--- NAVIGATIE ---

Antje Sybes Bijlsma   

 

Antje Sybes Bijlsma


Geboren op woensdag 4 oktober 1815 te Britswert. Vrouw.

De geboorteakte meldt onder meer het volgende:
Trijntje Dirks Weduwe Sible Pieters, wonende te Britswerd, welke ons een kind van het vrouwelijke geslacht heeft aangegeven, het welk de vierden, des avonds ten acht uren uit Tettje Jobs, huisvrouw van Sijbe martens geboren is, laatst als timmerman gewoon hebbende te Franeker zijnde de vader thans absent en aan welk kind zij verklaart hebben den naam van Antje te hebben gegeven. Gemelde verklaring en aangave is geschied in tegenwoordigheid van Klaas Tjallings Reitsma ?, veldwachter en Hans Jans Postma, boer, beide wonende te Britswerd; en hebben de aangeefster en getuigen deze acte, na dat hun deze was voorgelezen ... ondertekend. Behalve Trijntje Dirks welke verklaard heeft, niet te kunnen schrijven.

 
 • Haar vader is:

 • Sybe Martens Bijlsma
  Geboren op zaterdag 6 juni 1789 te Britswert. Man.
  Wonende te Franeker (1813), Stiens (1821), Jelsum (1823) en te Harlingen (1825) als timmerman (1813 en 1821) en timmerknecht (1823 en 1825).

 • Haar moeder is:

 • Tettje Jobs de Jong
  Geboren op vrijdag 16 januari 1784 te Leons. Vrouw.
  In leven huisvrouw (1815).

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl