--- NAVIGATIE ---

Taeke Cornelis Ettema   

 

Taeke Cornelis Ettema


Geboren op woensdag 29 augustus 1821 te Franeker - Lutjelollum als tweede kind. Man.
Wonende te Hartwerd - Oldeclooster als boer.
Overleden op woensdag 26 maart 1890 te Franeker-Lutjelollum 68 jaar oud. Begraven op zaterdag 29 maart 1890 te Blauwhuis RK. Een bidprentje is aanwezig.

Zijn bidprentje vermeldt als geboortedatum 28 augustus.
Fan 1850 - 1858 hierde Taeke Ettema it lan by Kloosterweg 7 te Burgchwerd. Hy wenne doe op it Aldekleaster ûnder Hartwert, op pleats wer't yn 1994 Cor Rypma wennet. Op 12-05-1859 giet hy nei Frentsjer.

 
 • Zijn vader is:

 • Cornelis Teakes Ettema
  Geboren te Ferwoude als eerste kind. Man. Gedoopt op dinsdag 29 maart 1796 te Workum R.K.. Doopgetuige is zijn oom Rients Cornelis.
  Wonende te Sexbierum, te Workum en te Franeker (1874) als veeschatter, landman, boer en herbergier.
  Overleden op dinsdag 25 januari 1876 te Franeker.

 • Zijn moeder is:

 • Sijke Willems (Cecilia) Bootsma
  Geboren op vrijdag 26 september 1800 te Franeker - Lutjelollum als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op vrijdag 26 september 1800 te Franeker r.k.. Doopgetuige is haar behuwd tante Fetje Jelles.
  Wonende te Tzum, te Workum en te Franeker (1874).
  Overleden op zaterdag 23 februari 1889 te Franeker 88 jaar oud.

 

Gehuwd

op zaterdag 7 mei 1853 te Hennaarderadeel (zelf 31 jaar oud) met de 22-jarige:
 • Nieske Wiebes (Nyskje) Terpstra
  Geboren op maandag 21 juni 1830 te Leeuwarden. Vrouw.
  Overleden op zondag 6 augustus 1871 te Bolsward 41 jaar oud.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Wiebe Taekes 15- 3-1854 Hartwerd - Oldeclooster 29- 8-1929 Franeker 75 Henderi... 9
  2 Sijke Taekes 14-12-1857 Hartwerd - Oldeclooster 20- 3-1861 Bolsward 3       

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl