nota    
    Froukje Sjoukes    
    Froukje Tymens    
    Froukje Widmers    
    Froukje Willems Lap    
    Froukjen Herres Oppenhuis    
    Froukjen Lolkes van der Wal    
    Froukjen Sjoerds Obbema    
    Frouwkjen Douwes Sandstra    
    Frouwkjen Jans Teerenstra    
  ( - 2012) Fr. Spijkerman    
    F. Andela    
    F. Atsma    
  ( - 2002) F. Bouma    
    F. Brouwer    
  ( - 1995) F. van Dijk    
    F. Gardner    
    F. Gerlofsma    
    F. Hoekstra    
    F. Hoekstra    
    F. de Jong    
  ( - 2010) F. Klijnstra    
    F. Kuipers    
    F. Piersma    
    F. Ramakers    
    F. Rusticus    
    F. Timmer    
    F. van der Werff    
    F. G. Ettema    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
  ( - 1934) F. W. Wiersma    
    F.A. Bos    
    F.A. Hoekstra    
  ( - 2015) F.D.J. (Frans) Doodkorte    
  ( - 1996) F.J. (Frans) Zantman    
    F.J.H. Horstink    
    F.K. Zandstra    
    F.M. van der Wal    
    F.S. Franzen    
    F.W. Rolf von den Baumen    
    Gabe Hofstee    
    Gabe Kuperus    
    Gabriël Kutsch    
  ( - 1971) Gadske Frederika Huistra    
    Gadske Jans    
    Gaele Hovinga    
    Gaele Nannes Hovinga    
    Gaetske Lolckes Adema    
    Gaiske Klaazes    
    Garendina Jans Pool    
    Garsende de Forcalquier   100894154 
    Gaspard de Coligny   58388 
    Gatse Vellinga    
    Gatse Bennediks    
    Gatse Piers de Boer    
    Gatske Rypma    
  ( - 1998) Gatske Wijnia    
    Gatske Annes Sikkes    
    Gatske Durks Walta (Walstra)    
  ( - 1810) Gatske Hoites    
  (1789 - 1861) Gatske Jans Aukes    
  ( - 1800) Gatske Jans Swart    
  (1784 - 1851) Gatske Lamberts van der Meer    
    Gatske Lolkes    
    Gatske Lolkes van Wieren    
    Gatske Meyes    
    Gatske Mijnerts    
    Gatske Pieters Tevesen    
    Gatske Simons    
    Gatske Wierds    
    Gattjen Wietzes (Geertje) Dijkstra    
    Gatze Jans Ronda    
    Gauke de Wind    
    Gé van der Laan    
    Gé Renema    
  ( - 1949) Geale Poelstra    
    Geart Jonkman    
    Geartsje    
    Geartsje Bonnema    
    Geartsje A. van der Werf    
    Gebbina Harmanna Tecla Drenth    
    Gedula Hessels Bouwer    
    Geele Dircks    
    Geele Hoites    
    Geele Sakes Westerhof    
    Geeltje Idzenga    
    Geerdina Heikens    
    Geert Brenninkmeijer    
    Geert Cnossen    
  ( - 2004) Geert Dijkstra    
  ( - 1991) Geert Eppenga    
  ( - 1992) Geert Fopma    
    Geert Pentinga    
    Geert van der Ploeg    
    Geert Ruiter    
    Geert Tuinhout    
    Geert Andries Bakker    
    Geert Arends van der Veen    
    Geert Hylkes Tromp    
    Geert Hylkes Tromp    
    Geert Jans van der Meer    
    Geert Jilderts van der Beek    
    Geert Tiedes van der Vliet    
    Geertien Aenes    
    Geertien Ydes    
    Geertje    
    Geertje    
    Geertje Bergsma    
    Geertje Bijlsma    
    Geertje Boersma    
    Geertje Bosma    
    Geertje Donia    
    Geertje Eisma    
    Geertje Faber    
    Geertje Jansen    
    Geertje de Jong    
    Geertje Jurna    
  ( - 2006) Geertje de Lange    
    Geertje Leijenaar    
    Geertje van der Meer    
    Geertje Mellema    
    Geertje Nijdam    
    Geertje Piersma    
  ( - 1984) Geertje Postma    
    Geertje Reitsma    
    Geertje Sonsma    
    Geertje van der Weijde    
    Geertje Yntema    
    Geertje Zijlstra    
    Geertje Abbes    
    Geertje Alberts 1 kB  
    Geertje Alberts Smits    
    Geertje Andries Postma    
    Geertje Annes Gorter    
    Geertje Ates    
    Geertje Ates Foekema    
    Geertje Bokkes Scheltinga 1 kB  
    Geertje Bonnes Bonsma    
  ( - 1811) Geertje Doekes Foekema    
    Geertje Douwes Zeldenthuis    
    Geertje Durks    
    Geertje Foekes de Wolff    
    Geertje Franses Romkes    
    Geertje Gerbens    
    Geertje Gerrits    
    Geertje Gerrits    
    Geertje Gysberts    
    Geertje Hayes    
  ( - 1716) Geertje Heerts 1 kB  
    Geertje Jacobs van der Meer    
    Geertje Jakobs Polstra    
    Geertje Jans van der Steeg    
    Geertje Jans Visser    
    Geertje Jans Wigmana    
  ( - 1646) Geertje Jetzes    
    Geertje Johannes    
    Geertje Johannes    
    Geertje Johannes'    
    Geertje Johannes Bos    
    Geertje Johannes van der Zee    
    Geertje Joukes Brouwer    
    Geertje Karels Zalmstra    
    Geertje Klazes Buwalda    
    Geertje Klazes Gaykema    
    Geertje Klazes Kuperus    
  ( - 1826) Geertje Lieuwes Nijdam    
    Geertje Lolles Visser    
    Geertje Louws    
    Geertje Martens Hettinga    
    Geertje Nammens Zytsema    
    Geertje Ottes    
    Geertje Pieters    
    Geertje Reinders Ploegstra    
    Geertje Roelofs Weulinger    
    Geertje Siebrens de Boer    
    Geertje Sjoerds    
    Geertje Sjoerds    
    Geertje Thomas Nijdam    
    Geertje Tiekes    
    Geertje Tietes Palstra    
  (1638 - 1693) Geertje Tjalles Fopma    
    Geertje Tjeerds    
    Geertje Tjeerds Buma    
    Geertje Willems Huisman    
  ( - 1827) Geertje Willems Nieuwhof    
    Geertje Wybes Bil    
  ( - 2008) Geertje (Gé) Statema    
    Geertrudis Willemsche    
    Geertruid Hiemstra    
    Geertruida Berkebijl    
    Geertruida Bleeker    
    Geertruida Dijkstra    
    Geertruida Geermans    
    Geertruida Huitema    
    Geertruida Kingma    
    Geertruida Levers    
    Geertruida van der Meulen    
    Geertruida Dorothea Joosten    
  ( - 2015) Geertruida Femia van Balen    
    Geertruida Josepha Celes    
    Geertruida Maria Jongerhuis    
    Geertruida Petrus Bos    
    Geertruide van der Zee    
    Geesje Karsten    
  ( - 2012) Geeske Beljon    
    Geeske Buren    
    Geeske de Graaf    
    Geeske Mous    
  ( - 1919) Geeske Nijdam    
    Geeske Abes de Boer    
    Geeske Andries Konst    
    Geeske Bruins    
  ( - 1990) Geeske Catharina Hylkema    
  ( - 1879) Geeske Douwes Houtsma    
    Geeske Gosses Hellinga    
    Geeske Hermanus ten Brug    
    Geeske Herres    
    Geeske Jacobs Herder    
    Geeske Jans    
    Geeske Jans Temming    
    Geeske Johannes    
    Geeske Johannes van der Bles    
    Geeske Joukes    
    Geeske K. Rijpkema    
    Geeske Meinderts van der Meer    
    Geeske Oedzes van der Veen    
    Geeske Pieters van Dijk    
    Geeske Sytzes Dotinga    
    Geeske Tjeerds Buwalda    
    Geiske Pries    
    Gelbrig Ypes Jongma    
  ( - 1625) Gelius Hillema    
  (1722 - 1801) Gelke Simkes    
    Gelkjen Bonte    
    Gellandje Jacobs Roorda    
  (1722 - 1729) Gellius Acronius    
    Gelske Schuiling    
    Gelske Wijma    
  ( - 358) Genbaldus I   6770799054684208 
    Genevefa Juliana Rahe    
  ( - 1709) Georg Henrich von Mönster   1336 
    Georg Leo Stockmann    
    Georg Ludwig Platen-Hallermund   332 
    Georg Valentin Josef Carl Jeltrup    
  ( - 1640) Georg Wilhelm van Hohenzollern   6322 
    Georg Wilhelm Daniel von dem Bussche-Haddenhausen   80 
    George Bootsma    
    George van Denemarken    
    George Frederik Hendrik Waldeck en Pyrmont   124 
    Georges de Bourbon Busset    
  (1733 - ) Georgius Acronius    
    Georgius Gothofredi (Godefridi)    
    Georgius Wassenaar    
  (1678 - ) Georgius Hansos Acronius    
    Georgus Hermanus Josephus Preut (Pruyt)    
    Gepke Hellinga    
    Gepke Catharina Kor    
    Gepke Gerbens Tuinstra    
    Gepke Johannes Jager    
    Gepke Ruurds van Dijk    
  ( - 2017) Geppy de Boer    
    Gerard    
    Gerard Bouwhuis    
  ( - 2017) Gerard Eisma    
    Gerard Hobert    
    Gerard Jorna    
  ( - 1996) Gerard Jorritsma    
    Gerard Ketelaar    
    Gerard Lemmens    
    Gerard Nieuwstad    
  ( - 2012) Gerard Pothaar    
  ( - 2001) Gerard Roobeek    
  ( - 2002) Gerard Scholte    
    Gerard Terra    
  ( - 1991) Gerard Witteveen    
    Gerard D. Ketelaar    
    Gerard Eduard Becker    
  ( - 1984) Gerard Ype Kramer    
    Gerarda Scholman    
  ( - 1882) Gerardus Deden    
  ( - 1984) Gerardus Johannes Bos    
    Gerardus Johannes van Willigen    
    Gerardus J. Steemers    
  (1682 - ) Gerardus (Gerrijt) Johanneszn Althusius    
    Gerben    
    Gerben Draaijer    
    Gerben Engwerda    
  ( - 2005) Gerben Flapper    
    Gerben Hettinga    
  ( - 1836) Gerben Jorna    
  ( - 2006) Gerben Kamsma    
    Gerben van de Lageweg    
  ( - 1906) Gerben Overmeer    
    Gerben Tamminga    
  ( - 1959) Gerben van der Wey    
  ( - 1984) Gerben Zondervan    
  (1710 - 1773) Gerben Abes    
    Gerben Claesses Ludam    
    Gerben Clases Ludum    
    Gerben Douwes Dorhout    
    Gerben Eeltjes    
    Gerben Everts Zijlma    
    Gerben Fokkes    
    Gerben Gaukes Hogeboom    
    Gerben Gerbens Postma    
    Gerben Gerrits Laagland    
    Gerben Gosses Visser    
    Gerben Hylkes Overmeer    
    Gerben Jans    
  (1787 - 1843) Gerben Jans Aukes    
    Gerben Jelles Jellema    
    Gerben Klazes Panboer    
  (1716 - ) Gerben Lolkes    
    Gerben Martens Jonkman    
    Gerben Melis Kiestra    
    Gerben Olferts de Groot    
    Gerben Pieters de Vries    
    Gerben Romkes de Boer    
    Gerben Ruurds Fluitman    
    Gerben Sakes Janse    
    Gerben Sijbrens    
    Gerben Sipkes Tjilzerda    
    Gerben Sjoerds Huizinga    
  (1712 - ) Gerben Sjoerds (Palstra)    
    Gerben Sjoukes Faber    
    Gerben Sjoukes Faber    
    Gerben Wiebrens Westra    
    Gerbentje Lettinga    
    Gerberge   1879069249 
  ( - 1983) Gerbrich Fokma    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
  (1704 - ) Gerbrig Eesges    
    Gerbrig Everts Zijlstra    
    Gerbrig Foekes van der Pol    
    Gerbrig Gerrits    
    Gerbrig Hendriks Haringsma    
    Gerbrig Hinnes    
    Gerbrig Jacobs Bonnema    
  (1698 - 1756) Gerbrig Jans 1 kB  
    Gerbrig Johannes van der Schuit    
  (1709 - ) Gerbrig Lolkes    
    Gerbrig Piers Piersma    
    Gerbrig Pieters Andringa    
  ( - 1755) Gerbrig Rintzes    
    Gerbrig Theunis van der Leen    
    Gerbrig Ypes    
    Gerbrigt Sjoukes    
    Gerda Jansen    
    Gerda Mulder    
    Gerhard Rasvelt    
    Gerhard Taphorn    
    Gerhard Heinrich Hotho    
    Gerhard Heinrich Schweigmann    
  ( - 1878) Gerhard Hermann Anton Reekers    
    Gerhard Louis Marie Voss    
    Gerhardus Bouwmeester    
    Gerhardus Kuipers    
    Gerhardus Nanninga    
  ( - 1795) Gerhardus Bernardus Koelman    
    Gerhardus Hendriks Meijners    
  ( - 2009) Gerke Bleeker    
    Gerke van Dijk    
    Gerke Veenstra    
    Gerke Jakobs Kolweyer    
    Gerlach van Nassau    
    Gerland Douma van Oenema    
    Gerlant Gossedr.    
    Gerlantje Boonstra    
    Gerlantje Douwes Dijkstra    
  (1767 - 1769) Gerlantje Gerbens    
  (1769 - ) Gerlantje Gerbens    
  (1738 - 1800) Gerlantje Gerlofs Baarda 1 kB  
    Gerlantje Hendriks    
    Gerlof Wiersma    
    Gerlof Andries    
  ( - 1828) Gerlof Cornelis Tanja 1 kB  
  ( - 1595) Gerlof Douwesz.    
    Gerlof Jans    
    Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier) 1 kB  
    Gerlof Poppes (Popma)    
  (1721 - 1792) Gerlof Sakes (Gerlacus)    
    Gerlof Sieuwkes van der Meer    
    Gerlof Sjoerds Tuinstra    
    Gerloff Bottesz.    
    Gerloff Heres    
  ( - 1626) Gerloff Piersz. 1 kB  
    Gerlofke Jacobs    
    Gerlofke Jacobs Leyenaar    
    Gerlofke Jacobs Winia    
    Gerlofke Jans    
    Gerlofke Luitzens Kingma    
  ( - 2011) Gerlofke (Geppy) Huitema    
  ( - 2012) Germ Speerstra    
    Germen Gerrits Lageland    
    Gerold I   206628389122 
    Gerrelske Hedzers Venhuizen    
  ( - 2013) Gerrie Boorsma    
    Gerrit Boorsma    
    Gerrit Elsinga    
    Gerrit Fortuin    
    Gerrit Franke    
    Gerrit Gerritsma    
    Gerrit van der Horst    
  ( - 2013) Gerrit Huitema    
    Gerrit Jellema    
    Gerrit Jelsma    
    Gerrit de Jong    
    Gerrit de Jong    
  ( - 1997) Gerrit Klaversma    
  ( - 2011) Gerrit Klein    
  ( - 1998) Gerrit Lemstra    
  ( - 2010) Gerrit Miedema    
    Gerrit Mijnheer    
  ( - 1944) Gerrit Rypma 1 kB  
    Gerrit Schumacher    
    Gerrit Veldkamp    
    Gerrit Walstra    
  ( - 1989) Gerrit Woudstra    
    Gerrit Arend Terpstra    
    Gerrit Berends Steenbergen    
    Gerrit Broers (Oostra)    
    Gerrit Cornelis Laagland    
    Gerrit Cornelis Veersma    
    Gerrit de Boer    
  ( - 2002) Gerrit Dirk de Jong    
    Gerrit Dirks Tichelaar    
    Gerrit Douwes    
    Gerrit Douwes de Boer    
    Gerrit Douwes (Westendorp)    
    Gerrit Edes Stapensea    
    Gerrit Franzes Fennema    
    Gerrit Gerrit Postma    
  ( - 1662) Gerrit Hotses    
    Gerrit Idses    
    Gerrit Jans Bos    
    Gerrit Jans Klijnstra    
    Gerrit Jans Plantagie    
    Gerrit Jansen    
    Gerrit Jantjes    
    Gerrit Jelles de Boer    
    Gerrit Jentjes Spoelstra    
    Gerrit Klasen Botter    
    Gerrit Kornelis Straatsma    
  ( - 1957) Gerrit K. Straatsma    
  ( - 1700) Gerrit Lolckes    
  (1701 - 1756) Gerrit Lolkes 2 kB  
    Gerrit Meintes    
    Gerrit Nannes Wiersma    
  (1749 - 1826) Gerrit Okkes Hoekema 1 kB  
    Gerrit Piers de Jong    
    Gerrit Pieters    
  (1699 - ) Gerrit Renses    
  (1706 - ) Gerrit Renses    
    Gerrit Ripperts Visser    
  (1719 - 1782) Gerrit Tjeerds (Gerryt)    
    Gerrit Uilkes Feenstra    
    Gerrit Ulbes Bakker    
    Gerrit Wopkes    
    Gerrit Wouters Kuipers    
    Gerrit Yntes Kingma    
    Gerrit Ypes van der Molen    
    Gerritdina Maria (Dinie) Wessel    
  ( - 2004) Gerritje van Dijk    
    Gerritje Leenstra    
    Gerritje Salverda    
  (1756 - ) Gerritje Andries Althusius    
  (1761 - ) Gerritje Jans Althuisius    
    Gerritje Jans Dijkman    
    Gerritje Martens Zoethout    
    Gerritje Roelofs    
    Gerritje Sjoerds Nijland    
    Gerritje Sjoukes de Jong    
    Gerryt Bauckes    
  ( - 1704) Gerryt Ypes Hollander    
    Gersende de Provence    
    Gertje Annes Tekstra    
    Gertje Sakes Posthumus    
    Gertruda Boshuyer    
  ( - 2013) Gertruda .A. (zuster Philomena) Boekema    
    Gertrudis van Saksen   807152769 
    Gerulf van Kennemerland   25828888576 
    Gesina Robben    
    Gesina van der Werf    
    Gesina Jans Kas    
    Getje Jens Bonte    
    Getje Sjerps Jorna    
    Getje Taekes van der Pol    
    Gettje Annes Bangma    
    Gettje Sytzes Sytsma    
    Geva   12914444289 
    Gezina (Geeske) Bouwhuis    
  ( - 2007) Gien Huitenga    
    Gien Rijpkema    
    Gijsbert van Aernsma    
    Gijsbert van Bronckhorst    
    Gijsbert van Bronkhorst   684666 
    Gijsbert van Dedem tot de Gelder en Windesheim    
    Gijsbert Heins    
    Gijsbertus van Es    
    Gijsbertus de Jong    
    Gijsbertus M.M. Brandsma 1 kB  
    Gijsbrecht van IJsselstein   5477314 
    Gilles Affonso bâtard de Portugal    
    Gilles (Egidia) de Burgh   14957057 
    Gisela   30065107973 
    Gisela van Friaul   7516276993 
    Gisele van Aquitanië   413256778243 
  ( - 1828) Gjalt Sjoerds van der Hem    
    Gjalt Sj. van der Hem    
  ( - 1990) Gjalt TJds. van der Hem    
    Gj. Paulusma    
  ( - 2013) Glen Bramich    
    Godefrides H.C.M. van Campenhout    
    Godefridus de Leyer    
    Godefridus Henricus Gerardus Daniëls    
  ( - 1395) Godfried II van Heinsberg   394116 
    Godfried II van Vianden (Luxemburg)   1576450 
  ( - 1509) Goeswina (Gosuina) van Varick 1 kB  
    Goncalo Annes de Briteiros    
    Gonijk Tjeerds    
    Gooitsen Tinga    
    Gooitske Alberts    
    Gooitske Annes Jongstra    
    Gooitske Wiebes van der Berg    
    Gooitzen Deelstra    
    Goosen van Raesfelt   21392 
    Gooyke Gerbens Huizinga    
    Gores van Smeden    
    Gorgonius Wenceslaus Bernardus Hendrikus Josephus ten Brink    
    Gorrit Bauckes    
    Gorryt Fransen (Faber)    
  (1804 - 1836) Gosina Johannes' Feites    
    Goslick Fokles    
    Gosse Heida    
  ( - 1979) Gosse Smid    
    Gosse Spitzen    
    Gosse Aukes    
  (1787 - 1865) Gosse Aukes    
  (1583 - ) Gosse Broers    
  ( - 1729) Gosse Douwes    
  ( - 1561) Gosse Gerbens    
    Gosse Hanses 1 kB  
  ( - 1873) Gosse Jans Bouma    
    Gosse Pieters    
    Gosse Pieters Huisman    
    Gosse Siebrens    
    Gosse Sjoerds    
    Gosse Sybrens    
    Gosse Ulbes Sippens    
    Gothelo I   807142146 
    Govert Daniëls    
  ( - 1681) Goyck Annes Rispens    
    Goyck Wybrands    
    Goyts Ætses    
    Goyts Hayes    
  ( - 1624) Goyts Nannedr    
  ( - 1966) Grace Crye    
    Gracia Maria Kelly    
    Grady Huitema    
    Gré Sikkes    
    Greelt Juckes    
    Greet Middendorp    
    Greet Nijholt    
  ( - 1995) Greet Terpstra    
    Greeth V. Ypma    
    Greetje Terol    
  ( - 1972) Gregorius Johannes Obbema    
    Greold Abis    
    Greolt Pyters    
    Greolt (Greult)    
    Gretha    
    Gretha Altenburg    
    Gretha Woudt    
    Gretske Hiddes Postma    
    Griet    
    Griet Binsma    
    Griet Dijkstra    
    Griet Rypma    
  ( - 2008) Griet Siesling    
  ( - 2011) Griet Strikwerda    
  ( - 1985) Griet van Wieren    
  ( - 2013) Griet de Wolff    
  ( - 1625) Griet Poppes    
  ( - 1678) Griet Tjaerdts    
    Grietie Murks Veldmans    
    Grietie Obes    
    Grietje    
    Grietje Agema    
    Grietje Alkema    
    Grietje Andela    
    Grietje Bangma    
    Grietje Bauritius    
    Grietje Dijkstra    
    Grietje Hoitenga    
    Grietje Holtrop    
    Grietje de Hoop    
    Grietje de Jong    
  ( - 2011) Grietje de Jong    
    Grietje Kuipers    
    Grietje Meinderts    
    Grietje Nijdam    
    Grietje Noordenbos    
  ( - 1890) Grietje Semler    
  (1755 - 1822) Grietje van Slooten    
    Grietje Sterk    
    Grietje Swaga    
    Grietje Tolman    
    Grietje Vallinga    
    Grietje Westerbeek    
  ( - 1993) Grietje Wiersma    
    Grietje Wijbenga    
  (1788 - ) Grietje Allerts Hogema    
    Grietje Andries Smeding    
    Grietje Arjens Sytsma    
    Grietje Ates Nicolai    
    Grietje Aukes de Vries    
    Grietje Beernts Hoekstra    
    Grietje Berends Coldeweyer    
    Grietje Broers    
    Grietje Deddes van Dijk    
    Grietje Dirks van der Werf    
    Grietje Dooitjes    
  ( - 1817) Grietje Douwes    
    Grietje Eelkes de Jong    
    Grietje Eelkes Veldman    
  (1733 - 1734) Grietje Ennes    
  (1734 - ) Grietje Ennes 1 kB  
    Grietje Feites    
    Grietje Freerks Cupery    
    Grietje Gerbens    
    Grietje Gerlofs Boonstra    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Grietje Gerrits Gerritsma    
  ( - 1829) Grietje Gerrits de Vries    
    Grietje Gosses    
    Grietje Harings Altenburg    
    Grietje Hendriks Kooistra    
    Grietje Hilbrands Adema    
    Grietje Hommes de Jong    
    Grietje Huites    
    Grietje Hylkes Veltman    
    Grietje Hyltjes Wiarda    
    Grietje Jacobus Groenewoud    
    Grietje Jalkes    
    Grietje Jans    
    Grietje Jans de Boer    
    Grietje Jans Oosterzee    
    Grietje Jans Westra    
    Grietje Jans Wielinga    
    Grietje Jelles de Vries    
    Grietje Jeltes Langendijk    
  ( - 1834) Grietje Jentjes Siderius    
    Grietje Jochems Hibma    
    Grietje Joekes    
    Grietje Johannes    
    Grietje Johannes    
    Grietje Johannes'    
    Grietje Johannes de Jong    
    Grietje Johannes Kooistra    
    Grietje Johannes van der Weide 1 kB  
    Grietje Johannes Wieringsma    
    Grietje Jolles de Vries    
    Grietje Klazes    
    Grietje Kornelis Moezen    
    Grietje Lieuwes    
    Grietje Lieuwes Wynia    
    Grietje Lourens Kuipers    
    Grietje Meinderts Palsma    
  (1735 - ) Grietje Petrusdr. Althusius    
  ( - 1882) Grietje Piers de Boer    
    Grietje Piers Piersma    
  ( - 1808) Grietje Pieters    
  ( - 1807) Grietje Pieters    
    Grietje Pieters    
    Grietje Pieters Kroon    
    Grietje Pieters Miedema    
    Grietje Pieters de Vries    
    Grietje Pytters ??    
    Grietje Rinzes de Beer    
    Grietje Rodes Haarsma    
    Grietje Rommerts    
    Grietje Sakes Koopmans    
    Grietje Sietzes Wiersma    
    Grietje Sjoukes Bergsma    
    Grietje Steffens de Boer    
    Grietje Sybrens Swart    
    Grietje Taekes    
  ( - 1840) Grietje Theunis Brakus    
    Grietje Tjallings de Vries    
    Grietje Tjeerds    
    Grietje Tjepkes    
    Grietje Wilts Feenstra    
    Grietje Wybes    
    Grietje Wytzes van der Weit    
    Grietje Ypes Oosterbaan    
    Grietje Ypes Ypma    
    Grietje Ypes van der Zee    
    Gryt Rypma    
  ( - 2011) Grytsje Tamminga    
    Gryttie Dirx    
    Guglielmo II van Sicilie   29360458 
  ( - 1305) Guido van Vlaanderen    
    Guillem II de Castelvell    
    Guillema I (Wilhelmina I) de Castelvell    
    Guiomar Gil de Soveraza    
    Gunther van Schwarzburg Blankenburg    
    Guta von Savoyen-Vaud    
    G. Altenburg    
    G. Andela    
    G. Andela    
    G. Beljon    
    G. Boersma    
    G. Bosma    
    G. Bouwhuis    
    G. Brandsma    
    G. Brouwer    
    G. Cannegieter    
    G. Dantuma    
  ( - 1996) G. van Dijk    
    G. Dijkstra    
    G. Dijkstra    
    G. Dölle    
    G. van Esveld    
    G. Faber    
    G. Feenstra    
    G. Feenstra    
    G. Fennema    
    G. Fortuin    
    G. Gaarman    
    G. Gabbelmann    
    G. Galema    
    G. van Gosliga    
    G. de Haan    
    G. Harsma    
    G. Heerma    
    G. Hiemstra    
  ( - 2010) G. Jongstra    
    G. van Klaarbergen    
    G. Kramer    
    G. Lycklama    
  ( - 2004) G. Miedema    
    G. Mulder    
  ( - 2016) G. Mulder    
    G. Odinga    
    G. Okma    
    G. Pen    
  ( - 1969) G. Poelstra    
    G. Reekers    
    G. Ribbert    
    G. Rijpkema    
  ( - 2011) G. Rijpkema    
    G. Schiphof    
    G. Sijtsma    
    G. Sikkes    
    G. Sinnema    
    G. Sinnema    
    G. Stuiver    
    G. Tilstra    
  ( - 1990) G. Tjalsma    
    G. Venema    
  ( - 2011) G. Visser    
    G. Vossen    
    G. Weitenberg    
    G. van der Werf    
    G. van der Werff    
    G. Widdershoven    
    G. Wiersma    
    G. Zandstra    
    G. (Truus) Voss    
  ( - 2014) G. (Truus) Witteveen    
    G.A. (Gé) Goelema    
    G.A. (Gryt of Griet) Dijkstra    
    G.A. (Toos) van der Werf    
  ( - 1987) G.C. Altenburg    
    G.C.J. Voss    
    G.H. Kingma    
  ( - 1983) G.H. Markvoort    
  ( - 2017) G.H. (Truus) Westenbroek    
    G.H.J. van der Werf    
    G.J. Fransen    
    G.J. Witteveen    
    G.M. Engwerda    
    G.M. Zantman    
    G.N. Draaisma    
    G.R. Atsma    
    G.T.J. Sterk    
    G.U. Ostermann    
    Haantje Hiemstra    
    Haantje Lieuwes Ypma    
    Haaye Ritskes Statema    
    Haebeltje Andries Postma    
  (1809 - 1811) Haebeltje Lieuwes Andela    
    Haebeltje Wiegers de Vries    
    Haije Groustra    
    Haije Woudboer    
  (1702 - ) Haije Menso Mensonides    
  (1798 - 1830) Haije Sjoerds Jellema 1 kB  
  ( - 2014) Hains Bosma    
    Haite Sybrens Schukken    
    Haitze Postma    
  ( - 1985) Halbe Huitema    
    Hanne Paulus de Boer    
  ( - 2014) Hanneke Altenburg    
  ( - 2012) Hanneke Oud    
    Hannie    
  ( - 2012) Hannie de Boer    
  ( - 2013) Hannie de Wolff    
    Hans Feenstra    
    Hans Hansen    
  ( - 2009) Hans Kingma    
    Hans Noordmans    
    Hans Romer    
  ( - 1596) Hans Roorda    
    Hans Femmes Hornstra    
  (1768 - ) Hans Gerbens (Johannes) Bolta    
    Hans Gerkes Gerkema    
    Hans Gerrits Mensinga    
    Hans Hendriks Woudstra    
    Hans Jans Hobbema    
    Hans Jans Swart    
    Hans Jans' Woudstra    
    Hans Jans Zysling    
    Hans Pieters    
    Hans Pieters 1 kB  
    Hans Tjerks van der Meer    
    Hans Willems Ferwerda    
    Hanso Acronius    
  (1720 - 1730) Hanso Acronius    
  ( - 1974) Hantje Speerstra    
    Hantje Andries    
    Hantje Jans Speerstra    
    Hantje Rintjes Binkes    
    Haring Piebenga    
    Haring de Wolff    
    Haring Baesz 1 kB  
  ( - 1808) Haring Hessels Postma    
  ( - 1874) Haring Jans Boetje    
    Haring Jans Hollander    
    Haring Jans Teernstra    
    Haring Jelles Nauta    
    Haring Pieters Romkes    
  ( - 1620) Haring Siordtsz 1 kB  
    Haringh Hottinga    
  ( - 1658) Haringh Heerts    
    Harke van der Meer    
  ( - 2017) Harm Hoekstra    
    Harm Nieboer    
  ( - 2013) Harm de Wolff    
    Harm Tjalling Waterbolk 1 kB  
    Harmannus Schuurmans    
    Harmanus Banning    
    Harmanus Henrie Lichtendahl    
    Harmen Bosma    
    Harmen de Bruin    
    Harmen Flierl    
    Harmen Flootman    
    Harmen IJzenberg    
  ( - 2003) Harmen Jansma    
  ( - 1984) Harmen Olivier    
    Harmen Schaaf    
  ( - 1965) Harmen Schraa    
    Harmen Antonius (Anthonie) Beuker    
    Harmen Bartelds Bosma    
    Harmen Bartles Boersma    
    Harmen Freerks Abma    
    Harmen Gerrits    
    Harmen Gerrits de Jong    
    Harmen Harmens Koens    
    Harmen Harmens Ruurda    
    Harmen Hendriks    
    Harmen Hendriks Lippes    
    Harmen Jacobs Mulder    
    Harmen Jans Weghuis    
    Harmen Jarigs Boersma    
    Harmen Jelles Bosma    
    Harmen Johannes Asma    
    Harmen Johannes Vogelzang    
    Harmen Kornelis van der Meulen    
    Harmen Oepkes Bouma    
  ( - 1783) Harmen Rintjes    
    Harmen Sybrens Piso    
  ( - 1681) Harmen Tiepkes Bangma    
    Harmen Tjerks 1 kB  
    Harmen Tjerks van Midlum    
    Harmen Willems Asma    
    Harmen Willems Lammers    
    Harmen Ydes Ydema    
  (1749 - 1826) Harmen Ypes (Hermanus) van der Tol 1 kB  
    Harmen Ypkes Huisman    
    Harmina Landweer    
  ( - 1997) Harmke Weerman    
    Harmke Jans Grasman    
    Harmke Johannes Johannesma    
  (1803 - ) Harmke Lammerts van der Meer    
    Harmke Pieters de Boer    
    Harmke Teyes de Boer    
    Harmke Wiebes van der Gaast    
    Harmtje (of Harmpje) Vredenburg    
  ( - 2007) Harold Fagan    
  ( - 2013) Harrie van der Werf    
    Harry Boersma    
    Harry van den Oever    
    Haukje Mensonides    
    Haukje Tjalkes Reinsma    
    Haye Hacquebard    
    Haye Haitsma    
    Haye van der Meer    
  ( - 1996) Haye van der Werf    
    Haye Alles Alles Gerlsma    
    Haye H. van der Werf    
    Haye Jans Westra    
    Haye Michiel Galama    
    Haye Oeges Breeuwsma    
  ( - 1828) Haye Pieters Oosterbaan    
    Haye S. Jukema    
    Haye Wilhelmus van der Werf    
    Heather Harrison    
    Hebel Feddes Siccama    
  (1688 - ) Hebeltje Sybrens Hoitinga ?    
    Hedwegis Christiaan Kienstra    
    Hedwig von Anhalt    
    Hedwig van Tecklenburg   684667 
    Hedwig van Tecklenburg    
    Hedwig Sophie Palts-Tweebruggen   977 
  ( - 2000) Hedzer de Jong    
    Heere Andles Hiddinga    
    Heere Gabes    
    Heere Harmens    
    Heere Jans Oppenhuis    
    Heere Lycles Woudsma    
  ( - 1764) Heerke Pieters    
    Heerke Pieters Westra    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Heert Johannes Stelpstra    
    Heiltje Stobbe    
    Heiltje Klases Rienks    
    Heilwig (Hedwig of Bavaria) van Saksen   103314194563 
  ( - 1968) Heimen Stoffels    
    Hein Steinfort    
    Hein Folckerts    
    Hein Johannes Huitema    
    Heinrich van Brunswijk-Lüneburg    
    Heinrich Drontmann    
    Heinrich Fischer    
    Heinrich Gerritzen    
    Heinrich Köllmann    
    Heinrich Engelbert Gosseling    
    Heinrich I Thuringen-Meissen   7340112 
    Heinrich III van Hessen-Marburg   98530 
  ( - 1893) Heinrich Johann Brenninkmeijer    
    Heinrich Julius van Brunswijk-Wolfenbuttel   15362 
    Helena van Dalen    
    Helena Halman    
    Helena Huitema    
    Helena Swildens    
  (1730 - 1800) Helena Catharina Winands    
    Helena Jacoba Bemp    
    Helena Jans Haselaar    
    Helena Margaretha Maria Ensink    
    Helena M.J. Gaarman    
    Helena Roelofs Fleer    
    Helena Symons    
    Helena Willems Gerritsma    
    Helena Ypes    
    Hélène Wijnhof    
    Helene Constance von Henckel von Donnersmarck   771 
    Helmina Anna Visser    
    Hemme Oenties    
    Hencke    
    Hendericus de Graaff    
    Hendericus Weiland    
    Henderika Brouwer    
  ( - 2013) Henderika ter Heide    
  ( - 1886) Henderika Anna Emmeriks    
    Henderika Pieters Schuurmans    
    Henderikus Heeres    
    Henderina te Broeke    
    Henderina Nijsloot    
    Henderina Tolsma    
    Henderina Vlasveld    
    Henderina Berends Brameyer    
    Hendrica Bennink    
    Hendrica Bottenberg    
    Hendrick van Munster   10698 
  ( - 1648) Hendrick van Raesfelt   5348 
    Hendricus Heep    
  (1811 - 1843) Hendricus Hendricus' (Henricus of Hendrik) Heep    
    Hendricus Johannes Bruens    
    Hendriena Beerends Folmer    
    Hendrik Bakker    
    Hendrik Balt    
    Hendrik Bemelmans    
    Hendrik van den Berg    
  ( - 1990) Hendrik Bijma    
    Hendrik de Boer    
    Hendrik Bouters    
  ( - 2000) Hendrik Deelstra    
    Hendrik Dinklenburg    
    Hendrik van der Eems    
    Hendrik Elzinga    
    Hendrik Eppinga    
    Hendrik Ernst    
    Hendrik Faber    
  ( - 1989) Hendrik Faber    
    Hendrik Fokma    
  ( - 2012) Hendrik van Gosliga    
    Hendrik Heering    
    Hendrik Heijligers    
  ( - 1992) Hendrik Hettema    
  ( - 2012) Hendrik Hoekstra    
  ( - 2015) Hendrik Hofstra    
    Hendrik Hollander    
    Hendrik Huitema    
  ( - 1975) Hendrik Jager    
    Hendrik de Jong    
  ( - 1967) Hendrik Kampen    
    Hendrik Koek    
    Hendrik Kramer    
    Hendrik Kuipers    
    Hendrik Lamerus    
    Hendrik Meijners    
    Hendrik Meyners    
    Hendrik Nieuwkamp    
  ( - 2000) Hendrik Nijholt    
    Hendrik Oudgenoeg    
    Hendrik Post    
    Hendrik Postma    
    Hendrik Riemersma    
  ( - 1958) Hendrik Schukken    
    Hendrik Siebring    
    Hendrik van Spanheim   6305796 
    Hendrik Stuart    
    Hendrik van Varick    
    Hendrik Veldkamp    
    Hendrik Visscher    
    Hendrik Visser    
    Hendrik Voets    
    Hendrik Walkenhorst    
    Hendrik Werkman    
    Hendrik Wybenga    
  ( - 2010) Hendrik Zaadstra    
    Hendrik Attes Bakker    
  (1797 - 1820) Hendrik Aukes    
    Hendrik Baukes Rodenburg    
    Hendrik Bokkes van der Kooi    
  (1744 - 1826) Hendrik Broers Bouma    
    Hendrik Christiaan Achenbach    
  ( - 1250) Hendrik de Rijke van Nassau   6305792 
    Hendrik Dirks Bijl    
    Hendrik Durks Bosma    
    Hendrik Durks Put    
    Hendrik Eesges Talman    
    Hendrik E. Jorna    
    Hendrik Freeks Wesling    
  ( - 1964) Hendrik F. Bos    
  ( - 1811) Hendrik Gerardus    
  (1798 - 1877) Hendrik Hanzes de Jong    
    Hendrik Harmen Mulder    
    Hendrik Harmens Vink    
    Hendrik Hendriks    
    Hendrik Hendriks van Dijk    
    Hendrik Hendriks Roelofsma    
    Hendrik Hendriks Wetting    
    Hendrik Hessels Hoekstra    
    Hendrik Hoites Hanema    
    Hendrik I   6457137162 
  ( - 1038) Hendrik I van Leuven 1 kB  
    Hendrik I de Rover   10954624 
    Hendrik Idzes Wiersma    
    Hendrik II   50446386 
    Hendrik II van Nassau    
  ( - 1411) Hendrik II van Nassau-Beilstein    
  ( - 1333) Hendrik II de Rover   2738656 
  ( - 1402) Hendrik III van Montfoort 1 kB 684664 
  ( - 1459) Hendrik IV van Montfoort   171166 
    Hendrik Jacobs    
    Hendrik Jacobs Pijler    
    Hendrik Jans Douma    
    Hendrik Jans Kas    
    Hendrik Jochums Veenstra    
    Hendrik Johannes Fortuin    
  ( - 1778) Hendrik Johannes (Brandsma)    
    Hendrik Jouws Keuning    
    Hendrik Jurjens Bos    
    Hendrik Jurjens Kingma    
    Hendrik Klazes Haringsma    
    Hendrik Klazes Spoelstra    
    Hendrik Klazes (Haringsma)    
    Hendrik Lamberts Ruiving    
    Hendrik Lieuwes van der Pal    
    Hendrik Lodewijk Sprik    
    Hendrik Lolkes Bouwhuis    
    Hendrik Lucas    
    Hendrik Ottes    
    Hendrik Philippus Rodenburg    
    Hendrik Piers Hiemstra    
    Hendrik Pieters Kragt    
    Hendrik Rein (Berens) Lunter    
    Hendrik Sjoerds Muller    
    Hendrik Sjoukes    
    Hendrik S. van der Pol (Pal)    
    Hendrik Taekes Woudsma    
    Hendrik Thomas Stornebrink    
    Hendrik Tjittes Koster    
  ( - 1125) Hendrik V van Duitsland    
    Hendrik Willem van der Kolk    
    Hendrik Wobbe Schuurmans    
    Hendrik Wobbes Schuurmans    
    Hendrik Wopkes de Vries    
    Hendrik Wouters Schuurmans    
    Hendrika van den Born    
    Hendrika Cabboes    
  ( - 1973) Hendrika Deerenberg    
    Hendrika Huurmans    
    Hendrika van de Sande    
    Hendrika Walinga    
    Hendrika van der Weide    
    hendrika Antonia Doevelaar    
    Hendrika Catharina Verhagen    
    Hendrika Gerrits Goudsmit    
    Hendrika Harmens Gortmans    
    Hendrika Paulina Woudboer    
    Hendrika Willems Offinga    
    Hendrikje Bouwman    
    Hendrikje Broersma    
    Hendrikje Frankena    
    Hendrikje Annes Landman    
    Hendrikje Franzes Haarsma    
    Hendrikje Gerkes Hylkema    
    Hendrikje Hendriks Kingma    
    Hendrikje Jacobs van Lankum    
    Hendrikje Johannes Kooiker    
    Hendrikje Piers Piersma    
    Hendrikje Scheltes Scheltema    
    Hendrikje Tietes Wynia    
    Hendrikje Tjabeles Ploeg    
    Hendrikje Walles de Jong    
    Hendrikje Wiebes Harsma    
    Hendrikje Wybes de Boer    
    Hendrikjen Durks van der Gaast    
    Hendriks Pasveer    
    Hendriks Westerman    
    Hendriks Beerends Poelman    
    Hendriks Jans Harmens    
    Hendriks Klazes Vaandriks    
    Hendriks Louws Palsma    
    Hendrikus Boijing    
    Hendrikus Kommerkamp    
    Hendrikus Oud    
    Hendrikus Antonius Scholte    
    Hendrikus Braunius Ponne    
    Hendrikus Fransen Fluks    
    Hendrikus Thewis Thewis    
    Hendrikus Willebrordus Osse    
    Hendrina van der Boom    
    Hendrina Hannema    
    Hendrina Jorna    
    Hendrina Douwes Draisma    
    Hendrina Hanzes van der Veen    
    Hendrina Margreta Silvius    
    Hendrina Willems    
  ( - 1850) Hendryna Arends Hofmeijer    
  ( - 2013) Henk Alves    
  ( - 2000) Henk Bouwhuis    
  ( - 1988) Henk Eringa    
  ( - 1993) Henk de Jager    
  ( - 2004) Henk Meinderts    
  ( - 1999) Henk Minnema    
    Henk Oud    
    Henk Runia    
    Henk Wetting    
    Henk Geerts Rijpkema 1 kB  
    Henk P. Kingma    
    Henke Douwes Posthumus    
  ( - 2005) Henkie de Wolff    
  ( - 2014) Hennie Dijkstra    
  ( - 1994) Hennie Kruiper    
  ( - 1991) Hennie Piebenga    
  ( - 1992) Hennie Steneker    
    Henny Dijkstra    
  ( - 1984) Henny Hoekstra    
    Henny Zeldenthuis    
    Henny M. Bolhuis    
  ( - 1807) Henri Stuart    
    Henri I de Bourbon Conde    
    Henric van Varick    
    Henrica Marquerink    
    Henrica Snoeren    
    Henrica Maria van Ittersum   1339 
    Henrick van Raesfelt   2674 
    Henricus Pollius    
    Henricus Stootman    
    Henricus Zengen    
  (1752 - 1824) Henricus Julius Albarda 1 kB  
    Henricus Wilhelmus Smarius    
    Henricus (Ricus) Balk    
    Henrietta Clark    
  ( - 1948) Henriëtte van Saksen-Coburg-Gotha    
    Henriette Christina H. Bakhuys    
    Henriette Maria van Bourbon    
    Henriette Maria Scheltinga    
    Henrique Manuel de Castilla    
    Henry John Tolsma    
    Hepke de Boer    
    Hepke Lases    
    Hepke Melles Bakker    
  ( - 980) Herbert III of Omois    
    Here Aernts    
  ( - 1595) Here Gerloffsz    
    Herke Murks Vallinga    
    Herke Ottes Straatsma    
    Herkje Pieters Flapper    
  ( - 2001) Herman van Asma    
  ( - 2008) Herman Bosma    
    Herman Flapper    
  ( - 1991) Herman Koelbloed    
    Herman Pier    
    Herman Visser    
  ( - 2007) Herman van der Werf    
    Herman Witteveen    
    Herman Aigidius Lammers    
    Herman Frederik Schoonhoff    
    Herman Geerts Rijpkema    
    Herman Gerard Schoonhoff    
    Herman Joseph Wolke    
  ( - 2009) Herman Leo Huitema    
    Herman Otto Zelle    
    Herman Paulus de Vries    
    Hermance Elise Marie Jonkergouw    
    Hermann Ahrens    
    Hermann von Ledebur   1338 
    Hermann Heinrich Lampe    
    Hermann I van Henneberg    

GEBOORTEPLAATSTIJDPERKVOORNAAM EN ACHTERNAAMTEKSTSTAMNUMMER
    Hermanna Maia Nentenaar    
    Hermannus Josephus Casparus Wegman    
    Hermanus Bijlholt    
    Hermanus Bottenberg    
    Hermanus Conradi    
  ( - 1847) Hermanus Fluitman    
    Hermanus Heuveldop    
    Hermanus Franzes Cordel    
    Hermanus Johannes van Onna    
    Hermanus Johannes Zeinstra    
    Hermanus Sjoerds Faber    
    Hermina Wiebes Brouwer    
    Hermine von Schonaich-Carolath    
    Herre Bootsma    
    Herre Jans Oppenhuis    
    Hessel Adema    
  ( - 1477) Hessel Andela 1 kB  
  ( - 2008) Hessel Andela    
    Hessel van Claerbergen    
    Hessel Gietema    
    Hessel Jorna    
    Hessel de Ree    
    Hessel Yntema    
    Hessel Botes van der Kolk    
    Hessel Gosses Visser    
    Hessel Hessels Kuiper    
    Hessel Jans    
  ( - 1935) Hessel Jans Bierma    
    Hessel Jans Wijnstra    
    Hessel Johannes    
  ( - 1797) Hessel Klazes Heslinga    
    Hessel Lieuwes de Boer    
  (1705 - 1770) Hessel Lolckes    
  (1685 - 1748) Hessel Lolkes Hommema 1 kB  
    Hessel Mintjes Pot    
    Hessel Obbes Yntema    
    Hessel Pieters    
    Hessel Pieters Wesselius    
    Hessel Poppes    
    Hessel Pytters    
    Hessel Reins Bouma    
  ( - 1503) Hessel Riencksz van Andla    
    Hessel Sierks (Rolsma)    
    Hessel Sjoerds Heslinga    
    Hessel Sybrens Kuipers    
    Hessel Tammes van der Wal    
    Hessel Thomas    
  (1717 - 1753) Hessel Tjeerds    
    Hessel Wynsens Faber    
    Hester Klazes van der Kooi    
    Hetje Sipkes Hansma    
  ( - 1613) Hetske Anskes Bruynsma 1 kB  
    Hette Jellema    
    Hette A. de Vries    
    Hette Egberts    
  ( - 1733) Hette Johannes 1 kB  
    Hettje Lyclama à Nijholt    
  ( - 2011) Hetty Bouwmeester    
  ( - 1677) Heyn Wybes    
    Hibbeltje Lieuwes Werkman    
    Hidde Feenstra    
    Hidde de Wolff    
    Hidde Allerts    
    Hidde Aukes Frankena 1 kB  
    Hidde Douwes Hobma    
    Hidde Douwes Teernstra    
    Hidde Eeltjes Stallinga    
    Hidde Hanzes de Vries    
    Hidde Reins Feenstra    
    Hidde Tjerks Terpstra    
    Hidde Willems Goïnga    
    Hieke Broers    
  ( - 2002) Hieke Kramer    
  ( - 2017) Hieke Schouwstra    
    Hieke Baukes Sieperda    
    Hieke Bouwes Vellinga    
    Hieke Douwes    
    Hieke Everts Pel    
    Hieke Jelles Bakker    
    Hieke Pieters Palsma    
  ( - 1989) Hielke Dijkstra    
  ( - 2013) Hielke Hempenius    
  ( - 1996) Hielke de Jong    
  ( - 1984) Hielke Sikkes    
    Hielke Meinzes de Vries    
    Hielke Sjerps Wierda    
    Hielkje Bergsma    
    Hielkje Bleeker    
    Hielkje de Boer    
    Hielkje Jaarsma    
    Hielkje Rypma    
    Hielkje Visser    
  (1736 - ) Hielkje Murks Hiemstra    
  (1731 - ) Hielkje Taekes    
    Hielkje Ymes Alkema    
    Hieltje Dijkstra    
  ( - 2011) Hieltje Terpstra    
    Hieltje Hepkes van der Zee 1 kB  
    Hieronimus Hettema    
  ( - 1959) Hijltje de Jong    
    Hike Bouwes    
    Hil    
    Hil Willems Nijdam    
  ( - 1958) Hilbrand Adema    
  ( - 1993) Hilbrand Bakker    
    Hilbrand Bruinsma    
  ( - 2017) Hilbrand Bruinsma    
    Hilbrand Douwes    
    Hilck Asmus    
    Hilck Gerlofs (Popma)    
    Hilda van der Meer    
  ( - 783) Hildegard   103314194561 
    Hildegard van Vlaanderen   6457222145 
  ( - 2008) Hildegonda Sophia Bottema    
    Hilgont Sierks Mollema    
  ( - 1993) Hille van der Weide    
    Hille Hendriks Stornebrink    
    Hille Hettes Meyer    
    Hille Pieters van der Wey    
  ( - 1654) Hille Siercks Buwalda    
  ( - 1801) Hillebrand Jentjes de Boer 1 kB  
    Hillebrand Ph. Breuker    
  (1759 - ) Hillebrant Douwes    
    Hillegien Hoekzema    
    Hillegonda Andringa    
    Hillegonda Westra    
    Hillegonda Maria van der Heyden    
    Hillie Schrichte    
    Hilly L. Andringa    
    Hiltje Andringa    
    Hiltje Boersma    
    Hiltje de Haan    
    Hiltje Hoekstra    
  ( - 1982) Hiltje Hoekstra    
    Hiltje Kloosterman    
  ( - 2005) Hiltje Monkelbaan    
    Hiltje Oosterhof    
    Hiltje Sieperda    
    Hiltje van der Steeg    
    Hiltje van der Wal    
    Hiltje Ates Gelterp    
    Hiltje Douwes Donia    
    Hiltje Eeltjes    
    Hiltje Fongers    
    Hiltje Geerts Atsma    
    Hiltje Gerbens    
    Hiltje Gooitzens Plantinga    
    Hiltje Hilles Elzinga    
    Hiltje Jans    
    Hiltje Jans Boersma    
    Hiltje Jans Kroontje    
    Hiltje Jans Mulder    
    Hiltje Jans Schipper    
    Hiltje Jelles    
    Hiltje Klazes Akkerman    
    Hiltje Klazes Swart    
    Hiltje Lodewijks Zwart    
    Hiltje Meines Terpstra    
    Hiltje Piers Piersma    
    Hiltje Ruurds    
    Hiltje Saakes Veltman    
    Hiltje Swibertus Hoekstra    
    Hiltje Sytses Glyza    
    Hiltje Ulbes Foeckema    
    Hiltje Ypes Groeneveld    
    Hincke Watses    
    Hindrik A. Haringsma    
    Hindrik Jacobus Scheffer    
  ( - 2006) Hindrik Jacobus Schukken    
    Hinke de Boer    
    Hinke Gerbrandy    
  ( - 2011) Hinke Huitema    
    Hinke Nijdam