--- NAVIGATIE ---

Willemke Gerrits   

 


 

Willemke Gerrits


Vrouw.
 • Haar vader is:

 • Gerrit Lolkes
  Man. Gedoopt op zaterdag 19 februari 1701 te Wartena rk. Doopgetuige is zijn grootvader Gerrit Lolckes.
  Wonende te Leeuwarden - Noordvliet (1749) als houtkoper.
  Overleden na maandag 12 januari 1756 .

 • Haar moeder is:

 • Sieuke Seerps
  Vrouw. Gedoopt op maandag 25 februari 1709 te Leeuwarden (oud katholiek). Doopgetuige is haar grootmoeder Sieuwke Jans..

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: http://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl