--- NAVIGATIE ---

Jan Yebs Ypma   

 

Jan Yebs Ypma


Geboren te Witmarsum als eerste kind. Man. Gedoopt op donderdag 18 oktober 1810 te Bolsward (St. F.). Doopgetuige was zijn oom Hille Jans Ypma.
Wonende te Arum als landbouwer.
Overleden op donderdag 19 december 1878 te Arum. Begraven te Arum. Een afbeelding en een bidprentje zijn aanwezig.

Jacob Hepkema schrijft in zijn Historische wandelingen door Friesland: "Yn oerpying" - gelijk men te Arum zegt - stonden we stil bij een reeks zerken der familie IJpma. Eerst 'n hooge naald, ingesloten door een hek, die te lezen geeft: Mej. Froukje IJ. Galama, geb. te Tjerkwerd 1813, overl. te Arum 1850, echtg. v. Jan IJ. IJpma. Dan deze inscriptie: J.IJ. IJpma benevens zeven kinderen. Daaronder Hille J. IJpma 1840-1879, echtgen. van Renske Hettinga 1840-1868, gebeiteld in een kruis van marmer. Sommige dezer graven waren geheel aan 't oog onttrokken door een wildernis van welig opgeschoten blauw bloeiende stekels.

Op 28 mei 1851 maken Jan Yps Ypma, weduwnaar van Froukjen IJsbrands Galama, te Arum, en Klaaske Hendriks Brandsma, dochter van Hendrik Mebius Brandsma, te Ugoclooster, huwelijksvoorwaarden, akte notaris J.C. Mann te Workum.
Op 16 september 1858 maken Jan Yebs Ypma te Arum en Dieuwke Tiedes Stallinga te Bolsward huwelijksvoorwaarden, akte notaris J.C. Mann te Workum.
18 september 1862, akte notaris K. Oosterhoff te Witmarsum: Verdeling van van onroerende en roerende goederen te Arum en Gaast, ter waarde van f 126.086,=, door Jan Yebs Ypma te Arum, Gaele IJsbrands Galema te Tjerkwerd als toeziend voogd over Antje, Tietje en IJsbrand Jans Ypma, Yeb Jans Ypma te Almenum, Ytje Jans Ypma te Workum, gehuwd met en bijgestaan door Otte Tjebbes Hettinga, Hille Jans Ypma te Arum en Sibbele Sjoerds van der Werf te Burgwerd als toeziend voogd over Froukje Jans Ypma.

11 augustus 1879, akte notaris W.A. Peereboom te Bolsward: Verdeling van zathes en landerijen te Almenum, Arum en Tjerkwerd, diverse taxatieprijzen, door Yeb Jans Ypma te Arum, Yttje Jans Ypma te Bolsward, gehuwd met Otte Tjebbes Hettinga, Antje Jans Ypma te Bolsward, gehuwd met Herman Gerbens Schoonhof, Hermannus Witte te Harlingen, Froukje Jans Ypma te Bolsward, Dieuwke Taedes Stallinga te Bolsward, weduwe van Jan Yebs Ypma, Gerrit Yebs Ypma te Arum.
 
 • Zijn vader is:

 • Yeb Jans (Greate Yeb) Ypma
  Geboren te Witmarsum als tweede kind. Man. Gedoopt op dinsdag 3 oktober 1780 te Bolsward (rk St.Franciscus). Doopgetuige is Hotske Hilles.
  Wonende te Witmarsum als veehouder.
  Overleden op donderdag 18 november 1858 te Witmarsum.

 • Zijn moeder is:

 • Antje Sibles van der Werf
  Geboren te Longerhouw als tweede kind. Vrouw. Gedoopt op vrijdag 13 januari 1792 te Makkum (rk). Doopgetuige waren Scheltje Durks en Gees van der Nest..
  Overleden op donderdag 11 december 1823 te Witmarsum. Begraven op zondag 14 december 1823 te Longerhouw.

 

Gehuwd (1)

op zaterdag 16 mei 1835 te Wonseradeel (zelf 24 jaar oud) met de 22-jarige:

 

Gehuwd (2)

op donderdag 29 mei 1851 te Wonseradeel (zelf 40 jaar oud) met de 22-jarige:
 • Klaaske Hendriks Brandsma
  Geboren op dinsdag 22 juli 1828 te Hartwerd - Ugoklooster als tweede kind. Vrouw.
  Wonende te Ugoclooster en te Arum.
  Overleden op vrijdag 18 november 1853 te Arum 25 jaar oud. Begraven te Arum. Een bidprentje is aanwezig.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:   
  1 Froukje Jans 8- 4-1852 Arum 27- 5-1913 Lemmer 61 Johanne...
  2 Trijntje Jans 10-11-1853 Arum 23-11-1853 Arum 0    

 

Gehuwd (3)

op zondag 19 september 1858 te Bolsward (zelf 47 jaar oud) met de 24-jarige:
 • Dieuwke Taedes Stallinga
  Geboren op donderdag 20 februari 1834 te Bolsward. Vrouw.
  Overleden op maandag 2 mei 1892 te Bolsward 58 jaar oud. Begraven te Bolsward. Een bidprentje is aanwezig.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud:
  1 Sible Jans 9-12-1861 Arum 30- 5-1889 Bolsward 27
  2 Theodorus Jans 5-11-1865 Arum      

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl