--- NAVIGATIE ---

Tytje Feddes (doopnaam The....   

 

Tytje Feddes (doopnaam Thecla) van der Werf


Geboren te Deersum. Vrouw. Gedoopt op zaterdag 6 juni 1801 te Irnsum r.k.. Doopgetuige was haar tante Adriaantje Botes van der Kolk.
Wonende te Dearsum, Tjerkwerd, Warixvliet en te Abbega als boerin.
Overleden op maandag 11 april 1859 te Abbega. Begraven op vrijdag 15 april 1859 te Abbega.

It fiere foargeslacht side 46
 
 • Haar vader is:

 • Fedde Botes van der Werf
  Geboren te Wartena. Man. Gedoopt op woensdag 20 oktober 1773 te Warga r.k.. Doopgetuige is Bokke Abes.
  Wonende te Deersum als boer.
  Overleden op zondag 3 maart 1833 te Deersum.

 • Haar moeder is:

 • Dieuwke Hessels
  Geboren te Warga. Vrouw. Gedoopt op zondag 23 juni 1776 te Warga r.k.. Doopgetuige is Dieuke Bootes.
  Overleden op donderdag 14 april 1814 te Deersum.

 

Gehuwd (1)

op zaterdag 8 mei 1824 te Rauwerderhem (zelf 22 jaar oud) met de 26-jarige:
 • Harmen Ages Engwirda
  Geboren te Poppingawier als tweede kind. Man. Gedoopt op donderdag 15 februari 1798 te Irnsum r.k.. Doopgetuige was zijn behuwd oom Jan Joukes.
  Wonende te Poppingawier en te Tjerkwerd als bakker.
  Overleden op woensdag 16 mei 1827 te Tjerkwerd.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Dieuwke Harmens  - 2-1825 Tjerkwerd 15-12-1865 Blauwhuis   Douwe T...   
  2 Elizabeth Harmens 11-11-1826 Tjerkwerd 22- 5-1854 Greonterp 27 Huite R... 1

 

Gehuwd (2)

op woensdag 31 oktober 1832 te Wymbritseradeel (zelf 31 jaar oud) met de 30-jarige:
 • Tjitte Jans de Wolff
  Man. Gedoopt op zaterdag 21 augustus 1802 te Sensmeer r.k..
  Overleden op donderdag 12 juni 1873 te Bolsward.

 • 4 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Sibbeltje Tjittes  - -1833 Abbega 22-12-1861 Wychen         
  2 Fedde Tjittes  - 2-1836 Abbega 22- 8-1906 Woudsend   Beitske... 6
  3 Johanna Tjittes  - -1838 Abbega 26- 5-1861 Wychen         
  4 Jan Tjittes 11- 5-1841 Abbega 7- 1-1908 Irnsum 66 Sjieuwk... 6

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl