--- NAVIGATIE ---

Teatske Fongers (Theodora)....   

 

Teatske Fongers (Theodora) Huitema


Geboren te Burgwerd als zesde kind. Vrouw. Gedoopt op zaterdag 17 december 1808 te Bolsward (rk St.Martinus). Doopgetuige is (haar behuwd tante) Agneet Ates Kuipers.
Overleden op vrijdag 28 februari 1890 te Bolsward. Begraven te Blauwhuis. Een bidprentje is aanwezig.

Doopgetuige was Agneet Ates Kuipers.

Op 3-4-1890 was er ten huize van Wed Sjoerd Sibles van der Werf een boelgoed t.v.v. Pieter Hilles Ydema, winkelier te Beverwijk, die getrouwd was met Dieuwke Botes van der Werf, weduwe van Dirk Sjoerds van der Werf. Uit dat huwelijk waren de kinderen Sjoerd, Bote en Jan. De opbrengst was f446,55. (Not arch. 17.069:64)

 
 • Haar vader is:

 • Fonger Huites Huitema
  Geboren op zaterdag 9 oktober 1762 te Idzega als vierde kind. Man.
  Wonende te Abbega, Idzega en te Tjerkwerd als boer.
  Overleden op zaterdag 28 september 1833 te Hartwerd-Oldeclooster 70 jaar oud. Begraven te Hartwerd. Een bidprentje is aanwezig.

 • Haar moeder is:

 • Jantje Johannes Bouma
  Geboren op zondag 26 februari 1775 te Wijckel. Vrouw.
  Overleden op zondag 20 maart 1853 te Bolsward 78 jaar oud. Begraven te Hartwerd.

 

Gehuwd

op zaterdag 22 juli 1837 te Wonseradeel, 23 juli 1837 RK kerk Bolsw. (zelf 28 jaar oud) met de 43-jarige:
 • Sjoerd Sibles van der Werf
  Geboren te Longerhouw als derde kind. Man. Gedoopt op zaterdag 8 maart 1794 te Makkum (rk). Doopgetuige is zijn oom Hylke Sjoerds van der Werf.
  Wonende te Grons onder Burgwerd als veehouder.
  Overleden op dinsdag 21 maart 1848 te Burgwerd - Grons. Begraven te Burgwerd.

 • 4 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Jantje Sjoerds 19- 6-1838 Burgwerd (op Grons) 24- 4-1843 Burgwerd (op Grons) 4       
  2 Dirk Sjoerds 2- 6-1840 Burgwerd (op Grons) 15- 7-1872 Burgwerd 32 Dieuwke... 3
  3 Oeke Sjoerds 21- 4-1842 Burgwerd 29- 6-1842 Burgwerd 0       
  4 Jan Sjoerds 24- 6-1843 Burgwerd (op Grons) 28- 7-1880 Bolsward 37       
  7 kinderen uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl